Dikjarazzjoni ambjentali 

EMAS logo
Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) huma żewġ korpi konsultattivi tal-Unjoni Ewropea. Fil-ħidma konsultattiva tagħhom, il-Kumitati ilhom impenjati għall-iżvilupp sostenibbli u l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Madankollu, qegħdin fil-fatt inwettqu r-rakkomandazzjonijiet tagħna fil-prattika ġewwa l-uffiċċji tagħna stess? 

Biex jiġi żgurat li l-Kumitati jaġixxu favur l-ambjent bil-mod l-aktar possibbli, mill-2008 konna involuti fl-istabbiliment ta’ sistema konformi ta’ ġestjoni ambjentali - EMAS.
Ikkondividi:
 
Back to top