NAT 

Dabas resursu komisija 

NAT logo
© Pand P Studio / Adobe stock.com

NAT komisija vieno vairāk nekā 100 mēru, padomju locekļu un reģionu priekšsēdētāju un tā aptver plašu tematu loku. Tie ir saistīti ar lauku attīstību, veselību, lauksaimniecību, mežsaimniecību, zivsaimniecību, civilo aizsardzību, patērētāju aizsardzību un tūrismu.

Pašreizējā pilnvaru periodā svarīgākās politikas tēmas ir Lauku programma Eiropai un sabiedrības veselība.

Citas RK komisijas:
Saturs

Par NAT komisiju 

Pašreizējā pilnvaru periodā ir noteiktas divas galvenās politikas jomas, kas abas iekļaujas iestādes politiskajā prioritātē “Noturīgu kopienu veidošana”:

1. Lauku programma Eiropai

RK jau labu laiku aicina atzīt lauku apvidu vajadzības un to apmierināšanu nodrošināt ar atbilstīgu ES politiku. Lai vairotu lauku apvidu kā dzīves un darba vietas pievilcību, ir jānovērš depopulācija, jāsavieno lauku apvidi ar galvenajiem ES transporta koridoriem un jāgarantē vispārējs platjoslas pārklājums, kā arī jāveicina to atveseļošana ar labāku kopējās lauksaimniecības politikas, ESI fondu, Atveseļošanas un noturības mehānisma un citu attiecīgu ES finanšu programmu koordinēšanu.

Komisijas ilgtermiņa redzējums lauku apvidiem no 2021. gada jūnija pirmo reizi nodrošina visaptverošu satvaru šo mērķu sasniegšanai. NAT savās kompetences jomās arī pārbaudīs, kā attiecīgie dosjē ietekmē lauku apvidus.

Lauksaimniecība ir viena no svarīgajām politikas jomām, kas veicinās programmas īstenošanu. ES lauksaimniecības produktu kvalitāte ir būtiska KLP pievienotā vērtība un viena no to lielākajām priekšrocībām pasaules tirgos. Kopīgi piemērotās kvalitātes shēmas ir Eiropas Savienības kultūras, lauksaimniecības un kulinārā mantojuma neatņemama sastāvdaļa. Šīs kvalitātes shēmas ir kopīgs mantojums, kas ir jāsargā un jāpilnveido.

NAT komisija cieši seko līdzi jaunās KLP īstenošanai reģionos.

NAT komisijas centienu mērķis ir noturīga un ilgtspējīga lauksaimniecība, lai varētu sasniegt zaļā kursa mērķus un stiprināt Eiropas pārtikas apgādes drošību, it īpaši krīzes un apgādes grūtību laikā.

2. Eiropas v​eselības savienība

Neraugoties uz reģionu un pilsētu panākumiem pandēmijas apkarošanā, veselības jomā to loma Eiropas noturības veidošanā lielā mērā nav atzīta. Vakcinācijas kampaņas, vēža skrīnings, gatavība un reaģēšana, veselības sistēmu noturība, informācija un izglītība par veselību — tās ir tikai dažas no svarīgām jomām, kurās reģionālā politika un prakse nodrošina pārmaiņas. Būtisks NAT pūliņu mērķis ir vairāk izgaismot reģionu lomu Eiropas veselības savienībā un tās pīlāros.

NAT ir vadošā komisija, kas formulē RK ieguldījumu konferences par Eiropas nākotni platformā.

Ciešā sadarbībā ar RegHub un Fit4Future platformu NAT uzmanība tiek pievērsta arī pārrobežu sadarbībai veselības aprūpes jomā, kas ir ļoti sensitīva prioritāte, it īpaši krīzes laikā un veselības/humānās ārkārtas situācijās dažos pierobežas reģionos.

Dabas resursu komisijas (NAT) darbība aptver šādas politikas jomas:

1.lauku attīstība

2.sabiedrības veselība

3.lauksaimniecības politika un pārtika

4.mežsaimniecība

5.civilā aizsardzība

6.tūrisms

7.patērētāju aizsardzība

8.jūrlietu politika — zilā ekonomika un zivsaimniecība

Jaunākās ziņas

Sanāksmes

Nākamās sanāksmes

Iepriekšējās sanāksmes

Atzinumi

Pieņemtie atzinumi

Izstrādes procesā esošie atzinumi

Pētījumi

 • Tourism and rural development

  Publicēšanas datums: 14/03/2024Temats:Transport policy, Environment policy, Agriculture, Fisheries and maritime affairs, TourismAutors:Izabela Marcinkowska, Agnieszka Maj, Katarzyna Sidło
 • Rural areas and the geography of discontent

  Publicēšanas datums: 05/02/2024Temats:Agriculture, Rural development, Future of Europe, Disinformation, Cohesion policy reform, Investment policy, Multi-annual financial framework (MFF), Sustainable developmentAutors:Jennifer McGuinn, Arianna Cantarelli, Agnieszka Kulesa, Giovanni Carletti, Ivan Lichner, Margaux Truc, Marie Müller, Martin Hudcovsky, Martyna Gliniecka (Milieu Consulting SRL)
 • The cost of non-rurality - preparing for a better urban-rural balance in EU funding

  Publicēšanas datums: 28/04/2023Temats:AgricultureAutors:Jorge Núñez Ferrer, Tamás Kiss-Gálfalvi, Doina Postica (CEPS), Izabela Marcinkowska and Karolina Zubel (CASE)
 • Repercussions of the agri-food crisis at local and regional level

  Publicēšanas datums: 20/10/2022Temats:Food productionAutors:Tinatin Akhvlediani and Meryem Gökten CEPS) and Izabela Marcinkowska, Jan Bazyli Klakla and Delia Agostinelli (CASE)
 • Rural proofing – a foresight framework for resilient rural communities

  Publicēšanas datums: 30/05/2022Temats:Rural developmentAutors:Roland Gaugitsch, Isabella Messinger, Wolfgang Neugebauer, Bernd Schuh (ÖIR), Maria Toptsidou, Kai Böhme (Spatial Foresight
 • How local and regional authorities use World Heritage agricultural landscapes as a tool for enhancing the economic and social sustainability of rural areas

  Publicēšanas datums: 27/04/2022Temats:Agriculture, CultureAutors:Fabio Bisogni (Fondazione FORMIT), Rossella Soldi, Simona Cavallini (Progress Consulting S.r.l.), Lorenzo Di Matteo (Fondazione FORMIT)
 • Regional differences in COVID-19 response - exposure and strategy

  Publicēšanas datums: 25/08/2021Temats:Long-term strategy for investment, growth and jobs (renewed Europe 2020), Sustainable development, Public health, Consumer policy, Demographic changeAutors:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.)
 • The impact of CAP on territorial development of rural areas

  Publicēšanas datums: 08/02/2021Temats:Agriculture, Rural developmentAutors:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.)
 • Experiences of rural areas with European Union’s COVID-19 response measures

  Publicēšanas datums: 13/01/2021Temats:Public healthAutors:Alan Matthews, Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.)
 • Regional health policy responses to the COVID crisis

  Publicēšanas datums: 07/10/2020Temats:Public healthAutors:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.)
 • Implementation of the Cross-border Healthcare Directive in the European regions

  Publicēšanas datums: 06/10/2020Temats:Public healthAutors:Rossella Soldi and Dionne Kringos (Progress Consulting S.r.l., Italy)
 • The role of local and regional authorities in making food systems more sustainable

  Publicēšanas datums: 18/09/2020Temats:Agriculture, Food productionAutors:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.) and Simona Cavallini (Fondazione FORMIT)
 • Evaluation of the impact of the current CAP on the agriculture of developing countries

  Publicēšanas datums: 20/09/2019Temats:Agriculture, Development cooperationAutors:Alan Matthews and Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l., Italy)
 • Consumer Protection

  Publicēšanas datums: 21/12/2018Temats:Consumer policyAutors:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.) and Simona Cavallini (Fondazione FORMIT)
 • Sustainable Forest Management in Regions

  Publicēšanas datums: 27/07/2018Temats:Environment policy, ForestryAutors:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.) and Simona Cavallini (Fondazione FORMIT).
 • Sustainable public procurement of food

  Publicēšanas datums: 19/04/2018Temats:Food production, Sustainable development, Public procurementAutors:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l., Italy)
 • Mid-term evaluation of the first priority domain of the European Action Plan for Organic Food and Farming

  Publicēšanas datums: 28/02/2018Temats:Food production, Rural development, AgricultureAutors:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.) and Simona Cavallini (Fondazione FORMIT).
 • The management of health systems in the EU Member States – The role of local and regional authorities

  Publicēšanas datums: 12/11/2017Temats:Public healthAutors:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l) and Cecilia Odone.
 • The management of health systems in the EU Member States

  Publicēšanas datums: 01/01/2017Temats:Climate change policy, Future of EuropeAutors:Rossella Soldi
 • Evolution of the Budget Dedicated for Rural Development Policy

  Publicēšanas datums: 29/11/2016Temats:Rural developmentAutors:Rosella Soldi (Progress Consulting S.r.l., Italy & Living Prospects Ltd, Greece)
 • Implementation of the Sendai Framework at the EU level: the take-up of resilience measures by Local and Regional Authorities

  Publicēšanas datums: 06/10/2016Temats:Disaster preventionAutors:Rossella Soldi (main author) (Progress Consulting S.r.l., Italy & Living Prospects Ltd, Greece).
 • Developing Blue economy through better methodology for assessment on local and regional level

  Publicēšanas datums: 28/09/2016Temats:Fisheries and maritime affairsAutors:Alexander Charalambous (Progress Consulting S.r.l., Italy & Living Prospects Ltd, Greece)
 • Evaluation of the Market Responsibility Programme put forward by the European Milk Board taking 2014 as a test year

  Publicēšanas datums: 22/05/2016Temats:Food production, AgricultureAutors:Progress Consulting S.r.l., Italy & Living Prospects Ltd., Greece
 • Mapping of the disadvantaged areas for milk production in Europe

  Publicēšanas datums: 22/05/2016Temats:Food production, AgricultureAutors:Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l. & Living Prospects Ltd.)
 • Sustainable and competitive tourism – New funding opportunities for local and regional authorities

  Publicēšanas datums: 05/06/2014Autors:Progress Consulting S.r.l. and Living Prospects Ltd.
 • Health in the Regions - Cross Border Health Care: Harmonization in European Regions

  Publicēšanas datums: 31/12/2011Autors:European Institute of health of the European Academy of Sciences and Arts

Sastāvs

 • portrait of Isilda Maria Prazeres GOMESIsilda Maria Prazeres GOMESPriekšsēdētājs(-a)@IsildaCor
 • portrait of Radim SRŠEŇRadim SRŠEŇPriekšsēdētāja(-s) pirmais vietnieks/pirmā vietniece
 • portrait of Hardijs VENTSHardijs VENTSPriekšsēdētāja(-s) otrais vietnieks/otrā vietniece

​Secretariat

Head of Unit: Serafino NARDI 

Deputy Head of Unit: Dorota T omalak, in charge of Health policies and relations with WHO, tourism and relations with UNWTO (Team B)

Assistant to Head of Unit: Susanna Sjöström, in charge of general support to NAT work, organisation of meetings and horizontal coordination

Cicero Trainee: Antoine Berard, in charge of the general support to NAT work and communication

 

Administrators:

Hélène Moraut, in charge of Common Agriculture Policy and Bioeconomy (Team A)

Anemarija Kosjek, in charge of Food policy, Consumer Protection, Blue Economy and Forestry (Team A)

Klaus Boele, in charge of Rural Agenda and BRASS (Team A)

Sirle Mere, in charge of Civil Protection and relations with UNDRR (Team B)

 

Seconded National Expert:

Florencia Cuervo Torres, in charge of Tourism policies (Team B)

 ​

Assistants:

Michele Bandiera : general support to Team B

Luca Venosta, general support to Team B

Simona Livideanu, general support to Team A

Mediatēka

EU organic awards: apply now!

 

Skatīt vairāk

 • EU organic awards: apply now!
  EU organic awards: apply now!
 • Summit 2022 - Round tables: Rural revival
  Summit 2022 - Round tables: Rural revival
 • Summit 2022 - Round tables: Boosting health resilience
  Summit 2022 - Round tables: Boosting health resilience
 • Summit 2022 - Round tables: Anticipating, preventing, adapting: Territories and climate risks
  Summit 2022 - Round tables: Anticipating, preventing, adapting: Territories and climate risks

Liveblog

Kontaktinformācija

Kopīgot :
 
Back to top