Ngħinu lir-reġjuni u l-bliet fil-ġlieda kontra l-coronavirus  

It-tifqigħa tal-COVID-19 poġġiet lid-dinja taħt prova, u hija kemm sfida kif ukoll opportunità għal kif nixtiequ nibnu mill-ġdid il-futur tagħna. Il-gvernijiet fil-livelli kollha, u b'mod partikolari l-awtoritajiet lokali u reġjonali, qed jintalbu jipprovdu servizzi ta' emerġenza, jikkontrollaw it-tixrid tal-mard, itaffu kemm jista' jkun l-impatt soċjali u ekonomiku li jirriżulta, u jikkoordinaw l-isforzi għall-irkupru. B'mexxejja lokali u reġjonali fuq quddiem nett tal-COVID-19, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni qed jappoġġja l-isforzi tagħhom.

1. Din il-pjattaforma ta' skambju għall-iskambju u l-appoġġ reċiproċi tagħti xhieda ta' mijiet ta' esperjenzi konkreti dwar kif qed jiffaċċjaw l-isfida u jappoġġjaw in-negozji u l-komunitajiet tagħhom. Din tkopri wkoll il-kooperazzjoni transkonfinali u l-esperjenzi transnazzjonali.

        

2. L-ewwel rapport annwali dwar il-Barometru Lokali u Reġjonali jipprovdi analiżi bbażata fuq il-fatti tal-effetti tal-pandemija fuq is-saħħa, l-ekonomija, it-tranżizzjoni diġitali, l-aspetti soċjali u tal-impjieg, l-ambjent, u l-attitudnijiet politiċi tal-komunitajiet reġjonali u lokali. Dan jipprovdi wkoll l-ewwel valutazzjoni tar-reazzjonijiet ta' politika fil-livelli tal-UE, nazzjonali u sottonazzjonali. Skopri r-rapport u r-rakkomandazzjonijiet ta' politika tal-KtR.


3. Proposti konkreti għal azzjoni u inizjattivi ta' politika jitressqu regolarment bħala parti mill-ħidma tal-Kumitat. Huwa essenzjali li l-ħidma tibqa' minn isfel għal fuq għal irkupru inklużiv u sostenibbli, u li nitgħallmu mill-kriżi biex nibnu komunitajiet aktar reżiljenti. Skopri aktar dwar il-proposti u l-attivitajiet ta' politika tagħna billi tibbrawżja fis-sezzjonijiet tal-aħbarijiet, l-avvenimenti u l-opinjonijiet tagħna.No results.
Share:
Informazzjoni relatata
Links
@EU_CoR