Ċentru tal-Midja  

Iċ-ċentru tal-midja jkopri l-aħħar aħbarijiet mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni. Kemm jekk stqarrijiet għall-istampa, posts fuq il-midja soċjali, kif ukoll fil-każ ta' filmati jew ritratti, nistgħu ngħinuk tikseb il-kontenut li jkollok bżonn biex tibqa' infurmat.

​​​​​​​​​​​​

Facebook

​​

Latest press releases
L-irkupru tal-UE mhux se jkun effettiv mingħajr politika ta’ koeżjoni soda mibnija fi sħubija ġenwina mal-bliet u r-reġjuni Ewropej
L-irkupru tal-UE mhux se jkun effettiv mingħajr politika ta’ koeżjoni soda mibnija fi sħubija ġenwina mal-bliet u r-reġjuni Ewropej
Press release | Cohesion policy reform;Cross-border and territorial cooperation;European Structural and Investment Funds;Financial instruments for cohesion;Territorial cohesion;Urban policy;
Il-kriżi tal-COVID-19 uriet li l-politika ta’ koeżjoni issa hija meħtieġa aktar minn qatt qabel biex issaħħaħ ir-reżiljenza fl-Ewropa, tipproteġi liċ-ċittadini, twassal l-irkupru f’kull rokna tal-Unjoni Ewropea u tiżgura li ħadd ma jitħalla jibqa’ lura. Sa mill-ħolqien tagħha f’Ottubru 2017, #CohesionAlliance – alleanza minn madwar l-UE kollha ta’ 12 000 firmatarju favur politika ta’ koeżjoni aktar b’saħħitha – irnexxielha tevita tnaqqis baġitarju drammatiku wara l-2020, iżżomm politika ta’ koeżjoni għar-reġjuni kollha fl-Unjoni u tipproponi regoli aktar sempliċi u flessibbli. Matul vidjokonferenza ddedikata għall-perkors il-ġdid ta’ #CohesionAlliance, il-membri fundaturi tagħha ġeddew l-impenn tagħhom biex jingħaqdu flimkien u jżommu l-politika ta’ koeżjoni bħala prijorità ewlenija tal-UE. #CohesionAlliance se tkun viġilanti sabiex il-prinċipju tas-sħubija jiġi applikat bis-sħiħ mill-Istati Membri fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-politika ta’ koeżjoni 2021-2027. Il-koerenza u s-sinerġiji bejn l-istrumenti ta’ rkupru u l-fondi strutturali huma ta’ importanza kbira biex jiġu evitati d-duplikazzjonijiet u jiġi massimizzat l-impatt tal-azzjoni Ewropea. 
Informazzjoni relatata
Tim tal-midja soċjali
Press officers

David Crous Duran (ES, FR, EN, PT)

Andrew Gardner (EN, CZ, FR)

Marie-Pierre Jouglain (FR, EN, DE)

Matteo  Miglietta (IT, EN, FR))

Lauri Ouvinen (FI, SE, ES, FR)

Carmen Schmidle (DE, EN)

Wioletta Wojewodzka (PL, FR, EN)

Servizz awdjoviżiv
Servizz tal-fotografija