Paplašināšanās procesā iesaistītās valstis  

Viens no RK CIVEX komisijas galvenajiem uzdevumiem ir paust institucionālo nostāju par ES paplašināšanās politiku. Lai veicinātu dialogu un sadarbību starp ES un paplašināšanās procesā iesaistīto valstu vietējām un reģionālajām pašvaldībām un šīs valstis atbalstītu virzībā uz ES, ir izveidotas divu veidu institucionālās platformas:

 • apvienotās konsultatīvās komitejas (AKK)
 • darba grupas (DG)

Apvienotās konsultatīvās komitejas (AKK)

Pamatuzdevumi

AKK nodrošina saskaņotu un stabilu formu sadarbībai ar to valstu vietējām un reģionālajām pašvaldībām, kuras vēlas pievienoties Eiropas Savienībai. AKK arī palīdz

 • sagatavot vietējos un reģionālos pārstāvjus dalībai ES
 • novērtēt ES politikas ietekmi no vietējās un reģionālās perspektīvas
 • nodrošināt tiešu divvirzienu informācijas plūsmu par politiskajām norisēm attiecīgajās valstīs un ES
 • uzraudzīt sarunas, īpašu uzmanību veltot jomām, kas sevišķi svarīgas vietējām un reģionālajām pašvaldībām

Kā AKK tiek izveidota?

 • Pēc attiecīgās valsts valdības pieprasījuma
 • Pamatojoties uz Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu (SAN)
 • Vai ar Eiropas Savienības Padomes un attiecīgās kandidātvalsts Stabilizācijas un asociācijas padomes oficiālu deklarāciju


 Kas piedalās AKK? 
 • Puse no pārstāvjiem ir vietējā un reģionālā līmeņa pārstāvji no attiecīgās valsts.
 • Otra puse ir Reģionu komitejas locekļi.
 • AKK ir divi līdzpriekšsēdētāji, kas pārstāv iepriekš minētās kategorijas.

Kā AKK darbojas?
 • Lēmumi tiek pieņemti kopīgi.
 • Katra AKK pieņem savu reglamentu.
 • AKK tiekas divas reizes gadā — vienu reizi Briselē saistībā ar pasākumu “Paplašināšanās diena" un vienu reizi — partnervalstī.

Melnkalnes AKK

 • Juridiskais pamats: ES un Melnkalnes Stabilizācijas un asociācijas padomes 2011. gada 21. jūnija lēmums

Līdzpriekšsēdētāji

 
 

Locekļi

 
 

Ziemeļmaķedonijas AKK

 • Juridiskais pamats: ES un bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas Stabilizācijas un asociācijas padomes 2007. gada 24. jūlija lēmums

Līdzpriekšsēdētāji

 
 

Locekļi

 
 

Serbijas AKK

 • Juridiskais pamats: ES un Serbijas Stabilizācijas un asociācijas nolīgums, 2014. gads

Līdzpriekšsēdētāji

 
 

Locekļi

 
 

Islandes AKK

 • Pēc Islandes pieprasījuma ES un Islandes AKK darbība tika apturēta drīz pēc tās izveides 2013. gada maijā.

Darba grupas (DG)

Darba grupas cita starpā sniedz ieguldījumu, lai

 • veicinātu sadarbību ar vietējām un reģionālajām pašvaldībām attiecīgajā valstī vai valstīs
 • novērtētu ES politikas ietekmi no vietējās un reģionālās perspektīvas
 • nodrošinātu tiešu divvirzienu informācijas plūsmu par politiskajām norisēm attiecīgajās valstīs un ES
 • apmainītos ar paraugpraksi konkrētās sadarbības jomās
Kā darba grupa tiek izveidota?
 • Ar RK Biroja lēmumu saskaņā ar RK Reglamentu
Kas piedalās darba grupā?
 • RK locekļi
 • Partnervalstu vietējā un reģionālā līmeņa pārstāvju līdzdalība ir atkarīga no apspriežamās tematikas un sanāksmes norises vietas.

Darba grupas tiekas divas reizes gadā — vienu reizi Briselē saistībā ar pasākumu “Paplašināšanās diena” un vienu reizi — partnervalstī.

Darba grupa sadarbībai ar Turciju

 • Izveidota 2006. gadā

Līdzpriekšsēdētāji

 
 

Locekļi

 
 

WG Western Balkans

 • Izveidota 2006. gadā
 • Tajā patlaban piedalās: Albānija, Bosnija un Hercegovina, Kosova (saskaņā ar ANO Drošības padomes Rezolūciju 1244)

Līdzpriekšsēdētāji

 
 

Locekļi

 
 

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Share:
Saites