Teritoriālās kohēzijas politikas un ES budžeta komisija ( COTER )  

Teritoriālās kohēzijas politikas un ES budžeta komisijas ( COTER ) kompetencē ir šādas jomas:

Ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija

Struktūrfondi un telpiskā plānošana

Pilsētvides politika un mājokļi

Transports un Eiropas transporta tīkli

Makroreģioni, teritoriālā sadarbība un reģionālā statistika un rādītāji

ES gada budžets, daudzgadu finanšu shēma un vietējo un reģionālo pašvaldību finanses

COTER komisijas sekretariāts atbild arī par ES ETSG oficiālo reģistru un pārvalda ETSG platformu , kuras darbībā piedalās visu pastāvošo un izveides stadijā esošo ETSG politiķi un speciālisti.

Turklāt COTER komisija atbild par RK veiktajiem teritoriālās ietekmes novērtējumiem (TIN) . Pateicoties teritoriālās ietekmes novērtējumiem, RK ziņotāji iegūst ziņas par ES tiesību aktu priekšlikumu potenciālo teritoriālo ietekmi.

Turklāt COTER kompetencē ir arī RK un ESAO kopīgie pasākumi tādās jomās kā publisko ieguldījumu kvalitāte, decentralizācija, kā arī reģionālā, pilsētu un lauku attīstība. Sadarbības galvenais mērķis ir stiprināt politisko dialogu starp ESAO un ES vietējām un reģionālajām pašpārvaldes iestādēm un visbeidzot uzlabot valstu politikas pasākumus, kas veicina ekonomisko un sociālo labklājību.

Citas RK komisijas: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

No results.

Head of Unit: Mr. Christof Kienel​

Assistant to the HoU: Ms. Yuliya Sotirova

Administrators:

  • Florian Achleitner, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Missing links, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation
  • Mr. Dimo Stoyanov​, in charge of Budgetary Policy, Multi-Annual Financial Framework, ESIF, Territorial Agenda
  • Igor Caldeira, in charge of TIA: Coor​​dination of CoR Territorial Impact Assessments, Regional Statistics and Indicators, European Territorial Cooperation
  • Slaven Klobučar, in charge of EGTC: Management of EGTC Platform, Cross-border cooperation, European Territorial Cooperation
  • Delphine Langlois, in charge of Macro Regions, Territorial Devlopment, Urban Policy, ESIF
  • Gustavo López Cutillas, in charge of ESIF, Urban Policy, Housing, Spatial Planning, Outermost Regions, OECD Relations
  • Gordon Modro, Deputy Head of Unit, in charge of Cohesion Policy, ESIF, Urban Policy, Territorial Agenda
  • Lucy Tober, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Missing Links, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation


Assistants:

  • Rui Cordeiro da Silva, in charge of the general support to COTER Commission and BUDG Working Group
  • Caterina Buresti, in charge of the management of EGTC register, General support to EGTC platform and TIA activities, General Support to COTER Commission​
To contact the COTER team, please use the Contact fo​rm