Avviż Legali u Protezzjoni tad-Data 

Taqsimiet

Politika lingwistika

Lingwi uffiċjali tal-UE

Il-Bulgaru, il-Kroat, iċ-Ċek, id-Daniż, l-Olandiż, l-Ingliż, l-Estonjan, il-Finlandiż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, il-Grieg, l-Ungeriż, l-Irlandiż, it-Taljan, il-Latvjan, il-Litwan, il-Malti, il-Pollakk, il-Portugiż, ir-Rumen, is-Slovakk, is-Sloven, l-Ispanjol u l-Iżvediż.

Il-lingwi li bihom jiġu ppubblikati t-tipi differenti ta’ informazzjoni fis-sit web tal-Kumitat tar-Reġjuni

 • L-istruttura tan-navigazzjoni tas-sit web hija ppubblikata bil-lingwi uffiċjali tal-UE.
 • L-informazzjoni ġenerali hija ppubblikata bil-lingwi uffiċjali tal-UE meta, u hekk kif, tiġi tradotta.
 • Id-dokumenti uffiċjali, id-dokumenti ta’ importanza politika, id-dokumenti u l-informazzjoni dwar is-sessjonijiet plenarji jiġu ppubblikati bil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE.
 • Informazzjoni li tkun urġenti jew li jkollha ċiklu ta’ ħajja qasir (aħbarijiet, avvenimenti, eċċ.) ma tiġix ippubblikata bil-lingwi kollha. L-għażla tal-lingwa(i) tiddependi mill-udjenza fil-mira tal-informazzjoni.
 • Informazzjoni speċjalizzata (informazzjoni teknika, ħidma li għadha għaddejja, sejħiet għall-offerti) tiġi prinċipalment ippubblikata bl-Ingliż.
 • Informazzjoni mmirata fil-livell nazzjonali u reġjonali (L-Ewropa fir-reġjun tiegħi) tiġi ppubblikata bil-lingwa tal-pajjiż.
 • Il-formolita’ kuntatt u t-tweġibiet għall-messaġġi tiegħek jistgħu jintbagħtu bi kwalunke lingwa uffiċjali tal-UE u t-tweġibiet jingħataw bl-istess lingwa fejn possibbli. Biex tiġi żgurata tweġiba fil-pront, tintalab tagħżel lingwa alternattiva preferuta (Ingliż, Franċiż jew Ġermaniż)

Sorpriż/a li ċerta informazzjoni mhijiex disponibbli bil-lingwa tiegħek? 

Il-viżitaturi tas-sit web xi kultant ikunu sorpriżi li paġna mhijiex disponibbli bil-lingwa tagħhom. Ġeneralment, il-lingwi disponibbli fis-sit web tal-Kumitat tar-Reġjuni jiddependu mil-limitazzjonijiet li ġejjin:

 • l-importanza (legali) – il-pubbliku jrid ikollu aċċess għad-dokumenti uffiċjali kollha, għalhekk dawn jiġu ppubblikati bil-lingwi uffiċjali kollha. Ċerti dokumenti oħra jiġu tradotti biss bil-lingwi meħtieġa (pereżempju, il-komunikazzjoni ma’ awtoritajiet nazzjonali, organizzazzjonijiet jew individwi);
 • l-urġenza − biex tkun rilevanti, ċerta informazzjoni trid tiġi ppubblikata malajr. Peress li t-traduzzjoni tieħu l-ħin, nippreferu nippubblikaw mill-aktar fis bil-lingwi mifhuma mill-ikbar għadd ta’ Ewropej, milli nistennew it-traduzzjonijiet bil-lingwi kollha;
 • kosteffettività − sabiex jiġu ffrankati flus il-kontribwenti, fil-każ ta’ paġni speċjalizzati ħafna li jiġu kkonsultati minn għadd żgħir ta’ nies, l-għan huwa li jiġi żgurat li l-biċċa l-kbira tan-nies tkun tista’ tifhem l-iżjed informazzjoni essenzjali;
 • limitazzjonijiet tekniċi − il-ġestjoni ta’ sit web f’aktar minn 20 lingwa hija kumplessa ħafna, u tirrikjedi ħafna riżorsi umani u finanzjarji;
 • it-traduzzjoni − għandna biss (aċċess għal) għadd limitat ta’ tradutturi u baġit limitat għat-traduzzjoni (dan kollu jiġi mill-flus tal-kontribwenti).

Madankollu, għal paġni partikolari noffrulek il-possibbiltà li titlob traduzzjoni awtomatika pprovduta mis-servizz eTranslation tal-Kummissjoni Ewropea:

 • it-traduzzjoni awtomatika tista’ tagħtik idea bażika tal-kontenut b’lingwa li tifhem. Madankollu, wieħed għandu jżomm f’moħħu li din ma tinvolvi l-ebda intervent uman u li l-kwalità u l-akkuratezza tat-traduzzjoni awtomatika tista’ tvarja minn test għal ieħor u bejn pari ta’ lingwi differenti.

Nilqgħu l-feedback tiegħek dwar it-traduzzjoni awtomatika! Tista’ tibgħat il-feedback tiegħek hawnhekk.​

Politika ta’ moderazzjoni għall-media soċjali

Ninsabu fuq il-media soċjali!

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni joffri pjattaforma li tiffoka fuq ir-reġjuni u l-bliet fl-UE u għandu kontijiet tal-media soċjali fuq Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram u YouTube. Nilqgħu l-fehmiet, il-ħsibijiet u l-ideat politiċi kollha, u nħeġġuk tipparteċipa fid-diskussjonijiet online tagħna. Dejjem tista’ tikkummenta u taqsam il-kontenut tagħna.

Prinċipji 

Nitolbuk tosserva l-prinċipju fundamentali ta’ mġiba tajba. Ma naċċettawx kummenti offensivi, insulti u lingwaġġ mhux adatt. Jekk jogħġbok irrispetta lill-utenti l-oħra u l-prinċipji fundamentali komuni tagħna lkoll. Aħna ngħidu le għar-razziżmu, le għall-ksenofobja, u le għad-diskriminazzjoni bbażata fuq ir-reliġjon, l-oriġini etnika, il-ġeneru jew l-orjentazzjoni sesswali. Ma naċċettawx sejħiet għall-vjolenza u diskors ta’ mibegħda. Ir-regoli tagħna jipprojbixxu wkoll kummenti defamatorji, illegali jew li jinkludu ksur tad-drittijiet tal-awtur. Dawn it-tipi ta’ kummenti nħassruhom u nistgħu nipprojbixxu lill-utenti li ripetutament jużaw lingwaġġ offensiv, kif ukoll persuni li jagħmluha ta’ personalitajiet pubbliċi jew li jużaw kontijiet foloz. Nirriżervaw id-dritt li nħassru bħala spam il-posts li jkunu ripetittivi b’mod eċċessiv, li jkunu twal wisq jew li jfixklu l-komunità, kif ukoll reklamar mhux mitlub. Inħeġġuk tibgħat kummenti li jirrispettaw is-suġġett u tikkontribwixxi għad-dibattiti li jkunu għaddejjin.

Ġestjoni 

L-Unità tal-Media Soċjali u Diġitali u l-Pubblikazzjonijiet tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni hija responsabbli għal dawn il-pjattaformi tal-media soċjali, u tirċievi appoġġ relatat mal-kontenut minn kollegi minn dipartimenti oħra. Il-kontijiet li nsegwu mhumiex indikazzjoni li napprovaw dawn il-kontijiet jew il-kontenut li jikkondividu. Aħna nużaw għadd ta’ hashtags (#) eżistenti jew ġodda sabiex ningħaqdu ma’ konverżazzjonijiet ta’ gruppi u dawn jippermettulna nipparteċipaw f’dibattiti rilevanti. Madankollu, ma nistgħux nassumu responsabbiltà għal kwalunkwe kontenut taħt dawn il-hashtags li ma ġiex żviluppat minna.

Jekk tinġibed l-attenzjoni tagħna għal xi żbalji, aħna nagħmlu mill-aħjar biex nikkoreġuhom. Ma nassumux responsabbiltà għall-kontenut jew l-attivitajiet ta’ partijiet terzi jew siti esterni.

L-intenzjoni tagħna hi li nwieġbu kemm jista’ jkun mistoqsijiet mill-iżjed fis. Ma weġibniex il-mistoqsija tiegħek? Jekk jogħġbok għarrafna dwar dan fl-indirizz elettroniku ta’ hawn taħt.

Ritratti 

Dment li ma jkunx stipulat mod ieħor, l-Unjoni Ewropea għandha d-dritt tal-awtur fuq ir-ritratti kollha ppubblikati fuq il-kanali tagħna. Ir-ritratti ©Unjoni Ewropea jistgħu jintużaw liberament bil-kundizzjoni li jissemma s-sors. M’għandhomx jintużaw għal skopijiet kummerċjali jew b’mod offensiv. Nagħmlu l-almu tagħna biex niżguraw li l-kontenut kollu fuq il-kanali tagħna jikkonforma mar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (UE). Jekk, madankollu, taħseb li nkisru d-drittijiet tiegħek għall-privatezza jew il-proprjetà intellettwali tiegħek, jekk jogħġbok ikkuntattjana permezz tal-posta elettronika.

Data personali

Għal finijiet ta’ statistika, niġbru data aggregata dwar l-utenti tagħna fuq il-pjattaformi tal-media soċjali. Aħna nużaw Talkwalker biex niġbru u nivviżwalizzaw data aggregata għal riċerka statistika u fl-ebda każ ma nipproċessaw id-data personali tas-segwaċi tagħna. Il-ġbir tad-data huwa kopert mit-termini tal-użu u l-ftehim tal-liċenzja ta’ kull waħda mill-pjattaformi tal-media soċjali.

Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattja lil:

socialmedia@cor.europa.eu

Aġġornat l-aħħar: Ġunju 2019 

Drittijiet tal-awtur

© Unjoni Ewropea, 1995-2024

Sakemm ma jkunx indikat mod ieħor (eż. f’avviż dwar id-drittijiet tal-awtur), il-kontenut li huwa proprjetà tal-UE f’dan is-sit web huwa liċenzjat taħt il-liċenzja Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Dan ifisser li d-dokument jista’ jerġa’ jintuża dment li jingħata kreditu adatt u jiġi indikat kwalunkwe tibdil.

Għal kwalunkwe użu jew riproduzzjoni ta’ elementi li mhumiex proprjetà tal-Unjoni Ewropea, jista’ jkun meħtieġ li jintalab permess direttament mid-detenturi tad-drittijiet rispettivi. Għaldaqstant, l-utenti huma mitluba jiksbu drittijiet addizzjonali jekk kontenut speċifiku jinkludi xogħlijiet ta’ partijiet terzi. Ladarba jinkiseb, dan il-permess għandu jikkanċella u jissostitwixxi l-permess ġenerali msemmi hawn fuq u għandu jindika b’mod ċar kwalunkwe restrizzjoni dwar l-użu.

Dikjarazzjoni ta’ ċaħda tar-responsabbiltà

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jipprovdi dan is-sit web biex itejjeb l-aċċess tal-pubbliku għall-informazzjoni dwar l-inizjattivi tiegħu u l-politiki tal-Unjoni Ewropea b’mod ġenerali. L-għan tagħna huwa li din l-informazzjoni tinżamm aġġornata u tkun preċiża. Jekk tinġibed l-attenzjoni tagħna għal xi żbalji, aħna nagħmlu mill-aħjar biex nikkoreġuhom.

Madankollu, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni ma jaċċetta l-ebda responsabbiltà jew obbligu fir-rigward tal-informazzjoni f’dan is-sit.

Din l-informazzjoni:

 • hija ta’ natura ġenerali biss u mhix intiża biex tindirizza ċ-ċirkostanzi speċifiċi ta’ xi individwu jew entità partikolari;
 • mhix neċessarjament komprensiva, kompluta, preċiża jew aġġornata;
 • xi drabi tkun assoċjata ma’ siti esterni li l-Kumitat ma għandu l-ebda kontroll fuqhom u li għalihom il-Kumitat ma jassumi l-ebda responsabbiltà;
 • mhix parir professjonali jew legali (jekk teħtieġ parir speċifiku, għandek dejjem tikkonsulta professjonist kwalifikat kif adatt).

Jekk jogħġbok kun af li m’hemmx garanzija li dokument disponibbli online jirriproduċi eżatt test li jkun ġie adottat uffiċjalment. Hija biss il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea li titqies awtentika.

Huwa l-għan tagħna li nnaqqsu kemm jista’ jkun kwalunkwe tfixkil ikkawżat minn żbalji tekniċi. Madankollu, ċerta data jew informazzjoni fuq is-sit tagħna setgħet inħolqot jew ġiet strutturata f’fajls jew formati li ma jkunux mingħajr żbalji u ma nistgħux niggarantixxu li s-servizz tagħna ma jiġix interrott jew affettwat b’mod ieħor minħabba problemi bħal dawn. Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni ma jaċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ problemi bħal dawn li jkunu ġġarrbu b’riżultat tal-użu ta’ dan is-sit jew kwalunkwe sit estern marbut miegħu.

Din id-dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà mhijiex maħsuba biex tillimita r-responsabbiltà tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni b’rabta ma’ ksur ta’ kwalunkwe rekwiżit stipulat fil-liġi nazzjonali applikabbli jew biex teskludi r-responsabbiltà tiegħu għal kwistjonijiet li ma jistgħux ikunu esklużi skont din il-liġi.

Ikkondividi :
 
Back to top