Sociālās politikas, izglītības, nodarbinātības, pētniecības un kultūras komisija ( SEDEC )  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

SEDEC komisijas kompetencē ir ļoti plašs jautājumu klāsts, kas aptver daudzas politikas jomas, tostarp šādas:

Nodarbinātības politika, sociālā politika un sociālā aizsardzība

Mobilitāte, vienlīdzīgas iespējas

Izglītība un apmācība

Pētniecība un inovācija

Digitālā programma, ES informācijas sabiedrība

Eiropas IKT tīkli

Audiovizuālā nozare un plašsaziņas līdzekļu tehnoloģijas

Jaunatne un sports

Daudzvalodība, mazākumtautību valodu veicināšana, kultūra un kultūras daudzveidība

Turklāt SEDEC komisijas pārziņā ir zināšanu apmaiņas platforma (ZAP) , kas ir viens no Eiropas Reģionu komitejas (RK) un Eiropas Komisijas Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāta (RTD ĢD) sadarbības veidiem. Platformas mērķis ir, organizējot seminārus Briselē un partneru pasākumus reģionos vai arī dodot iespēju rīkot paraugdemonstrējumus, kas sniedz ieguldījumu ZAP ikgadējā rīcības plānā, iepazīstināt ar jauniem risinājumiem pētniecības un inovācijas jomā, kā arī inovatīviem produktiem un paraugpraksi.

Turklāt šajā gadā, kas ir Eiropas Kultūras mantojuma gads ( EYCH 2018) , SEDEC komisija izmantos iespēju uzsvērt vietējo un reģionālo pašvaldību būtisko nozīmi Eiropas kultūras mantojuma apsaimniekošanā, popularizēšanā, aizsargāšanā un saglabāšanā.

Eiropas Kultūras mantojuma gads ir unikāla iespēja iedzīvotājus, jo īpaši bērnus un jauniešus, iesaistīt pasākumos un projektos, kuru uzmanības centrā ir izvirzīts Eiropas kultūras mantojums un vērtības.

Citas RK komisijas: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

No results.

​Head of Unit: Kyriakos Tsirimiagos

Assitant to the HoU: David Freixas Montplet

Administrators:

  • Svetlozar Andreev, in charge of Research and Innovation, Science Meets Regions
  • Alexandra Bozini (SNE), in charge of Social Policy, Employment Policy
  • Sebastian Gonzalez Hajdu, in charge of Youth, Social Economy and Education policies
  • Doru-lulian Hobjila, in charge of Education,​ Culture, Youth, Sport and Multilingualism – Audio-visual and Media Related Technologies - membership of the Group of Communicators (GOC)
  • Georgios Petras, in charge of Employment and Social policy
  • Esther Wirth, in charge of Research and Innovation policies, clear writing coordinator
  • Jens Zvirgzdgrauds, in charge of Smart specialisation, Artificial intelligence, Audio-visual and Media Related Technologies, ICT


Assistants:

  • Marielou Dalli​, in charge of the general support to SEDEC Secretariat - Platforms and events​
  • Daniela Pastina, in charge of the general support to SEDEC Secretariat
  • ​Valeria Schirru​, in charge of the general support to SEDEC Secretariat​​
To contact the SEDEC team, please use the Contact fo​rm