Reģionālo centru tīkls  

Banner

Projekta RegHub 2.0 darbība ir sākusies!

RK 2021. gada 3. martā sāka jaunas Reģionālo centru (Hubs) paaudzes darbību. Šie centri uzraudzīs ES politikas īstenošanu uz vietas un nodrošinās, ka šīs politikas novērtēšanā tiek ņemts vērā simtiem reģionālā un vietējā līmeņa ieinteresēto personu viedoklis.

Jauno centru sastāvā ir 46 locekļi, 10 novērotāji un viena asociētā struktūra. RegHub ir arī integrēta apakšgrupa Eiropas Komisijas platformā “Gatavi nākotnei” (Fit for Future).

Jaunais centru saraksts ir publicēts šeit.

Kas ir izraudzītie reģionālie centri?

Mūsu jaunā interaktīvā karte (tiek veidota) dod iespēju pārlūkot visus centrus, kas piedalās RegHub 2.0.


_____________

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Share:
Saistītā informācija
Saites