Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Pilsētas un reģioni ievieš nulles tolerances politiku attiecībā uz vardarbību pret sievietēm un meitenēm  

Saistībā ar Starptautisko dienu vardarbības pret sievietēm izskaušanai vietējā un reģionālā līmeņa vadītāji aicina veikt normatīvus pasākumus un nodrošināt pietiekamus resursus, lai novērstu un apkarotu vardarbību pret sievietēm

Trešdien, 25. novembri, atzīmējam Starptautisko dienu vardarbības pret sievietēm izskaušanai . Šajā saistībā Eiropas Reģionu komiteja (RK) ir atkārtoti aicinājusi pieņemt ES līmeņa tiesību aktus, lai novērstu un apkarotu jebkura veida vardarbību pret sievietēm un meitenēm. Saskaņā ar ANO datubāzes datiem 2020. gada septembrī 48 valstis savos Covid-19 reaģēšanas plānos bija integrējušas vardarbības pret sievietēm un meitenēm novēršanu un reaģēšanu uz to, un 121 valsts bija veikusi pasākumus, lai paplašinātu pakalpojumus tām sievietēm, kas globālās krīzes laikā cietušas no vardarbības.

Uzrunājot RK SEDEC komisijas locekļus, minētās komisijas priekšsēdētāja Anne Karjalainena ( Anne Karjalainen , FI/PSE) norādīja: “Šodien ir Starptautiskā diena vardarbības pret sievietēm izskaušanai,— tāda vardarbības paveida izskaušanai, kas visā pasaulē ir viens no visizplatītākajiem, pastāvīgākajiem un postošākajiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Šajā īpašajā dienā es aicinu jūs visus kā vietējā vai reģionālā līmeņa politiķus saglabāt lielu modrību, paturot prātā, ka nesodāmības, klusēšanas, stigmatizācijas un kaunināšanas dēļ vardarbība pret sievietēm joprojām lielākoties paliek nereģistrēta. Vienīgais veids, kā panākt pārmaiņas, ir ieviest nulles tolerances politiku attiecībā uz vardarbību, kas vērsta pret sievietēm un meitenēm.”

Katra trešā sieviete un meitene dzīves laikā saskaras ar fizisku vai seksuālu vardarbību, ik dienas 137 sievietes nogalina kāds ģimenes loceklis, katra desmitā sieviete Eiropas Savienībā ziņo, ka kopš 15 gadu vecuma ir piedzīvojusi kiberuzmākšanos, un 71 % no visiem cilvēku tirdzniecības upuriem visā pasaulē ir sievietes un meitenes.

Kopš Covid-19 uzliesmojuma jaunākie dati un ziņojumi no personām, kas cīņā ar krīzi atrodas pirmajās rindās, liecina, ka ir pastiprinājusies visu veidu vardarbība pret sievietēm un meitenēm. Anne Karjalainena uzsver: “Divdesmit piecus gadus pēc Pekinas deklarācijas pieņemšanas mēs redzam, ka visā pasaulē — un arī Eiropas Savienībā — sieviešu tiesības joprojām tiek apdraudētas, sākot ar seksuālajām un reproduktīvajām tiesībām un beidzot ar darba un privātās dzīves līdzsvaru, tiesībām protestēt, kā arī ekonomiskajām un politiskajām iespējām. Mēs kā Eiropas Reģionu komiteja stingri nosodām šos sieviešu tiesību pārkāpumus un sadarbosimies ar pašvaldībām, lai gādātu, ka šīs tiesības tiek aizsargātas un nostiprinātas visā Eiropas Savienībā.”

Lai gan Covid-19 un pārvietošanās ierobežojumi aptur koronavīrusa izplatīšanos, tie ir pastiprinājuši vardarbību pret sievietēm, it īpaši vardarbību ģimenē; dažās valstīs uz palīdzības dienestiem ir zvanīts pieckārt biežāk. RK 2020. gada reģionālajā un vietējā barometrā , kas publicēts 12. oktobrī, norādīts, ka pārvietošanās ierobežojumu laikā ir saņemts vairāk ziņojumu par vardarbību ģimenē, tomēr salīdzināmi ES mēroga dati vēl nav pieejami. Dažās valstīs, piemēram, Lietuvā, uz trijām nedēļām noteiktajā pārvietošanās ierobežojumu laikā novērots, ka vardarbība ģimenē palielinājusies par 20 %. Spānijā pirmajās divās pārvietošanās ierobežojumu nedēļās uz ārkārtas telefona numuru tika saņemts par 18 % vairāk zvanu. Spānijas reģionālās pašvaldības ir izplatījušas norādījumus, kā rīkoties sievietēm, kuras ir spiestas palikt mājās un cieš no dzimumvardarbības . Amsterdamas pilsēta sadarbībā ar valsts valdību ir izveidojusi sistēmu, kas personām, kuras cieš no vardarbības ģimenē, dod iespēju meklēt palīdzību aptiekā, izmantojot paroli “maska 19”.

Larjohas autonomā apgabala ministru prezidente un RK ziņotāja par tematu “Dzimumu līdztiesības stratēģija” Konča Andreu ( Concha Andreu , ES/PSE) norāda: “Šogad Starptautiskā diena vardarbības pret sievietēm izskaušanai ir drūmāka, jo Covid-19 krīzes izraisīto pārvietošanās ierobežojumu dēļ mēs saskaramies ar smagākiem dzimumvardarbības gadījumiem. Pašvaldībām steidzami ir jāsaņem pietiekami resursi, lai, izmantojot piemērotus atbalsta dienestus, varētu reāli palīdzēt upuriem. Turklāt pašvaldības ir strukturētā veidā jāiesaista ES tīklā, kura mērķis būs novērst ar dzimumu saistītu vardarbību un vardarbību ģimenē un kurš sāks darboties kā daļa no dzimumu līdztiesības stratēģijas.”

RK atzinumā par dzimumu līdztiesības stratēģiju Komisija tiek aicināta pieņemt tiesību aktus, kuru mērķis būtu novērst un apkarot vardarbību pret sievietēm un kuri saskanīgi papildinātu starptautiskos un dalībvalstu tiesību aktus; tiem būtu jāattiecas uz jebkura veida vardarbību, tostarp vardarbību tiešsaistē un vardarbību, kas saistīta ar “goda aizstāvēšanu”. Komiteja mudina Eiropas Komisiju jebkura veida vardarbību pret sievietēm un meitenēm iekļaut “eironoziegumu” uzskaitījumā, kas minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību 83. pantā,” piebilst K. Andreu.

Uzziņai

ANO Ģenerālā asambleja 25. novembri ir noteikusi par Starptautisko dienu vardarbības pret sievietēm izskaušanai (Rezolūcija 54/134). Tās mērķis ir vairot zināšanas par to, ka sievietes visā pasaulē tiek izvarotas, pakļautas vardarbībai ģimenē un cieš no citiem vardarbības veidiem. 2014. gadā oficiālais temats ANO ģenerālsekretāra izvērstajai kampaņai UNiTE , kas orientēta uz vardarbības izbeigšanu pret sievietēm, bija “ Orange your Neighbourhood ” (“Krāsojam apkārtni oranžu”, proti, aicinājums vides noformējumā izmantot oranžo krāsu). Savukārt 2018. gadā kampaņas tēma bija “ Orange the World: #HearMeToo ”, bet 2019. gadā — Orange the World: Generation Equality Stands Against Rape” (“Krāsojam pasauli oranžu! Paaudžu līdztiesība cīņā pret izvarošanu”). Šogad Starptautiskā diena vardarbības pret sievietēm izskaušanai būs veltīta tematam “ Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect! ” (“Krāsojam pasauli oranžu! Finansējam, reaģējam, novēršam, apkopojam!”). Tāpat kā iepriekš, arī šī gada Starptautiskā diena būs sākums 16 dienu kampaņai , kas noslēgsies 2020. gada 10. decembrī — Starptautiskajā cilvēktiesību dienā.

Kontaktinformācija:

Lauri Ouvinen

Tālr. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Wioletta Wojewodzka

Tālr. +32 473843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
21.04.2023