Reģionālo centru tīkls  

Banner  

Sākas RegHub 2.0 darbība

Termiņš, kurā bija jāiesniedz pieteikums dalībai RegHub 2.0, ir beidzies, un reģionu atlase ir pabeigta.

Tāpat kā 2018. gadā, kad sākās izmēģinājuma projekta īstenošana, lielais skaits pieteikumu dalībai RegHub 2.0 liecina par ES reģionālo un vietējo pašvaldību ieinteresētību piedalīties projektā, un to var uzskatīt par pārliecinoši izteiktu uzticību tīkla nākotnei. Pateicamies visiem pieteikumu iesniedzējiem par interesi iesaistīties RegHub 2.0.

Jaunais centru saraksts ir publicēts šeit. Priecājamies par RegHub 2.0 darbības uzsākšanu!


Kas ir izraudzītie reģionālie centri?

Mūsu jaunā interaktīvā karte dod iespēju pārlūkot visus centrus, kas piedalās RegHub 2.0. ​

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

Saistītā informācija
Saites