Gadskārtējais ES reģionālais un vietējais barometrs 

2021. gada 12. oktobris. 

House and someone walking in the street
Kā jūsu reģions atgūstas no pandēmijas? Vai tas izmanto digitālās revolūcijas sagādāto labumu? Kā jūsu pilsēta palīdz virzīt zaļo pārkārtošanos? Ko reģionālie un vietējie politiķi domā par attiecībām ar savas valsts valdību un ES, un uz kādām problēmām Eiropas Savienībai, viņuprāt, būtu jākoncentrējas? Sekojiet līdzi šā gada Eiropas reģionu un pilsētu stāvokļa novērtējumam, ko sniegs Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs un Vidusmaķedonijas gubernators Apostolos Tzitzikostas.
Saturs
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Apostolos Tzitzikostas 
Ja nemērīsim mūsu pilsētu un reģionu stāvokli, nevarēsim saprast stāvokli Savienībā. Tikai mērot mūsu kopienu pulsu, varam noteikt, cik efektīvi Eiropas Savienība rīkojusies vietējā līmenī un kas tai jādara, lai palīdzētu saviem iedzīvotājiem.

​​​Izprast Eiropu no vietējā skatpunkta

#EURegionalBarometer runas pamatā ir Gadskārtējais ES reģionālais un vietējais barometrs​ — Eiropas Reģionu komitejas ziņojums, kas balstīts uz oriģinālpētījumiem, akadēmiskiem pētījumiem un citiem publiskiem avotiem.

Barometrs sniedz gan pārskatu par aktuālākajām visas Savienības reģionu un pilsētu problēmām, gan informāciju, kura palīdz izvēlēties ES politikas pasākumus. Tas ir arī orientieris, pēc kura Eiropas Reģionu komiteja īsteno savas 2020.–2025. gada politiskās prioritātes: tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem, veidot noturīgas kopienas un veicināt kohēziju — uz teritoriālām iezīmēm balstītu politiku — kā vienu no ES pamatvērtībām.

2020. gadā barometrā tika vispusīgi analizēta Covid-19 ietekme visā Eiropā un novērtēta vietējo un reģionālo pašvaldību svarīgā loma centienos pārvarēt krīzi veselības aprūpē un ekonomikā.

Tagad, pusotru gadu pēc pandēmijas sākuma, reģioni un pilsētas orientējas uz to, lai nodrošinātu taisnīgu un ātru saimniecisko un sociālo atveseļošanos. Jaunais 2021. gada #EURegionalBarometer sniedz precizētu pārskatu par daudziem un dažādiem jautājumiem, kas rādīs, kā mūsu reģioniem un pilsētām veicas ar atveseļošanos; tiek aplūkota veselība, migrācija, zaļais kurss, digitālā pārveide, ekonomiskā un sociālā kohēzija, kā arī Eiropas demokrātijas stiprināšana.

Aptauja “Vietējie politiķi par Eiropas nākotni”

Šogad ES reģionālais un vietējais barometrs ietver vietējo un reģionālo politiķu aptauju, kas pirmo reizi veikta visās 27 ES dalībvalstīs. IPSOS vadītā aptauja, kas vērsta uz ES vietējiem politiķiem un Eiropas nākotni, sniegs informāciju, kas nepieciešama, lai Eiropas pārvaldību padarītu iekļaujošāku un demokrātiskāku.

Plašāk

Ziņojumi

Iepriekšējie izdevumi

Kopīgot:
 
Back to top