Lībija – Nikosijas iniciatīva  

Kādēļ Eiropas Reģionu komiteja sadarbojas ar Lībijas pilsētām

Kopš 2015. gada Eiropas Reģionu komiteja ir izveidojusi ciešas politiskas un — arvien lielākā mērā — ļoti praktiskas attiecības ar Lībijas pilsētām. Šīm attiecībām ir divējāds mērķis — palīdzēt uzlabot sabiedriskos pakalpojumus Lībijā un palīdzēt Lībijas pilsētām iekļauties starptautiskajā sabiedrībā. Šī sadarbība ir reakcija uz politisko nestabilitāti un nedrošību, ko Lībija ir pieredzējusi kopš 2011. gada, kad Lībijā pasliktinājās pašvaldību sniegtie pakalpojumi, Lībijas pilsētas tika izolētas starptautiski un valsts kļuva par vienu no lielākajiem nelikumīgo migrantu tranzīta ceļiem.

Pēc Lībijas pilsētu lūguma Eiropas Reģionu komiteja kopš 2016. gada janvāra ir mobilizējusi partnerības Lībijas vietējām pašvaldībām. RK saskaņo Lībijas pilsētu iesniegtos pieprasījumus ar ekspertzināšanu piedāvājumiem no ES pilsētām un reģioniem. Mērķis ir uzlabot Lībijas vienkāršo iedzīvotāju dzīvi, palīdzot pašvaldībām sniegt labākus pakalpojumus dažādās jomās, sākot no primārās veselības aprūpes līdz atkritumu apsaimniekošanai. Šī iniciatīva ir arī ieguldījums — ar pilsētu diplomātijas starpniecību — centienos stabilizēt stāvokli Lībijā laikā, kad politiskās nestabilitātes un nedrošības rezultātā sadarbība ar Lībiju ir iesaldēta.

Tas ir augšupējs process, kas dalībnieku vidū pazīstams kā “Nikosijas iniciatīva" un atbilst vienas no ES tuvākajām un neaizsargātākajām kaimiņvalstīm vajadzībām. RK līdzdalība atspoguļo asamblejas pārliecību, ka pilsētu diplomātija un līdzinieku diplomātija ir jāaktivizē, lai risinātu galvenās starptautiskās ilgtermiņa problēmas. Tā arī saskan ar ES globālo stratēģiju un pārliecību par to, ka ES būtu jādomā globāli un jārīkojas vietējā mērogā.

Ar ko RK sadarbojas?

To Lībijas pilsētu vidū, kuras piedalās Nikosijas iniciatīvā un ar kurām RK uztur kontaktus, ir

 • Tripole (lēstais iedzīvotāju skaits: 1,1 miljons)
 • Bengāzi (lēstais iedzīvotāju skaits: 630 000)
 • Garjāna (190 000)
 • Tobruka (120 000)
 • Sebha (97 000)
 • Sirta (80 000)
 • Zintana (82 000)
 • Zlitāna (270 000)


Tripoles mērs Abdelrauf Beitelmal un Zintanas mērs Mustafa Abdullah al-Baruni pārstāv Lībijas mērus, darbojoties kā kontaktpersonas partnerībām un kā novērotāji Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu reģionālo un vietējo pašvaldību asamblejā (ARLEM). ARLEM, kas pulcē politiķus un politiskos pārstāvjus no ES un Vidusjūras reģiona, lielākā daļa locekļu no Eiropas ir arī RK locekļi. 

RK darbojas gan kā ARLEM, gan kā Nikosijas iniciatīvas sekretariāts.

Kā RK atbalsta Lībijas pilsētas?

RK ir politiska asambleja. Ilgtermiņa pamats RK attiecībām ar Lībiju ir politisks, proti, vēlme palīdzēt Lībijas pilsētām pievienoties starptautiskajai sabiedrībai un gūt labumu no partnerībām un kopīgiem mērķiem, ko kopīgi īsteno pilsētas un reģioni, izmantojot regulārus kontaktus.

Tomēr kopš 2011. gada Lībija ir cietusi no politiskās nestabilitātes valsts līmenī, un drošība un politiskais stāvoklis joprojām ir trausls. Krīze ir skārusi Lībijas iedzīvotāju veselības aprūpi, izglītību, iztikas līdzekļus un perspektīvas visā valstī. Tomēr daudzām vietējām pašvaldībām ir izdevies uzturēt pamatpakalpojumus, un daudzas bauda vēlētāju pastāvīgu uzticību un sabiedrībā atzītu leģitimitāti. Visā krīzes laikā tās ir nodrošinājušas stabilitāti saviem iedzīvotājiem.

Tāpēc Reģionu komiteja secināja, ka atbalsts Lībijas pilsētām un reģioniem ir daudzsološs veids, kā ES varētu palīdzēt Lībijai. ES pilsētas un reģioni jau ir pierādījuši, ka tām ir politiskā pieredze, institucionālās spējas un tehniskās prasmes, lai palīdzētu partneriem visā pasaulē. Izmantojot Nikosijas iniciatīvu, Komiteja cenšas palielināt atbalstu Lībijai jomās, ko Lībijas vietējās pārvaldes iestādes noteikušas kā kritiskas.

Kāda veida atbalsts ir vajadzīgs Lībijas pilsētām?

ES reģioni un pilsētas ir snieguši vai apņēmušies sniegt atbalstu šādās jomās:

 • Ūdens apsaimniekošana: Mursija (ES)
 • Atkritumu apsaimniekošana: Antverpene (BE)
 • Primārā veselības aprūpe: Vila Real (PT)
 • Publiskā pārvalde: Nikosija (CY)
 • Apmācība angļu valodā: Maltas vietējās pašvaldības (MT)
 • Budžets: Flandrija (BE)

Izpētes vizītēs Eiropas Savienībā Lībijas eksperti ir uz vietas apmeklējuši ekspluatācijas objektus un piedalījušies darbsemināros un debatēs.

Lībijas un Eiropas pilsētu mēri ir piedalījušies katrā izpētes vizītē, rīkojot sanāksmes ar mērķi izveidot pamatu ilgtermiņa attiecībām.

RK patlaban nodarbojas ar šādiem uzdevumiem:

 • saskaņot pieprasījumus un piedāvājumus šādās jomās: budžeta plānošana, darbs ar jaunatni, radikalizācijas apkarošana, zivsaimniecība, starptautiskā sadarbība;
 • attīstīt Eiropas vietējās pārvaldes skolu tīklu, lai nodrošinātu apmācību Lībijas iedzīvotājiem, tādējādi radot iespēju Lībijā izveidot publiskās administrācijas skolu;
 • rosināt izstrādāt vispusīgus projektus, kuros iesaistītas Lībijas un ES pilsētas.
   

Attiecību veidošanas laika grafiks

 • 2015. gada jūlijs: piecu Lībijas pilsētu mēru delegācija apmeklē Reģionu komiteju Briselē
 • 2015. gada oktobris: Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu reģionālo un vietējo pašvaldību asambleja (ARLEM) uzaicina mēru Beitelmal apmeklēt Briseli, lai piedalītos asamblejas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sanāksmē novērotāja statusā
 • 2016. gada janvāris: Lībijas pilsētu mēru delegācija uzaicināta uz Nikosiju, Kiprā, lai piedalītos ARLEM ikgadējā plenārsesijā novērotājas statusā. Mērs Beitelmal iesniedz vēstuli ar lūgumu sniegt atbalstu sešās jomās. ARLEM atbild, izveidojot “Nikosijas iniciatīvu"
 • 2016. gada maijs: RK saskaņošanas centienu pirmais rezultāts ir izpētes vizīte saistībā ar ūdens resursu apsaimniekošanu, ko organizē un uzņemšanu nodrošina Mursijas reģions
 • 2016. gada jūnijs: ar Antverpenes pilsētu kopīgi rīkota izpētes vizīte, pievēršoties atkritumu apsaimniekošanai Izpētes vizītes gaitā Lībijas pilsētu mēru delegācija tikās ar Federica Mogherini, Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieci
 • 2016. gada septembris: izpētes vizīte, kas organizēta kopīgi ar Vila Real (Portugālē) pašvaldību, lai īstenotu labas prakses apmaiņu primārās veselības aprūpes nozarē
 • 2016. gada septembris un oktobris: sadarbībā ar Nikosijas pašvaldību Kiprā rīkoti apmācības kursi tādās jomās kā cilvēkresursu pārvaldība, administratīvā kontrole un vēsturisko objektu pārprofilēšana
 • 2017. gada februāris: ar Flandrijas valdību kopīgi organizēta apmaiņa finanšu pārvaldības un pārredzamības jomā
 • 2017. gada marts: lauka darbseminārs un izpētes vizīte Tozeur, Tunisijā, lai noteiktu labāko tehnoloģiju organisko atkritumu kompostēšanas iekārtu ierīkošanai sešās Lībijas pašvaldībās
 • 2017. gada aprīlis: pilotapmācība 20 jaunajiem viedokļa līderiem par Pozitīviem miera veicināšanas centieniem, kas organizēta sadarbībā ar UNICEF un Ekonomikas un miera institūtu
 • 2017. gada maijs: Lībijas Publiskās administrācijas skolu tīkla pirmā sanāksme ar Lībijas augstskolām un pašvaldībām. Sanāksmes mērķis bija sniegt pirmo novērtējumu par Lībijas pašvaldību vajadzībām un izpētīt dažādos veidus, kā universitātes var tām palīdzēt spēju veidošanā
 • 2017. gada jūnijs: izpētes apmaiņa, ko organizēja Friuli–Venēcijas Džūlijas reģions, Itālijā, pievēršoties zvejas un zivsaimniecības kooperatīviem
 • 2017. gada oktobris: starptautisks seminārs Sfāksā par pilsētvides stratēģijām, instrumentiem un tehnoloģijām ilgtspējas laikmetā
 • 2017. gada novembris: triju mācību moduļu pirmais bloks par Lībijas vietējo un reģionālo pašvaldību pārstāvjiem aktuāliem jautājumiem
 • 2017. gada novembris: divu dienu apmācības/konsultācijas vietējiem pētniekiem Tunisijā par pārredzamību un labu pārvaldību
 • 2017. gada novembris un decembris: 100 stundu apmācība 20 Lībijas tehniķiem par notekūdeņu attīrīšanu un atkārtotu izmantošanu apūdeņošanas vajadzībām.
       

Šī Reģionu komitejas iniciatīva nebūtu iespējama bez finansiālā un politiskā atbalsta, ko sniedza Eiropas Ārējās darbības dienests un Eiropas Komisijas Kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu ĢD, izmantojot ES publiskās pārvaldes instrumentu Lībijai.

Loģistikas atbalstu nodrošina Crown Agents — starptautiska attīstības organizācija.

Spēcīgu politisko atbalstu ir sniegusi arī Savienība Vidusjūrai, kas vieno 28 ES dalībvalstis un 15 Vidusjūras reģiona valstis. Lībija nav Savienības Vidusjūrai locekle.

Federica Mogherini, ES ārpolitikas dienesta vadītāja, raksturoja RK sadarbību ar Lībijas pilsētām kā pilsētu diplomātijas vislabāko piemēru. Viņa norādīja, ka pašvaldībām var būt svarīga loma Lībijas atjaunošanā un ka RK ir vajadzīga, lai uzturētu kontaktus ar tām. “Pašvaldībām Komiteja ir vajadzīga kā partnere šajā grūtajā laikā." Viņa arī pauda pārliecību, ka pilsētām un reģioniem aktīvi jāpiedalās “jaunās arhitektūras" veidošanā ārpolitikas jomā.  
RK uzskata, ka šī augšupējā pieeja ir piemērota pārveidošanai ilgtermiņa projektos un programmās, ko pārvalda Eiropas Komisija un RK sniedz politisko atbalstu. Savienība Vidusjūrai varētu arī pārveidot dažas no šīm neliela mēroga iniciatīvām ilgtermiņa projektos.

Share: