banner alt text

 Stāvoklis Eiropas Savienības reģionos un pilsētās  

Gadskārtējais ES reģionālais un vietējais barometrs ir Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētāja ziņojums, kurā viņš apskata nākošajā gadā vissteidzamāk risināmās problēmas.

 Gadskārtējais ES reģionālais un vietējais barometrs  

Pirmo reizi tas publicēts 2020. gada 12. oktobrī, un galvenā uzmanība tajā vērsta uz Covid-19 pandēmijas ietekmi. Veselības krīzes risināšanā ES reģionālās un vietējās pašvaldības ir bijušas pirmajās rindās un gādājušas par iedzīvotāju drošību. Ziņojums atklāj, ka tām ir būtiska nozīme arī ekonomikas atveseļošanā. Mēs pievēršam uzmanību ietekmei uz visneaizsargātākajiem iedzīvotājiem un šajos jautājumos publiskojam jaunus sabiedriskās domas datus, kas iegūti nepilnu mēnesi pirms publicēšanas.
 

ZIŅOJUMS  

  • VESELĪBA

    COVID-19: reģionāla veselības krīze (tikai angliski)
    Plašāk
  • EKONOMIKA

    Koronavīrusa postījumi: kāpēc daži reģioni ir cietuši smagāk (tikai angliski)
    Plašāk

Sabiedriskās domas aptauja: koronavīrusa krīze un pilsētu un reģionu loma Eiropas Savienībā  

Vairums iedzīvotāju uzskata, ka, pieaugot vietējo un reģionālo pašvaldību ietekmei Eiropas Savienībā, palielinātos ES spēja risināt problēmas. Vietējās un reģionālās pašvaldības saglabā visuzticamākā pārvaldības līmeņa statusu, – patiesībā tas ir vienīgais līmenis, kuram uzticas vairāk nekā puse eiropiešu.  
Plašāk  

Twitter