Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Eiropas zaļais kurss un Nulles piesārņojuma jautājumos ieinteresēto personu platformas darba uzsākšana  

ES Gaisa, ūdens un augsnes nulles piesārņojuma rīcības plāns paredz izveidot Nulles piesārņojuma jautājumos ieinteresēto personu platformu. Šodien tās locekļi tikās pirmo reizi, lai sāktu izstrādāt 2022.–2024. gada darba programmu, kas palīdzētu īstenot rīcības plānu. Platformas izveide ir Eiropas Komisijas un Eiropas Reģionu komitejas kopīga iniciatīva.

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs un Grieķijas Vidusmaķedonijas reģiona gubernators Apostols Dzidzikosts ( Apostolos Tzitzikostas ) sacīja: “Piesārņojums ir galvenais ar vidi saistītais slimību un priekšlaicīgas nāves cēlonis visā pasaulē un ietekmē mūsu klimatu, ekosistēmas, apbūvēto vidi un vietējo ekonomiku. Piesārņojums neapstājas pie robežām un apdraud mūsu vietējo kopienu veselību un labklājību. Kopīgi vadot Nulles piesārņojuma jautājumos ieinteresēto personu platformu, esam apņēmušies gādāt par to, lai ES atbalstītu ikvienu pilsētu, reģionu un ciematu. Eiropas pašvaldību darbība ir vērsta uz savu iedzīvotāju un vides aizsardzību, taču tagad tām ir vajadzīgs tiešs tehniskais un finansiālais ES atbalsts, lai centieni, ko ieguldām piesārņojuma samazināšanā līdz nullei, ātrāk nestu panākumus.”

Vides, okeānu un zivsaimniecības komisārs Virgīnijs Sinkēvičs ( Virginijus Sinkevičius ) piebilda: “Nulles piesārņojuma jautājumos ieinteresēto personu platformai ir svarīga loma mūsu rīcības plāna īstenošanā. Darba būs daudz. Mēs aicinām visas iesaistītās ieinteresētās personas izstrādāt labu praksi un apmainīties ar to, kā arī meklēt sinerģiju ar citām attiecīgām iniciatīvām, piemēram, Eiropas Klimata paktu, Aprites ekonomikas jautājumos ieinteresēto personu platformu un citām iniciatīvām.”

Nulles piesārņojuma jautājumos ieinteresēto personu platforma palīdzēs īstenot Nulles piesārņojuma rīcības plānā izklāstītās pamatiniciatīvas un darbības,

  • pulcējot dalībniekus no dažādām kopienām un speciālo zināšanu jomām, lai risinātu savstarpēji saistītas problēmas, piemēram, stiprinot kopīgu vides un veselības programmu;
  • definējot kopīgu redzējumu par to, kā sasniegt nulles piesārņojuma mērķus. 
  • Marīke Shūtena ( Marieke Schouten ) (NL/Zaļie), Neuvēgeinas domes locekle un RK ziņotāja par tematu “ES Gaisa, ūdens un augsnes nulles piesārņojuma rīcības plāns” , un Patriks Čailds ( Patrick Child ), Eiropas Komisijas Vides ĢD ģenerāldirektora vietnieks.

Vispārīga informācija

Nulles piesārņojuma jautājumos ieinteresēto personu platformas mērķis ir visās jomās efektīvi integrēt nulles piesārņojuma programmu un ES nulles piesārņojuma rīcības plāna īstenošanu. Platformā pulcēsies ieinteresētās personas un eksperti no dažādām politikas jomās, piemēram, veselības, lauksaimniecības, pētniecības un inovācijas, transporta, digitalizācijas un vides jomas. Platformas mērķis ir veidot līdzatbildību, sekmēt sadarbību un veicināt integrētus risinājumus, lai maksimāli palielinātu sinerģiju ar dekarbonizācijas pasākumiem un ar centieniem panākt atveseļošanu pēc Covid-19. Platformas izveide ir Eiropas Komisijas un Eiropas Reģionu komitejas kopīga iniciatīva.

Vairāk nekā 100 pilsētu Eiropas Savienībā joprojām neatbilst ES gaisa kvalitātes standartiem. Saskaņā ar Eiropas Vides aģentūras jaunākajām aplēsēm Eiropas Savienībā 2019. gadā 307 000 cilvēku priekšlaicīgi miruši tādēļ, ka bija pakļauti smalko daļiņu piesārņojumam. Vismaz 58 % jeb 178 000 no šiem nāves gadījumiem būtu bijis iespējams novērst, ja visas ES dalībvalstis būtu sasniegušas PVO jaunajās gaisa kvalitātes pamatnostādnēs noteikto līmeni, kas ir 5 µg/m³.

Runājot par ūdeni, septiņās ES galvaspilsētās nav izpildītas minimālās ūdens kvalitātes prasības. Lai nodrošinātu notekūdeņu pienācīgu attīrīšanu, turpmākajos gados būs vajadzīgi ieguldījumi vairāk nekā 200 miljardu EUR apmērā ( Eiropas Komisija ).

Kontaktinformācija:

David Crous

+32 (0) 470 88 10 37

David.Crous@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023