Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu reģionālo un vietējo pašvaldību asambleja (ARLEM)  

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu reģionālo un vietējo pašvaldību asamblejā (ARLEM) darbojas vietējie un reģionālie vēlētie pārstāvji no Eiropas Savienības un tās partnervalstīm Vidusjūras reģionā.

Asambleju izveidoja 2010. gadā Eiropas Reģionu komiteja (RK) sadarbībā ar teritoriālajām apvienībām, kas darbojas šajā jomā, un tā vēlētajiem pārstāvjiem no visiem trim Vidusjūras krastiem paver iespēju

 • politiski pārstāvēt savas vietējās un reģionālās pašvaldības, arī attiecībā pret ES un Savienību Vidusjūrai (SV),
 • uzturēt politisko dialogu un
 • veicināt reģionālo sadarbību.

Asamblejas dalībvalstis

Ēģipte, Turcija, Alžīrija, Maroka, Sīrija (dalība šobrīd apturēta), Tunisija, Albānija, Bosnija un Hercegovina, Izraēla, Jordānija, Libāna, Mauritānija, Palestīna, Monako, Melnkalne. Turklāt Lībija piedalās kā novērotāja.

Kāds ir ARLEM mērķis?

ARLEM mērķis ir

 • piešķirt teritoriālu dimensiju Savienībai Vidusjūrai,
 • sekmēt vietējo demokrātiju, daudzlīmeņu pārvaldību un decentralizētu sadarbību visos trijos Vidusjūras krastos,
 • veicināt vietējo un reģionālo pašvaldību dialogu ziemeļu-dienvidu un dienvidu-dienvidu virzienā,
 • veicināt apmaiņu ar paraugpraksi, zināšanām un tehnisko zinātību jomās, par kurām ir atbildīgas vietējās un reģionālās pašvaldības,
 • veicināt reģionālo integrāciju un kohēziju.

ARLEM darbojas?

Politiskā ziņā ARLEM ir pastāvīga politiskā dialoga forums. Tā sniedz ieguldījumu RK konsultatīvajā darbā, izstrādājot tematiskus ziņojumus. Tā arī pārstāv vietējo un reģionālo līmeni Savienības Vidusjūrai samitos.
 

Savā darbā ARLEM rada sinerģiju ar partneriem, tostarp ar Savienību Vidusjūrai (nodomu deklarācija parakstīta 2013. gadā); Eiropas vietējo un reģionālo pašvaldību apvienībām, kas ir pārstāvētas ARLEM; Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresu (novērotāja statuss); Savienības Vidusjūrai parlamentāro asambleju (novērotāja statuss); Eiropas Izglītības fondu (nodomu deklarācija parakstīta 2013. gadā) un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (novērotāja statuss).

Asambleja pulcē ARLEM locekļus gadskārtējā plenārsesijā, kuras gaitā tiek pieņemti tematiskie ziņojumi, kā arī komisiju un Biroja sēdēs. Turklāt var organizēt īpašus seminārus vai konferences un padziļināt konkrētus aspektus, izmantojot pētījumus.

ARLEM sastāvs

ARLEM darbojas 80 locekļi un 2 novērotāji no ES un tās Vidusjūras reģiona partnervalstīm. Tās locekļi pārstāv reģionus un vietējās struktūras, un tiem ir reģionālās vai vietējās pašvaldības pilnvaras.

ARLEM asambleju vada līdzpriekšsēdētāji, kas līdzvērtīgi pārstāv Vidusjūras reģiona partnerus un ES. Līdzpriekšsēdētāju no Vidusjūras reģiona partneru grupas šī grupa ar konsensu apstiprina uz diviem ar pusi gadiem. Līdzpriekšsēdētājs, kas pārstāv ES, ir Reģionu komitejas priekšsēdētājs. ​

ARLEM birojs nosaka asamblejas stratēģiju un darbības jomas.

Ilgtspējīgas teritoriālās attīstības komisijā ARLEM ziņotāji izstrādā tematiskus ziņojumus par jautājumiem, kas attiecas uz šādām jomām:

 • decentralizācija,
 • pilsētvides un teritoriālā attīstība,
 • sadarbība kultūras jomā,
 • informācijas sabiedrība,
 • migrācija un integrācija,
 • mazi un vidēji uzņēmumi,
 • tirdzniecība,
 • ilgtspējīga attīstība,
 • ūdens apsaimniekošana,
 • atkritumu apsaimniekošana,
 • enerģija, it īpaši saules enerģija,
 • transports,
 • lauksaimniecība un tūrisms
 • u. c.


 

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

Share: