Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Eiropas Savienībai ir jāatbalsta ikviens reģions, pilsēta un ciemats, lai līdz 2050. gadam panāktu transporta nulles emisijas  

ES virzībai uz alternatīvām mazemisiju degvielām ir būtiska nozīme cīņā pret klimata pārmaiņām, taču pārkārtošanai jābūt taisnīgai

Eiropas Reģionu komiteja (RK) ir brīdinājusi, ka ES pašvaldību vadītāju atbalsts Eiropas zaļajam kursam varētu tikt apdraudēts, ja pārejā uz ilgtspējīgāku nākotni tiktu atstātas novārtā vietējās ekonomikas galvenās nozares. Plenārsesijā notikušajās debatēs par transporta nākotni un pieņemtajā atzinumā par CO 2 emisiju standartu stiprināšanu attiecībā uz vieglajiem automobiļiem un furgoniem un alternatīvo degvielu infrastruktūras izvēršanu ES pilsētās un reģionos RK locekļi īpaši uzsvēra nepieciešamību nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret pilsētām un lauku apvidiem.

Plenārsesijā notikušajās debatēs, kurās piedalījās ES transporta komisāre Adina Veleana ( Adina Vălean ), pašvaldību vadītāji uzsvēra, ka ir jāatbalsta visi reģioni un pilsētas ilgtspējīgāka transporta nodrošināšanā, kas ir būtisks elements, lai ES varētu sasniegt savu juridiski noteikto mērķi, proti, līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti. Debatēs galvenā uzmanība tika pievērsta tam, kā padarīt transportu ilgtspējīgāku, ņemot vērā ES zaļā kursa mērķi — līdz 2050. gadam samazināt transporta emisijas par 90 %. Pilnībā atbalstot Komisijas noteiktos emisijas samazinājumus, reģioni un pilsētas uzsvēra, ka ir vajadzīga taisnīga un vienlīdzīga pieeja, it īpaši attiecībā uz pilsētām un lauku teritorijām, ņemot vērā, ka Eiropas Komisija ierosina ievērojamus ieguldījumus uzlādes un uzpildes stacijās, lai veicinātu pāreju uz elektrisku vai ilgtspējīgu mobilitāti.

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs un Grieķijas Vidusmaķedonijas gubernators Apostols Dzidzikosts ( Apostolos Tzitzikostas ) teica: “Mūsu transporta jomas pilnīga dekarbonizācija ir nepieciešama un sasniedzama, ja tiek apmierinātas ikviena reģiona, pilsētas un ciemata īpašās vajadzības. Visiem pārvaldības līmeņiem ir jāapvieno spēki un jāveic kopīgi ieguldījumi saskaņā ar nacionālajiem atveseļošanas plāniem, nodrošinot īpašu ES līdzfinansējumu pašvaldībām. Daudzi reģioni ir atkarīgi no autobūves nozares, tāpēc zaļās pārkārtošanās paātrināšana nozīmē ieguldīt vietējā darbaspēka pārkvalifikācijā. Šī Eiropas pāreja uz zaļo mobilitāti ir jāuztver kā iespēja, nevis slogs valdībām, nozarei un cilvēkiem.”

Transporta komisāre Adina Veleana: “Mēs sagaidām, ka līdz 2030. gadam uz ES ceļiem būs vismaz 30 miljoni elektromobiļu salīdzinājumā ar pašlaik esošo aptuveni 1 miljonu. Taču infrastruktūrai ir jāatbilst pieprasījumam. Mūsu priekšlikumā regulai par alternatīvo degvielu infrastruktūru ir izmantota uz tirgu balstīta pieeja, nodrošinot, lai mums būtu vajadzīgās uzlādes un uzpildes stacijas, ar ko apmierināt šo pieprasījumu un mudināt vēl vairāk iedzīvotāju un uzņēmumu pāriet uz elektriskajiem vai ūdeņraža elementa transportlīdzekļiem. Ar attālumu saistītie mērķrādītāji, ko esam izvirzījuši, ļaus autovadītājiem bez uztraukuma ceļot pa Savienību, savukārt uz autoparku balstītie mērķrādītāji nodrošinās pietiekamu uzlādes punktu skaitu, vienlaikus ļaujot dalībvalstīm un reģioniem izvēlēties to uzstādīšanas vietas.”

RK atzinumā par stingrākiem CO 2 emisiju standartiem attiecībā uz vieglajiem automobiļiem un furgoniem un alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu tiek aicināts izveidot Eiropas līdzfinansēšanas mehānismu, kas ļautu katram reģionam modernizēt savu infrastruktūru, lai piedāvātu videi nekaitīgākas degvielas un veicinātu pieprasījumu pēc ilgtspējīgākiem transportlīdzekļiem. Tomēr RK uzsvēra, ka ir vajadzīga integrētāka plānošanas koncepcija, piemēram, lai efektīvāk savienotu pilsētas un lauku apvidus. Būtisks jautājums ir arī alternatīvo degvielu pieejamība visā Eiropas Savienībā, it īpaši lauku apvidos un attālos reģionos, kuros trūkst vajadzīgās infrastruktūras. 2020. gadā vien trijās Eiropas valstīs  — Nīderlandē, Francijā un Vācijā — atradās 70 % no visiem elektromobiļu uzlādes punktiem , un tas apvienojumā ar salīdzinoši vieglāku piekļuvi piesārņojošākiem transportlīdzekļiem citās Eiropas daļās, it īpaši ES centrālajā daļā un austrumu daļā, rada nevienlīdzību.

Adrians Tebans ( Adrian Teban , RO/PPE), Kudžiras pilsētas mērs un ziņotājs minētajam atzinumam, uzsvēra: “Reģioniem, kuri ir atkarīgi no autorūpniecības, ir vajadzīgs taisnīgas pārkārtošanas mehānisms Eiropas līmenī, lai pārvaldītu pārmaiņas šajā nozarē, nodrošinot, ka jaunā ilgtspējīgas mobilitātes sistēma, kuras pamatā ir alternatīvās degvielas, ir cenas ziņā pieņemama un arī pieejama visiem iedzīvotājiem un ka neviens reģions netiek atstāts novārtā.”

RK locekļi uzsvēra: lai nodrošinātu, ka ES sniedz taisnīgas pārkārtošanās atbalstu ikvienā reģionā, ir jāanalizē tas, kā pāreja uz bezemisiju autotransportlīdzekļiem ietekmē reģionālo ekonomiku. RK pašlaik veido reģionu aliansi, lai nodrošinātu taisnīgu un vienlīdzīgu pārkārtošanos, it īpaši reģionos, kuros autobūves nozare ir nozīmīga vietējās ekonomikas sastāvdaļa.

Vispārīga informācija

Lai visām Eiropas pilsētām un reģioniem nodrošinātu taisnīgu pārkārtošanos uz klimatneitralitāti, Eiropas Reģionu komiteja nāca klajā ar kampaņu “Zaļais kurss vietējā līmenī” . Šīs iniciatīvas mērķis ir Eiropas zaļā kursa centrā izvirzīt reģionus un pilsētas, lai dotu iespēju vietējā un reģionālā līmeņa politiķiem rīkoties klimata pārmaiņu jomā un palielināt ilgtspējīgu ES finansētu projektu īstenošanu vietējās kopienās visā Eiropas Savienībā.

Kontaktpersona:

Theresa Sostmann

Tālr. +32 2282 2457

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023