COTER 

Teritoriālās kohēzijas politikas un ES budžeta komisija 

COTER logo
© Mapichai / Shutterstock.com

Papildus tam, ka COTER komisija pievēršas kohēzijas politikai, tā cieši seko līdzi arī daudzgadu finanšu shēmai un ES budžetam, kā arī transporta politikai, teritoriālajai attīstībai, pārrobežu sadarbībai, teritoriālajai plānošanai un pilsētvides jautājumiem.

Citas RK komisijas:
Saturs

Par mums

COTER komisija cieši seko līdzi dokumentiem, kas saistīti ar kohēzijas politiku, daudzgadu finanšu shēmu un ES budžetu, kā arī ar transporta politiku, teritoriālo attīstību, pārrobežu sadarbību, teritoriālo plānošanu un pilsētvides jautājumiem.

COTER komisijas sekretariāts atbild arī parES ETSG oficiālo reģistru un pārvalda ETSG platformu, kuras darbībā piedalās visu pastāvošo un izveides stadijā esošo ETSG politiķi un speciālisti.

Turklāt COTER komisija atbild par RK veiktajiem teritoriālās ietekmes novērtējumiem (TIN). Pateicoties teritoriālās ietekmes novērtējumiem, RK ziņotāji iegūst informāciju par ES tiesību aktu priekšlikumu potenciālo teritoriālo ietekmi.

Turklāt COTER kompetencē ir arī RK un ESAO kopīgie pasākumi tādās jomās kā publisko ieguldījumu kvalitāte, decentralizācija, kā arī reģionālā, pilsētu un teritoriālā attīstība. Minētās sadarbības galvenais mērķis ir stiprināt politisko dialogu starp ESAO un ES vietējām un reģionālajām pašpārvaldes iestādēm un visbeidzot uzlabot valstu politikas pasākumus, kas veicina ekonomisko un sociālo labklājību.

Jaunākās ziņas

Sanāksmes

Gaidāmie pasākumi

Notikušie pasākumi

Atzinumi

Pieņemtie atzinumi

Izstrādes procesā esošie atzinumi

Pētījumi

 • The delivery system of Cohesion Policy now and in future

  Publicēšanas datums: 22/06/2023Temats:Cohesion policy reformAutors:Kai Böhme, Paola Marinović, Sabine Zillmer (Spatial Foresight) Kinga Hat, Bernd Schuh (ÖIR)
 • Overview: Cohesion Policy benchmarks beyond GDP to better reflect well-being standard of living

  Publicēšanas datums: 06/03/2023Temats:Cohesion policy reformAutors:Kai Böhme, Kirsti Hagemann, Bozhidar Ivanov, Paola Marinović and Sabine Zillmer
 • The New Urban Mobility Initiative Can it deliver inclusive local mobility needs and European decarbonisation goals at the same time

  Publicēšanas datums: 18/10/2022Temats:Urban mobilityAutors:Aurelie Louguet, Karun Gelibolyan, Damiano Ravera, Maria Rodrigues, Alvaro Gonzalez-Mateo, Roberto Zani
 • Rural proofing – a foresight framework for resilient rural communities

  Publicēšanas datums: 30/05/2022Temats:Rural developmentAutors:Roland Gaugitsch, Isabella Messinger, Wolfgang Neugebauer, Bernd Schuh (ÖIR), Maria Toptsidou, Kai Böhme (Spatial Foresight
 • Small urban areas_a foresight assessment to ensure a just transition

  Publicēšanas datums: 08/04/2022Temats:Future of Europe, Cohesion policy reform, Territorial cohesionAutors:Kai Böhme, Maria Toptsidou, Erik Gløersen, Clément Corbineau (Spatial Foresight) Erich Dallhammer, Mailin Gaupp-Berghausen, Helene Gorny, Isabella Messinger, Ursula Mollay, Arndt Münch, Wolfgang Neugebauer (ÖIR). Language reviewed by Tim Wills.
 • Territorial Impact Assessment on Zero Emission Vehicles (December 2021)

  Publicēšanas datums: 25/01/2022Temats:Climate change policyAutors:Igor Caldeira (CoR) Erich Dallhammer, Bernd Schuh, Roland Gaugitsch, Chien-Hui Hsuing (ÖIR GmbH)
 • Cohesion as an Overall Value of the European Union

  Publicēšanas datums: 25/10/2021Temats:Cohesion policy reform, Financial instruments for cohesionAutors: Kai Böhme, Maria Toptsidou, Sabine Zillmer & Christian Lüer (Spatial Foresight), Alessandro Valenza, Clarissa Amichetti, Carlo Bettini & Dea Hrelja (T33), Bernd Schuh, Roland Gaugitsch, Mailin Gaupp-Berghausen & Kinga Hat (ÖIR), with inputs by JRC on RHO
 • Guidebook on registering EGTCs

  Publicēšanas datums: 31/05/2021Temats:Territorial cohesionAutors:Sabine Zillmer, Sebastian Hans, Christian Lüer (Spatial Foresight) and Paola Le Moglie (t33) in collaboration with Silke Haarich, Erik Gløersen (Spatial Foresight) and Michele Alessandrini (t33) with additional editing from Tim Wills (t33)
 • Application of the principles of partnership and multi-level governance in Cohesion Policy programming 2021-2027

  Publicēšanas datums: 21/04/2021Temats:Territorial cohesionAutors:Frank Holstein and Kai Böhme (Spatial Foresight) with support from Arndt Münch, Bernd Schuh (ÖIR), Dea Hrelja, Anda Iacob and Clarissa Amichetti (t33)
 • Integration of Geographic and Statistical data for better EU policy (study, April 2021)

  Publicēšanas datums: 19/04/2021Temats:Territorial cohesionAutors:Roland Gaugitsch, Erich Dallhammer, Bernd Schuh, Cristian Andronic, Manon Badouix (ÖIR), Sabine Zillmer (S4S), Emanuele Armillotta, Pietro Celotti (t33
 • Territorial Impact Assessment on the effects of Decarbonisation policies on Cohesion as a value (ex-ante, March 2021)

  Publicēšanas datums: 31/03/2021Temats:Climate change policy, Renewable energyAutors:Igor Caldeira, Cristina Socias Monserrat, Conor Gilligan (CoR), Erich Dallhammer, Bernd Schuh, Roland Gaugitsch (ÖIR GmbH)
 • Territorial Impact Assessment on Cross Border Health Threats (ex-ante, January 2021)

  Publicēšanas datums: 26/01/2021Temats:Public healthAutors:Igor Caldeira, Cristín Blennerhassett (CoR) Erich Dallhammer, Bernd Schuh, Roland Gaugitsch, Chien-Hui Hsuing (ÖIR GmbH)
 • Territorial Impact Assessment: the State of the Cities and Regions in the COVID-19 crisis (June 2020)

  Publicēšanas datums: 12/10/2020Temats:Public healthAutors:Roland Gaugitsch, Erich Dallhammer, Bernd Schuh, Chien Hui-Hsiung (ÖIR), Flavio Besana (Spatial Foresight)
 • The challenges for public transport in metropolitan regions

  Publicēšanas datums: 25/06/2020Temats:Transport policy, Urban mobilityAutors:Wolfgang Schausberger, Haris Martinos, Tanja Werneck and Herta Tödtling-Schönhofer (Metis GmbH)
 • EGTC monitoring report 2018-2019

  Publicēšanas datums: 24/03/2020Temats:Cross-border and territorial cooperationAutors:Sabine Zillmer, Sebastian Hans, Christian Lüer, Maria Toptsidou (Spatial Foresight) in collaboration with Chien-Hui Hsiung, Ulrike Stroissnig, Arndt Münch (ÖIR), Paola Le Moglie (t33) and Dubravka Kruljac (Mcrit).
 • State of the art and challenges ahead for Territorial Impact Assessments (study, January 2020)

  Publicēšanas datums: 18/02/2020Temats:REFIT and better law-makingAutors:Roland Gaugitsch, Erich Dallhammer, Chien-Hui Hsiung (ÖIR), Frank Holstein, Flavio Besana, Sabine Zillmer (Spatial Foresight), Dubravka Kruljac and Andreu Ulied (Mrcit)
 • The impacts of metropolitan regions on their surrounding areas

  Publicēšanas datums: 06/11/2019Temats:Urban policyAutors:E. Dallhammer, M. Derszniak-Noirjean, R. Gaugitsch (ÖIR), S. Hans, S. Zillmer (Spatial Foresight), and the case studies by M. Derszniak-Noirjean, M. Gaupp-Berghausen, R. Koscher (ÖIR), S. Hans, C. Lüer (Spatial Foresight).
 • The contribution of the rail sector to delivering EU policy priorities at local and regional level

  Publicēšanas datums: 20/09/2019Temats:Rail transportAutors:Jürgen Pucher, Jakob Weiss, Wolfgang Schausberger and Tanja Werneck (Metis GmbH)
 • State of play of connected and automated driving and future challenges and opportunities for Europe's Cities and Regions

  Publicēšanas datums: 09/11/2018Temats:Urban mobilityAutors:Jürgen Pucher (project leader), Wolfgang Schausberger and Tanja Werneck (Metis GmbH).
 • Comparative Analysis of the annexes to the Proposal for a Common Provisions Regulation (COM(2018) 375) and the CPR's annexes currently in force

  Publicēšanas datums: 28/09/2018Temats:Financial instruments for cohesionAutors:Bernd Schuh, Daniela Fessl (ÖIR GmbH) and Sanja Brkanovic (RegioGro)
 • Simplification measures in the Cohesion policy proposals for 2021-2027 and impact of the CoR political work

  Publicēšanas datums: 28/09/2018Temats:Cohesion policy reformAutors:Kai Böhme, Amparo Montán Montesinos, Giacomo Salvatori, Frank Holstein (Spatial Foresight), in collaboration with Nicola Brignani, Luca Santin, and Giovanni Familiari (t33)
 • EGTC Good Practice Booklet

  Publicēšanas datums: 30/07/2018Temats:Cross-border and territorial cooperationAutors:Sabine Zillmer, Sebastian Hans, Christian Lüer, Amparo Montán (Spatial Foresight), Chien-Hui Hsiung (ÖIR), Paola Le Moglie and Vittoria Gnetti (t33), with additional editing from Tim Wills (t33).
 • Spatial planning and governance within EU policies and legislation and their relevance to the New Urban Agenda

  Publicēšanas datums: 03/05/2018Temats:Urban policyAutors:Erich Dallhammer, Roland Gaugitsch, Wolfgang Neugebauer (ÖIR GmbH) and Kai Böhme (Spatial Foresight GmbH).
 • State of play and future challenges of the European Social Fund in promoting social cohesion in Europe’s cities and regions

  Publicēšanas datums: 10/04/2018Temats:European Structural and Investment FundsAutors:François Levarlet and Dea Hrelja (t33 Srl) with the collaboration of Mike Beke, Roland Blomeyer, George Maridis, Elsa Perreau, Margarita Sanz (Blomeyer & Sanz), Caroline Chandler and Stephan Kreutzer (CSES).
 • EGTC monitoring report 2017

  Publicēšanas datums: 21/03/2018Temats:Cross-border and territorial cooperationAutors:Sabine Zillmer, Sebastian Hans, Christian Lüer, Amparo Montán (Spatial Foresight) in collaboration with Chien-Hui Hsiung (ÖIR), Paola Le Moglie and Karina Carius de Barros (t33) with additional editing from Tim Wills (t33).
 • New financial rules applicable to the general budget of the European Union – Impact on Local and Regional Authorities

  Publicēšanas datums: 19/09/2017Temats:European Structural and Investment FundsAutors:Jorge Núñez Ferrer (CEPS)
 • Key challenges and opportunities for Cities and Regions and MFF post 2020

  Publicēšanas datums: 20/06/2017Temats:European Structural and Investment FundsAutors:Jorge Núñez Ferrer, David Rinaldi, Arnd Hassel (CEPS), Martin Nesbit, Andrea Illes and Kamila Paquel (IEEP).
 • Entrepreneurship on islands and other peripheral regions

  Publicēšanas datums: 18/04/2017Temats:European Structural and Investment Funds, Entrepreneurship, SME policyAutors:Silke Haarich, Sabine Zillmer, Frank Holstein, Amparo Montán, Nathalie Wergles, Maria Toptsidou (Spatial Foresight), Helene Gorny and Sanja Brkanovic (ÖIR) and Pietro Celotti (t33).
 • EGTC monitoring report 2016 and impacts of Schengen area crisis on the work of EGTCs

  Publicēšanas datums: 06/04/2017Temats:Cross-border and territorial cooperationAutors:Sabine Zillmer, Sebastian Hans, Christian Lüer, Amparo Montán, Maria Toptsidou (Spatial Foresight) in collaboration with Bernd Schuh, Chien-Hui Hsiung (ÖIR), Pietro Celotti and Paola Le Moglie (t33).
 • Outermost regions of the EU - Towards a renewed strategy (Briefing)

  Publicēšanas datums: 01/03/2017Temats:Territorial cohesion, Cross-border and territorial cooperation, Transport policyAutors:EPRS
 • Arctic continental shelf claims - Mapping interests in circumpolar North (Briefing)

  Publicēšanas datums: 01/01/2017Temats:Trade policy, Sustainable mobility, Climate change policy, Water transportAutors:EPRS
 • The potential of closing the missing links of small scale infrastructure in Europe’s border regions for growth and employment - Recommendations for the way ahead

  Publicēšanas datums: 19/06/2016Temats:Transport policy, Rail transportAutors:Jürgen Pucher (Project Leader), Wolfgang Schausberger and Jakob Weiss (Metis GmbH).
 • The EGTCs investing: implementing EU funds. Which role in the European Fund for Strategic Investments? Which procurement?

  Publicēšanas datums: 01/06/2016Temats:International cooperationAutors:Jürgen Pucher (Metis GmbH)
 • EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes

  Publicēšanas datums: 31/05/2016Temats:Territorial cohesion, Cross-border and territorial cooperationAutors:Jürgen Pucher (Project Leader) and Nicole Hauder (Metis GmbH).
 • -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary

  Publicēšanas datums: 31/05/2016Temats:Territorial cohesion, Cross-border and territorial cooperationAutors:Metis GmbH (Jürgen Pucher and Nicole Hauder).
  Pieejamās valodas (22)
  1. English(314,83 KB - PDF)Lejupielādēt
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  2. български(422,01 KB - PDF)Lejupielādēt
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  3. Čeština(410,44 KB - PDF)Lejupielādēt
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  4. dansk(309,94 KB - PDF)Lejupielādēt
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  5. Deutsch(368,88 KB - PDF)Lejupielādēt
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  6. ελληνικά(423,44 KB - PDF)Lejupielādēt
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  7. español(312,73 KB - PDF)Lejupielādēt
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  8. eesti(309,34 KB - PDF)Lejupielādēt
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  9. suomi(311,24 KB - PDF)Lejupielādēt
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  10. français(320,17 KB - PDF)Lejupielādēt
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  11. hrvatski(357,89 KB - PDF)Lejupielādēt
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  12. magyar(366,5 KB - PDF)Lejupielādēt
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  13. italiano(309,87 KB - PDF)Lejupielādēt
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  14. lietuvių(410,73 KB - PDF)Lejupielādēt
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  15. Malti(417,83 KB - PDF)Lejupielādēt
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  16. Nederlands(313,2 KB - PDF)Lejupielādēt
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  17. polski(416,01 KB - PDF)Lejupielādēt
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  18. português(313,42 KB - PDF)Lejupielādēt
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  19. română(447,42 KB - PDF)Lejupielādēt
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  20. slovenčina(475,83 KB - PDF)Lejupielādēt
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  21. slovenščina(362,44 KB - PDF)Lejupielādēt
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  22. svenska(311,95 KB - PDF)Lejupielādēt
   -EGTC Monitoring Report 2015 - Implementing the new territorial cooperation programmes - Executive Summary
  Meklējat citu valodu, kuras nav sarakstā? Uzziniet, kāpēc.
 • State aid in cross-border cooperation projects

  Publicēšanas datums: 15/03/2016Temats:Cross-border and territorial cooperationAutors:Jürgen Pucher and Christine Hamža (METIS GmbH)
 • The growth potential of an integrated EU Urban Agenda

  Publicēšanas datums: 25/01/2016Temats:Urban policyAutors:Herta Tödtling-Schönhofer, Alexandra Frangenheim, Christine Hamža, Jürgen Pucher, Wolfgang Schausberger (METIS GmbH).
 • The Future of Cohesion Policy - Report II

  Publicēšanas datums: 03/12/2015Temats:Cohesion policy reformAutors:Jürgen Pucher (Project Leader), Herta Tödtling-Schönhofer, Alexandra Frangenheim and Angelos Sanopoulos (METIS GmbH).
 • The participation of entities of outside the EU in the European Groupings for Territorial Cooperation

  Publicēšanas datums: 23/09/2015Temats:International cooperationAutors:Jürgen Pucher (Metis GmbH).
 • The Future of Cohesion Policy - Report I

  Publicēšanas datums: 27/07/2015Temats:Cohesion policy reformAutors:Jürgen Pucher, Alexandra Frangenheim, Angelos Sanopoulos and Wolfgang Schausberger (Metis GmbH).
 • EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020

  Publicēšanas datums: 02/07/2015Temats:International cooperationAutors:Metis GmbH (Jürgen Pucher and Stefanie Zöchmann).
 • - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary

  Publicēšanas datums: 02/07/2015Temats:International cooperationAutors:Metis GmbH (Jürgen Pucher and Stefanie Zöchmann).
  Pieejamās valodas (22)
  1. English(198,18 KB - PDF)Lejupielādēt
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  2. български(259,6 KB - PDF)Lejupielādēt
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  3. Čeština(241,61 KB - PDF)Lejupielādēt
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  4. dansk(195,16 KB - PDF)Lejupielādēt
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  5. Deutsch(210,48 KB - PDF)Lejupielādēt
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  6. ελληνικά(257,79 KB - PDF)Lejupielādēt
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  7. español(191,51 KB - PDF)Lejupielādēt
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  8. eesti(190,42 KB - PDF)Lejupielādēt
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  9. suomi(188,86 KB - PDF)Lejupielādēt
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  10. français(291,1 KB - PDF)Lejupielādēt
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  11. hrvatski(192,81 KB - PDF)Lejupielādēt
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  12. magyar(245,03 KB - PDF)Lejupielādēt
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  13. italiano(62,17 KB - PDF)Lejupielādēt
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  14. lietuvių(196,4 KB - PDF)Lejupielādēt
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  15. Malti(205,02 KB - PDF)Lejupielādēt
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  16. Nederlands(194,53 KB - PDF)Lejupielādēt
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  17. polski(199,27 KB - PDF)Lejupielādēt
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  18. português(193,4 KB - PDF)Lejupielādēt
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  19. română(239,14 KB - PDF)Lejupielādēt
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  20. slovenčina(197,37 KB - PDF)Lejupielādēt
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  21. slovenščina(241,99 KB - PDF)Lejupielādēt
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  22. svenska(286,81 KB - PDF)Lejupielādēt
   - EGTC monitoring report 2014 - Implementing the Strategy Europe 2020 - Executive Summmary
  Meklējat citu valodu, kuras nav sarakstā? Uzziniet, kāpēc.
 • Financial instruments in support of territorial development

  Publicēšanas datums: 01/07/2015Temats:Financial instruments for cohesionAutors:Centre for European Policy Studies (CEPS) (Jorge Núñez Ferrer and Federico Infelise).
 • Mobility in demographically and geographically challenged regions

  Publicēšanas datums: 04/06/2014Autors:Jürgen Pucher (Metis Gmbh, project leader), Angelika Kronberger and Wolfgang Schausberger
 • Report on the framework on future EU ports policy

  Publicēšanas datums: 01/08/2013Autors:Metis GmbH (Jürgen Pucher (project leader), Holger Eiletz, Sabine Langer, Wolfgang Schausberger and Klaus-Jürgen Uhl)
 • Report on "4th Rail package"

  Publicēšanas datums: 13/07/2013Autors:Metis Gmbh (Jürgen Pucher, Klaus-Jürgen Uhl, Wolfgang Schausberger, Sabine Langer)
 • Challenges for EU cohesion policy - Issues in the forthcoming post-2020 reform (Briefing)

  Temats:Cohesion policy reform
 • Moving cycling forward - A coordinated approach to cycling for local and regional authorities in the EU

 • Delivering the Urban Agenda for the EU (Briefing)

  Temats:Urban policy
 • EU port cities and port area regeneration (Briefing)

  Temats:Water transport

Sastāvs

 • portrait of Emil BOCEmil BOCPriekšsēdētājs(-a)
 • portrait of Nathalie SARRABEZOLLESNathalie SARRABEZOLLESPriekšsēdētāja(-s) pirmais vietnieks/pirmā vietniece
 • portrait of Arianna Maria CENSIArianna Maria CENSIPriekšsēdētāja(-s) otrais vietnieks/otrā vietniece

​Secretariat

Head of Unit: Rachel Lancry Beaumont​​

Deputy Head of Unit: Gordon Modro, in charge of Cohesion Policy, ESIF, Urban Policy, Territorial Agenda

Assistant to the HoU: Yuliya Sotirova


Policy Officers​:

 • Florian Achleitn​er, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Missing links, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation
 • Jeroen Vandeur, in charge of Budgetary Policy, Multi-Annual Financial Framework, ESIF, Territorial Agenda
 • ​​Slaven Klobučar, in charge of EGTC: Management of EGTC Platform, Cross-border cooperation, European Territorial Cooperation
 • Lucy Tober, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Missing Links, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation
 • Florence Thomé, in charge of TIA: Coordination of CoR Territorial Impact Assessments, – Regional Statistics and Indicators, European Territorial Cooperation​
 • Xavier Dutrenit, in charge of Cohesion policy, Multi-annual Financial Framework
 • Marina Klavina, in charge of Cohesion Policy, Just Transition
 • Tanya Dimitrova, in charge of Interreg, Urban policy, Territorial agenda


Assistants:

 • Rui Cordeiro da Silva, in charge of the general support to COTER Commission and BUDG Working Group
 • Cécile Eclache, in charge of the management of EGTC register, General support to EGTC platform and TIA activities, General Support to COTER Commission ​

Trainee:

 • Giuseppe Giorgio

Mediatēka

2nd COTER commission meeting

 

Skatīt vairāk

 • 2nd COTER commission meeting
  2nd COTER commission meeting
 • #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
  #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
 • Cohesion as an EU fundamental value
  Cohesion as an EU fundamental value
 • 10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary
  10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary

Liveblog

Kontaktinformācija

Kopīgot:
 
Back to top