Vasco Alv​​es Cordeiro​ 

L-Ewwel Viċi President 

Imwieled fl-Azores fit-28 ta' Marzu 1973, Vasco Alves Cordeiro, avukat, miżżewweġ u b'żewġt itfal, bħalissa huwa l-Ewwel Viċi President tal-Kumitat tar-Reġjuni u membru tal-Parlament Reġjonali tal-Azores, wara li serva żewġ mandati bħala President tal-Gvern tal-Azores, Reġjun Awtonomu tal-Portugall u reġjun ultraperiferiku tal-UE.
Qabel ma ġie elett għall-ewwel darba bħala President tal-Gvern Reġjonali tal-Azores fl-2012, huwa okkupa diversi karigi fil-kabinett bħala Segretarju Reġjonali għall-Ekonomija (2008-2012), u għall-Presidenza (2004-2008), kien responsabbli għall-Affarijiet Ewropej u Esterni, u kien ukoll Segretarju Reġjonali għall-Agrikoltura u s-Sajd (2003-2004). F'Ottubru 2016 ġie elett mill-ġdid bħala President tal-Gvern Reġjonali tal-Azores.
Fl-1996, Vasco Cordeiro ġie elett għall-ewwel darba bħala membru tal-Parlament tar-Reġjun Awtonomu tal-Azores u, bejn l-2000 u l-2003, wara li ġie elett mill-ġdid, okkupa l-kariga ta' mexxej tal-Partit Soċjalista fil-Parlament reġjonali.
Fil-qadi ta' dmirijietu, is-Sur Cordeiro rrappreżenta lill-Azores fil-livell Ewropew u internazzjonali bħala membru ta' organizzazzjonijiet bħall-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, l-Assemblea tar-Reġjuni Ewropej u “R20-Reġjuni għall-Azzjoni Klimatika". Huwa ġie elett President tal-Konferenza tar-Reġjuni Periferiċi Marittimi tal-Ewropa għall-ewwel darba fl-2014, fl-Iżvezja, reġa' ġie elett fl-2016, f'Ponta Delgada, u għal darb'oħra fl-2018, f'Funchal.
Huwa jiddefendi bil-qawwa l-ħtieġa li tingħata attenzjoni urġenti għall-kwistjoni li ċ-ċittadini jħossuhom parti mill-proġett Ewropew, iffoka l-ħidma tiegħu wkoll fuq it-tisħiħ tal-koeżjoni soċjali, ekonomika u territorjali fl-Unjoni Ewropea, u jappella sabiex il-politiki Ewropej jaqdu b'mod effettiv l-interessi u l-ambizzjonijiet taċ-ċittadini, u jsaħħu r-rwol tar-reġjuni bħala swar tad-demokrazija interna tal-Unjoni.

Taqsimiet

Diskorsi

  • Candidacy speech for First Vice-President

    Data: 12/02/2020

It-Tim Tiegħi

  • portrait of Jean-Paul BuffatJean-Paul BuffatPolitical advisor to the 1st Vice-President
    • ​coordination and support to the activities of the First Vice-President
    • support of the work of the President's cabinet
    +32 2 282 2256

Kuntatt

Kuntatt tal-Uffiċċju +32 2 282 2314 president.cor@cor.europa.eu
Rue Belliard 101, 1040 Brussels, Belgium
Share:
Back to top