Teritoriālās kohēzijas politikas un ES budžeta komisija ( COTER )  

Teritoriālās kohēzijas politikas un ES budžeta komisijas ( COTER ) kompetencē ir šādas jomas:

Ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija

Struktūrfondi un telpiskā plānošana

Pilsētvides politika un mājokļi

Transports un Eiropas transporta tīkli

Makroreģioni, teritoriālā sadarbība un reģionālā statistika un rādītāji

ES gada budžets, daudzgadu finanšu shēma un vietējo un reģionālo pašvaldību finanses

COTER komisijas sekretariāts atbild arī par ES ETSG oficiālo reģistru un pārvalda ETSG platformu , kuras darbībā piedalās visu pastāvošo un izveides stadijā esošo ETSG politiķi un speciālisti.

Turklāt COTER komisija atbild par RK veiktajiem teritoriālās ietekmes novērtējumiem (TIN) . Pateicoties teritoriālās ietekmes novērtējumiem, RK ziņotāji iegūst ziņas par ES tiesību aktu priekšlikumu potenciālo teritoriālo ietekmi.

Turklāt COTER kompetencē ir arī RK un ESAO kopīgie pasākumi tādās jomās kā publisko ieguldījumu kvalitāte, decentralizācija, kā arī reģionālā, pilsētu un lauku attīstība. Sadarbības galvenais mērķis ir stiprināt politisko dialogu starp ESAO un ES vietējām un reģionālajām pašpārvaldes iestādēm un visbeidzot uzlabot valstu politikas pasākumus, kas veicina ekonomisko un sociālo labklājību.

Citas RK komisijas: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

No results.

Head of Unit: Mr. Christof Kienel​

Assistant to the HoU: Ms. Yuliya Sotirova

Administrators:

 • Florian Achleitner, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Missing links, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation
 • Mr. Dimo Stoyanov​, in charge of Budgetary Policy, Multi-Annual Financial Framework, ESIF, Territorial Agenda
 • Igor Caldeira, in charge of TIA: Coor​​dination of CoR Territorial Impact Assessments, Regional Statistics and Indicators, European Territorial Cooperation
 • Slaven Klobučar, in charge of EGTC: Management of EGTC Platform, Cross-border cooperation, European Territorial Cooperation
 • Delphine Langlois, in charge of Macro Regions, Territorial Devlopment, Urban Policy, ESIF
 • Gustavo López Cutillas, in charge of ESIF, Urban Policy, Housing, Spatial Planning, Outermost Regions, OECD Relations
 • Gordon Modro, Deputy Head of Unit, in charge of Cohesion Policy, ESIF, Urban Policy, Territorial Agenda
 • Lucy Tober, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Missing Links, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation


Assistants:

 • Rui Cordeiro da Silva, in charge of the general support to COTER Commission and BUDG Working Group
 • Caterina Buresti, in charge of the management of EGTC register, General support to EGTC platform and TIA activities, General Support to COTER Commission​
To contact the COTER team, please use the Contact fo​rm

 • Title / Guidebook on registering EGTCs

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/4508_COTER_Guidebook_registering_EGTC.pdf

  Author / Jake Lowe

  Editor / Mara Rusu

  FSObjType / 0

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId /

  File_x005F_x0020_Size / 2223355

  File_x005F_x0020_Type / pdf

  _Author / Sabine Zillmer, Sebastian Hans, Christian Lüer (Spatial Foresight) and Paola Le Moglie (t33) in collaboration with Silke Haarich, Erik Gløersen (Spatial Foresight) and Michele Alessandrini (t33) with additional editing from Tim Wills (t33)

  CoR_Theme / Territorial cohesion;

  CoR_Keywords / COTER (Commission for Territorial Cohesion Policy);

  ContentType / Study

  CoR_Language / English;

  CheckoutUser /

  DocIcon / pdf

  FileLeafRef / 4508_COTER_Guidebook_registering_EGTC.pdf

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 960

  Modified / 2021-06-22 14:26:58

  Created / 2021-05-31 16:51:32

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2021-05-31 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/4508_COTER_Guidebook_registering_EGTC.pdf

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/4508_COTER_Guidebook_registering_EGTC.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(2.12 MB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_COUNT /

  PubDate / Tue, 22 Jun 2021 12:26:58 GMT

  FileExtension / pdf

  FileSize / 2223355

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icpdf.png

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/4508_COTER_Guidebook_registering_EGTC.pdf

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / True

  __begingroup / False

 • Title / Application of the principles of partnership and multi-level governance in Cohesion Policy programming 2021-2027

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/Partnership_2021.pdf

  Author / Rui Granadeiro

  Editor / Rui Granadeiro

  FSObjType / 0

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId /

  File_x005F_x0020_Size / 1847537

  File_x005F_x0020_Type / pdf

  _Author / Frank Holstein and Kai Böhme (Spatial Foresight) with support from Arndt Münch, Bernd Schuh (ÖIR), Dea Hrelja, Anda Iacob and Clarissa Amichetti (t33)

  CoR_Theme / Territorial cohesion;

  CoR_Keywords / COTER (Commission for Territorial Cohesion Policy);

  ContentType / Study

  CoR_Language / English;

  CheckoutUser /

  DocIcon / pdf

  FileLeafRef / Partnership_2021.pdf

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 958

  Modified / 2021-04-21 14:39:10

  Created / 2021-04-21 14:37:33

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2021-04-21 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/Partnership_2021.pdf

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/Partnership_2021.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(1.76 MB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_COUNT /

  PubDate / Wed, 21 Apr 2021 12:39:10 GMT

  FileExtension / pdf

  FileSize / 1847537

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icpdf.png

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Partnership_2021.pdf

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / Integration of Geographic and Statistical data for better EU policy

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/CoR_Geodata_report.pdf

  Author / Rui Granadeiro

  Editor / Rui Granadeiro

  FSObjType / 0

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId /

  File_x005F_x0020_Size / 2029074

  File_x005F_x0020_Type / pdf

  _Author / Roland Gaugitsch, Erich Dallhammer, Bernd Schuh, Cristian Andronic, Manon Badouix (ÖIR); Sabine Zillmer (S4S); Emanuele Armillotta, Pietro Celotti (t33)

  CoR_Theme / Territorial cohesion;

  CoR_Keywords / COTER (Commission for Territorial Cohesion Policy);

  ContentType / Study

  CoR_Language / English;

  CheckoutUser /

  DocIcon / pdf

  FileLeafRef / CoR_Geodata_report.pdf

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 957

  Modified / 2021-04-19 14:45:17

  Created / 2021-04-19 14:42:07

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2021-04-19 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/CoR_Geodata_report.pdf

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/CoR_Geodata_report.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(1.94 MB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_COUNT /

  PubDate / Mon, 19 Apr 2021 12:45:17 GMT

  FileExtension / pdf

  FileSize / 2029074

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icpdf.png

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/CoR_Geodata_report.pdf

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / Territorial Impact Assessment on the effects of Decarbonisation policies on Cohesion as a value (ex-ante, March 2021)

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/tiacohesiondecarbonisation.pdf

  Author / Mara Rusu

  Editor / Rui Granadeiro

  FSObjType / 0

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId /

  File_x005F_x0020_Size / 1843969

  File_x005F_x0020_Type / pdf

  _Author / Igor Caldeira, Cristina Socias Monserrat, Conor Gilligan (CoR), Erich Dallhammer, Bernd Schuh, Roland Gaugitsch (ÖIR GmbH)

  CoR_Theme / Climate change policy;Renewable energy;

  CoR_Keywords / COTER (Commission for Territorial Cohesion Policy);

  ContentType / Study

  CoR_Language / English;

  CheckoutUser /

  DocIcon / pdf

  FileLeafRef / tiacohesiondecarbonisation.pdf

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 952

  Modified / 2021-04-22 11:08:31

  Created / 2021-03-31 11:04:53

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2021-03-31 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/tiacohesiondecarbonisation.pdf

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/tiacohesiondecarbonisation.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(1.76 MB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_COUNT /

  PubDate / Thu, 22 Apr 2021 09:08:31 GMT

  FileExtension / pdf

  FileSize / 1843969

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icpdf.png

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/tiacohesiondecarbonisation.pdf

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / Territorial Impact Assessment on Cross Border Health Threats (ex-ante, January 2021)

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/Territorial Impact Assessment on Cross Border Health Threats.pdf

  Author / Jake Lowe

  Editor / Rui Granadeiro

  FSObjType / 0

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId /

  File_x005F_x0020_Size / 1411066

  File_x005F_x0020_Type / pdf

  _Author / Igor Caldeira, Cristín Blennerhassett (CoR) Erich Dallhammer, Bernd Schuh, Roland Gaugitsch, Chien-Hui Hsuing (ÖIR GmbH)

  CoR_Theme / Public health;

  CoR_Keywords / Covid-19;COTER (Commission for Territorial Cohesion Policy);

  ContentType / Study

  CoR_Language / English;

  CheckoutUser /

  DocIcon / pdf

  FileLeafRef / Territorial Impact Assessment on Cross Border Health Threats.pdf

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 948

  Modified / 2021-03-09 13:50:33

  Created / 2021-03-05 16:05:16

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2021-01-26 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/Territorial Impact Assessment on Cross Border Health Threats.pdf

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/Territorial Impact Assessment on Cross Border Health Threats.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(1.35 MB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_COUNT /

  PubDate / Tue, 09 Mar 2021 12:50:33 GMT

  FileExtension / pdf

  FileSize / 1411066

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icpdf.png

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Territorial Impact Assessment on Cross Border Health Threats.pdf

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / Territorial Impact Assessment: the State of the Cities and Regions in the COVID-19 crisis

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/TIA-Covid19.pdf

  Author / David Freixas Montplet

  Editor / David Freixas Montplet

  FSObjType / 0

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId /

  File_x005F_x0020_Size / 6805332

  File_x005F_x0020_Type / pdf

  _Author / Roland Gaugitsch, Erich Dallhammer, Bernd Schuh, Chien Hui-Hsiung (ÖIR), Flavio Besana (Spatial Foresight)

  CoR_Theme / Public health;

  CoR_Keywords / Covid-19;COTER (Commission for Territorial Cohesion Policy);

  ContentType / Study

  CoR_Language / English;

  CheckoutUser /

  DocIcon / pdf

  FileLeafRef / TIA-Covid19.pdf

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 927

  Modified / 2020-10-12 17:06:44

  Created / 2020-10-12 17:03:51

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2020-10-12 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/TIA-Covid19.pdf

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/TIA-Covid19.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(6.49 MB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_COUNT /

  PubDate / Mon, 12 Oct 2020 15:06:44 GMT

  FileExtension / pdf

  FileSize / 6805332

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icpdf.png

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/TIA-Covid19.pdf

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / The challenges for public transport in metropolitan regions

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/public-transport.pdf

  Author / David Freixas Montplet

  Editor / David Freixas Montplet

  FSObjType / 0

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId /

  File_x005F_x0020_Size / 1288884

  File_x005F_x0020_Type / pdf

  _Author / Wolfgang Schausberger, Haris Martinos, Tanja Werneck and Herta Tödtling-Schönhofer (Metis GmbH)

  CoR_Theme / Transport policy;Urban mobility;

  CoR_Keywords / COTER (Commission for Territorial Cohesion Policy);

  ContentType / Study

  CoR_Language / English;

  CheckoutUser /

  DocIcon / pdf

  FileLeafRef / public-transport.pdf

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 913

  Modified / 2020-06-25 11:03:37

  Created / 2020-06-25 10:58:54

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2020-06-25 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/public-transport.pdf

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/public-transport.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(1.23 MB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_COUNT /

  PubDate / Thu, 25 Jun 2020 09:03:37 GMT

  FileExtension / pdf

  FileSize / 1288884

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icpdf.png

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/public-transport.pdf

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / EGTC monitoring report 2018-2019

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/EGTC-MR-2018-2019

  Author / David Freixas Montplet

  Editor / David Freixas Montplet

  FSObjType / 1

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId / Sharepoint.DocumentSet

  File_x005F_x0020_Size /

  File_x005F_x0020_Type /

  _Author / Sabine Zillmer, Sebastian Hans, Christian Lüer, Maria Toptsidou (Spatial Foresight) in collaboration with Chien-Hui Hsiung, Ulrike Stroissnig, Arndt Münch (ÖIR), Paola Le Moglie (t33) and Dubravka Kruljac (Mcrit).

  CoR_Theme / Cross-border and territorial cooperation;

  CoR_Keywords / COTER (Commission for Territorial Cohesion Policy);

  ContentType / StudySet

  CoR_Language /

  CheckoutUser /

  DocIcon /

  FileLeafRef / EGTC-MR-2018-2019

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 905

  Modified / 2020-03-24 16:16:55

  Created / 2020-03-24 16:09:40

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2020-03-24 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/EGTC-MR-2018-2019

  GeneratedLinks /

  GeneratedNoLangLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/EGTC-MR-2018-2019/EGTC-MR-2018-2019.pdf">Report<small class='cor-card__title__link__info'>(7.64 MB PDF)</small></a></span></li><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/EGTC-MR-2018-2019/Presentation_EGTC2018-2019.pdf">Slides presentation<small class='cor-card__title__link__info'>(1.28 MB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedLinks_COUNT / 0

  PubDate / Tue, 24 Mar 2020 15:16:55 GMT

  FileExtension /

  FileSize /

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icdocset.gif

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/EGTC-MR-2018-2019

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / State of the art and challenges ahead for Territorial Impact Assessments

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/TIA-State-of-Play.pdf

  Author / David Freixas Montplet

  Editor / David Freixas Montplet

  FSObjType / 0

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId /

  File_x005F_x0020_Size / 1465922

  File_x005F_x0020_Type / pdf

  _Author / Roland Gaugitsch, Erich Dallhammer, Chien-Hui Hsiung (ÖIR), Frank Holstein, Flavio Besana, Sabine Zillmer (Spatial Foresight), Dubravka Kruljac and Andreu Ulied (Mrcit)

  CoR_Theme / REFIT and better law-making;

  CoR_Keywords / COTER (Commission for Territorial Cohesion Policy);

  ContentType / Study

  CoR_Language / English;

  CheckoutUser /

  DocIcon / pdf

  FileLeafRef / TIA-State-of-Play.pdf

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 895

  Modified / 2020-03-04 13:45:15

  Created / 2020-02-18 09:33:37

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2020-02-18 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/TIA-State-of-Play.pdf

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/TIA-State-of-Play.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(1.4 MB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_COUNT /

  PubDate / Wed, 04 Mar 2020 12:45:15 GMT

  FileExtension / pdf

  FileSize / 1465922

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icpdf.png

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/TIA-State-of-Play.pdf

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / The impacts of metropolitan regions on their surrounding areas

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/Metropolitan-regions.pdf

  Author / David Freixas Montplet

  Editor / David Freixas Montplet

  FSObjType / 0

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId /

  File_x005F_x0020_Size / 4087804

  File_x005F_x0020_Type / pdf

  _Author / E. Dallhammer, M. Derszniak-Noirjean, R. Gaugitsch (ÖIR), S. Hans, S. Zillmer (Spatial Foresight), and the case studies by M. Derszniak-Noirjean, M. Gaupp-Berghausen, R. Koscher (ÖIR), S. Hans, C. Lüer (Spatial Foresight).

  CoR_Theme / Urban policy;

  CoR_Keywords / COTER (Commission for Territorial Cohesion Policy);

  ContentType / Study

  CoR_Language / English;

  CheckoutUser /

  DocIcon / pdf

  FileLeafRef / Metropolitan-regions.pdf

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 892

  Modified / 2020-02-04 15:55:46

  Created / 2019-10-28 17:05:13

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2019-11-06 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/Metropolitan-regions.pdf

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/Metropolitan-regions.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(3.9 MB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_COUNT /

  PubDate / Tue, 04 Feb 2020 14:55:46 GMT

  FileExtension / pdf

  FileSize / 4087804

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icpdf.png

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Metropolitan-regions.pdf

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / The contribution of the rail sector to delivering EU policy priorities at local and regional level

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/Contribution_Railsector.pdf

  Author / David Freixas Montplet

  Editor / David Freixas Montplet

  FSObjType / 0

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId /

  File_x005F_x0020_Size / 2157723

  File_x005F_x0020_Type / pdf

  _Author / Jürgen Pucher, Jakob Weiss, Wolfgang Schausberger and Tanja Werneck (Metis GmbH)

  CoR_Theme / Rail transport;

  CoR_Keywords / COTER (Commission for Territorial Cohesion Policy);

  ContentType / Study

  CoR_Language / English;

  CheckoutUser /

  DocIcon / pdf

  FileLeafRef / Contribution_Railsector.pdf

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 888

  Modified / 2020-02-04 15:56:20

  Created / 2019-09-12 13:55:36

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2019-09-20 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/Contribution_Railsector.pdf

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/Contribution_Railsector.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(2.06 MB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_COUNT /

  PubDate / Tue, 04 Feb 2020 14:56:20 GMT

  FileExtension / pdf

  FileSize / 2157723

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icpdf.png

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Contribution_Railsector.pdf

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / State of play of connected and automated driving and future challenges and opportunities for Europe's Cities and Regions

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/State-of-play-CAM.PDF

  Author / David Freixas Montplet

  Editor / David Freixas Montplet

  FSObjType / 0

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId /

  File_x005F_x0020_Size / 1622239

  File_x005F_x0020_Type / pdf

  _Author / Jürgen Pucher (project leader), Wolfgang Schausberger and Tanja Werneck (Metis GmbH).

  CoR_Theme / Urban mobility;

  CoR_Keywords / COTER (Commission for Territorial Cohesion Policy);

  ContentType / Study

  CoR_Language / English;

  CheckoutUser /

  DocIcon / pdf

  FileLeafRef / State-of-play-CAM.PDF

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 864

  Modified / 2020-02-04 15:58:00

  Created / 2018-11-09 16:14:18

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2018-11-09 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/State-of-play-CAM.PDF

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/State-of-play-CAM.PDF">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(1.55 MB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_COUNT /

  PubDate / Tue, 04 Feb 2020 14:58:00 GMT

  FileExtension / pdf

  FileSize / 1622239

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icpdf.png

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/State-of-play-CAM.PDF

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False