Ekonomikas politikas komisija ( ECON )  

Ekonomikas politikas komisijas kompetences jomas ir šādas:

 • Ekonomikas pārvaldība un Eiropas pusgads
 • Ekonomikas un monetārā politika
 • Iekšējais tirgus un digitālais vienotais tirgus
 • Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) pārvaldība
 • Konkurence un valsts atbalsta politika
 • MVU politika un uzņēmējdarbība
 • Nodokļu politika
 • Publiskais iepirkums
 • Publiskie ieguldījumi
 • Rūpniecības politika un “Rūpniecība 4.0”
 • Sabiedriskie pakalpojumi
 • Starptautiskā tirdzniecība un tarifi (tostarp PTO jautājumi)
 • Vietējās/reģionālās finanses un ieguldījumi

ECON sekretariāts atbild arī par balvas “Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību” (EER) piešķiršanu reģioniem, kuru nākotnes redzējums ir vispārliecinošākais, vistālredzīgākais un visdaudzsološākais un kuri īsteno inovatīvas uzņēmējdarbības politikas stratēģiju.

ECON sekretariāta pārziņā ir Reģionālo centru (Hubs) tīkls ES politikas īstenošanas pārskatīšanai (RegHub)​. RegHub ir platforma, kurā notiek apspriešanās ar vietējā un reģionālā līmeņa dalībniekiem, lai apkopotu viņu pieredzi ES politikas īstenošanā.

ECON sekretariāts pārvalda Platjoslas platformu, kas ir Eiropas Reģionu komitejas (RK) un Eiropas Komisijas kopīga iniciatīva, kuras mērķis ir sekmēt ātrdarbīgas platjoslas tīkla ieviešanu visos Eiropas reģionos.

ECON komisijai ir arī vadoša un koordinējoša loma attiecībās starp RK un Eiropas Investīciju bankas (EIB) grupu​, kas aptver plašu darbības un politikas jomu klāstu.

Visbeidzot, izmantojot aptaujas, pētījumus un analīzi, ECON sekretariāts palīdz saviem locekļiem uzraudzīt pašreizējās tendences Eiropas pilsētās un reģionos un apzināt labu politikas praksi.​


Citas RK komisijas: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

Assitant to the HoU: Cécile Eclache

Webmaster: Brigitte Gendebien

Administrators:

 • John Bennett, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER
 • Nils Brunelet, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Relationship with E​IB, membership of the Group of Communicators (GOC)
 • Andrea Forti, Deputy Head of Unit, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform
 • Effrosyni Kossyvaki (END), in charge of International trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
 • Maria Lozano Uriz (END), in charge of Digital Single Market, Digital Agenda, ICT Networks and Information Society and Smart specialisation strategies, Broadband platform
 • Claudia Moser (END), in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Financial and Capital markets, Taxation, Financial services, Capital Market Union
 • Rafael Mondelaers, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction
 • Audrey Parizel​, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform, sustainable development goals (SDGs)
 • Alexander Popov, in charge of Digital Single Market, ICT Networks and Information Society
 • Robert Rönström, in charge of International Trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
 • Rainer Steffens (END), in charge of Horizontal Activites
 • Piotr Zajączkowski, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER

Assistants:

To contact the ECON team, please use the Contact form (subject 'Economic Policy')

Saistītā informācija
Links