Darba grupa sadarbībai ar Ukrainu 

​RK darba grupu sadarbībai ar Ukrainu RK Birojs izveidoja 2020. gada aprīlī Austrumu partnerības Vietējo un reģionālo pašvaldību konferences (CORLEAP) paspārnē kā turpinājumu 2015. gadā izveidotajai Ukrainas jautājumu darba grupai. Darba grupas mērķis ir sniegt mērķtiecīgu politisko un tehnisko atbalstu Ukrainas partneriem, lai palīdzētu tiem panākt labu pārvaldību visos līmeņos, stiprināt vietējo demokrātiju un veicināt decentralizācijas reformu.

Saistībā ar Krievijas militāro iebrukumu Ukrainā darba grupa uzņēmās savu politisko lomu, formulējot RK reakciju un atbalstot mūsu Ukrainas partnerus šajos ārkārtīgi grūtajos laikos.

RK ir solidāra ar Ukrainu

Informatīvā atbalsta centrs

Saturs

Līdzbiedru sadarbība

Ukrainas jautājumu darba grupas darbs gadu gaitā no vispārēju politisku konsultāciju sniegšanas ir pārvirzījies uz konkrētākiem projektiem, kuru mērķis ir spēju veidošana publiskās pārvaldes reformas atbalstam. 2018. gadā ar U-LEAD programmas atbalstu tika īstenota līdzbiedru sadarbības iniciatīva. Pieci ES un Ukrainas partneru pāri strādāja pie projektiem vietējās ekonomikas attīstības, tūrisma, energoefektivitātes, lauku attīstības un iedzīvotāju līdzdalības jomā. Noslēguma pasākumā, kas 2019. gada 13. februārī notika Briselē, ieinteresētās personas secināja, ka līdzbiedru sadarbības izmēģinājuma posma mērķi ir sasniegti.

Nākamais līdzbiedru sadarbības posms notika 2022. gadā ar Eiropas Savienības Korupcijas apkarošanas iniciatīvas (EUACI) un tās koncepcijas “Integrity Cities” atbalstu. Pilsētas apmainījās ar pieredzi korupcijas apkarošanas un vietējās publiskās pārvaldes pārredzamības uzlabošanas jomā.

Grupas sastāvs

Darba grupu vada Aleksandra Dulkiewicz (PPE/PL), un tajā ir 13 RK locekļi. Viņi tiekas vismaz divreiz gadā. Sk. darba grupas locekļus

Jaunākās ziņas

Mediatēka

CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

 

Skatīt vairāk

  • CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)
    CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

Kontaktinformācija

Lai uzzinātu sīkāku informāciju, lūdzam sazināties ar RK Darba grupas sadarbībai ar Ukrainu sekretariātu
SupportUkraine@cor.europa.eu  Phone: +32 2282 2545
Kopīgot:
 
Back to top