Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
ASV muitas nodokļu piemērošana ES lauksaimniecības pārtikas produktiem: reģioni pieprasa steidzamus kompensācijas pasākumus  
Plašs ES reģionu atbalsts prasībai par kompensāciju lauksaimniecības pārtikas uzņēmumiem, kuru produkcijai piemēro muitas nodokļus 25 % apmērā. Runa ir par vairāk nekā 1400 reģionālo produktu, tostarp vīnu, sieru, olīveļļu un alkoholiskiem dzērieniem

ES un ASV tirdzniecības strīdi ir iedragājuši Eiropas reģionālo lauksaimniecības pārtikas produktu ražošanu. Plenārsēdes debatēs ES pilsētu un reģionu pārstāvji pauda dziļas bažas par to, ka ASV muitas nodokļi negatīvi ietekmē ražošanas nozares, traucē vietējās ekonomikas attīstībai un nodara kaitējumu daudziem ģimenes uzņēmumiem. Spānijas delegācijas paustās nostājas mudināta, Eiropas Reģionu komiteja (RK) 2020. gada maijā pieņemamajā atzinumā iekļaus virkni prasību saistībā ar tirdzniecības nolīgumiem. Reaģējot uz ES atbalstu uzņēmumam “Airbus”, ASV ir uzlikusi muitas nodokļus 6,9 miljardu EUR vērtībā. No 2019. gada 18. oktobra šie nodokļi attiecas uz vairāk nekā 1400 produktiem.

Šodien Eiropas Reģionu komitejā notika spraigas debates par nepieciešamību steidzami nodrošināt kompensāciju tām nozarēm, ko ietekmējuši Donalda Trampa ( Donald Trump ) administrācijas nesen noteiktie muitas nodokļi. Debašu pamatā bija Spānijas delegācijas iesniegtais nostājas dokuments.

Daudzi reģioni atbalsta Spānijas nostājas dokumentu, un tas mudina Eiropas Savienību panākt saskaņotu strīda risinājumu, lai uzlabotu pašreizējo situāciju, nodrošinātu kompensāciju attiecīgajiem uzņēmumiem un plānotu ietekmes mazināšanas pasākumus nozarēm un ražotājiem, kurus varētu ietekmēt Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO) gaidāmais tiesvedības spriedums par ES un ASV strīdu.

Eiropas Reģionu komitejā pārstāvētās Spānijas delegācijas vārdā Joans Kalabudžs ( Joan Calabuig ) (ES/PSE) , Valensijas reģiona sekretārs Eiropas Savienības un ārlietu jautājumos, teica: “ Ir svarīgi, ka Eiropas Savienība steidzami ievieš kompensācijas pasākumus, lai palīdzētu visām ES lauksaimniecības un lauksaimniecības pārtikas nozarēm, ko negatīvi ietekmējuši ASV pasākumi, kuri veikti, reaģējot uz ES atbalstu gaisa kuģu izgatavotājam “Airbus”. ASV muitas nodevu noteikšana negatīvi ietekmēs vietējo ekonomiku, kaitējot lielam skaitam mazo ģimenes uzņēmumu. Tā kā PTO vēl nav nākusi klajā ar vairākiem spriedumiem, RK aicina Eiropas Komisiju rīkoties tālredzīgāk un izstrādāt ietekmes mazināšanas pasākumus nozarēm, ko varētu tieši ietekmēt gaidāmais tiesvedības spriedums. ” Spānijas valdība katru gadu iegūst 930 miljonus EUR no lauksaimniecības pārtikas produktu noieta ASV tirgū, kas ir viens no galvenajiem ES lauksaimniecības un lauksaimniecības pārtikas produktu eksporta galamērķiem.

Aeronavigācijas ražojumiem ir noteikti muitas nodokļi 10 % apmērā, bet pārējiem, galvenokārt lauksaimniecības pārtikas produktiem, ir uzlikta nodokļu likme 25 % apmērā.

Maikls Mērfijs ( Michael Murphy ) (IE/PPE) , Tiperēri grāfistes padomes loceklis, Reģionu komitejā pārstāvētās Īrijas delegācijas vadītājs un RK ziņotājs, kas izstrādās atzinumu par tirdzniecības nolīgumiem, teica: “ Esmu ļoti norūpējies par to, kā šīs sankcijas ietekmēs Īrijas reģionus. Tie, tāpat kā mans reģions, ir lielā mērā atkarīgi no lauksaimniecības pārtikas nozares. Šī situācija rada zaudējumus gan ES, gan ASV reģioniem. Tirdzniecības strīdi destabilizē ražošanas ekosistēmas, un to ietekme pirmām kārtām ir jūtama vietējā līmenī. Līdzīgi kā Spānijas situācijā arī uz Īrijas reģioniem gulstas ievērojams ASV noteikto muitas nodokļu slogs. Ir svarīgi ieviest ārkārtas atbalsta pasākumus, lai mazinātu šos zaudējumus, kamēr ES cenšas sarunu ceļā atrisināt strīdu. Būdams ziņotājs, kas izstrādās RK atzinumu par brīvās tirdzniecības nolīgumu īstenošanu, ceru sadarboties ar ieinteresētajām personām un veicināt debates par tādu instrumentu un metožu izstrādi, kurus varētu izmantot, lai visos ES reģionos palielinātu it sevišķi mikrouzņēmumu un MVU informētību un izpratni par brīvās tirdzniecības nolīgumiem.

2018. gadā Īrija uz ASV eksportēja preces 39,4 miljardu EUR vērtībā. 2018. gadā to Īrijas eksporta preču kopējā vērtība, uz ko attiecas ASV pasākumi, bija 366 miljoni EUR. Ņemot vērā muitas nodokli 25 % apmērā, tas nozīmē papildu nodokļus 91,5 miljonu EUR apmērā. Īrijas krējuma liķiera un sviesta eksports no Īrijas reģioniem veido attiecīgi 44 % un 95 % no kopējiem muitas nodokļiem, ko uzliek šiem ražojumiem.

Oksitānijas reģiona padomes priekšsēdētāja vietnieks un RK ziņotājs Gijoms Kross ( Guillaume Cros ), kas izstrādājis atzinumu par kopējo lauksaimniecības politiku, norāda: “ES lauksaimniecība nozare cieš no tā, ka priekšroka tiek dota eksportam un importam. Arī klimata jomā izvirzītais ES mērķis prasa pārskatīt mūsu tirdzniecības politiku, lai prioritāti piešķirtu Eiropas tirgum un starptautiskajai tirdzniecībai ierādītu pareizo vietu, kāda tai pienākas. Tāpēc RK ir aicinājusi Eiropas Savienību – galveno pārtikas produktu importētāju un eksportētāju pasaulē – izmantot visu savu ietekmi, lai starptautiskās lauksaimniecības produktu tirdzniecības noteikumus mainītu, veidojot taisnīgākas un solidārākas tirdzniecības attiecības.”

Atšķirībā no šampanieša nozares Francijas vīnu ražošanu jaunie ASV muitas nodokļi ietekmēs būtiski, jo ASV tirgus veido 20 % no Francijas vīna eksporta un katru gadu nodrošina ieņēmumus 1 miljarda EUR apmērā. Vācijas pārtikas rūpniecības eksports uz ASV tirgu ir kopumā 1,7 miljardu EUR apmērā. Itālijas Lauksaimnieku apvienības pārstāvji apgalvo, ka tiks ietekmēts preču eksports 500 miljonu EUR vērtībā. Austrijā runa ir par siera eksportu 4 miljonu EUR vērtībā un augļu sulu eksportu 11 miljonu EUR vērtībā.

Spānijas nostājas dokumentā pausts brīdinājums, ka muitas nodokļu noteikšana var izraisīt nodokļu pasākumu eskalāciju, kas kaitēs pārējām ražošanas nozarēm gan Amerikas Savienotajās Valstī, gan Eiropas Savienībā.

Tajā atgādināts, ka PTO pašlaik gatavo vairākus spriedumus par tirdzniecības strīdu starp “Airbus” un “Boeing”, un minētajā dokumentā Eiropas Komisija ir aicināta izveidot visaptverošu pamatu aeronavigācijas nozares atbalstam un plānot ietekmes mazināšanas pasākumus nozarēm un ražojumiem, kurus varētu ietekmēt jaunie tiesvedības spriedumi.

Dokumentā pausts aicinājums nekavējoties stiprināt saziņu starp Amerikas Savienoto Valstu administrāciju un Eiropas Savienību, lai panāktu savstarpēji saskaņotu risinājumu pašreizējās situācijas uzlabošanai.

Tajā arī uzsvērts, ka ES un trešo valstu tirdzniecības nolīgumi ir būtiski lauksaimniecības un lauksaimniecības pārtikas nozaru attīstībai ES reģionos.

Uzziņai

Noklikšķiniet šeit , lai piekļūtu pilnam tādu ražojumu un valstu sarakstam, uz ko attiecas ASV tarifi.

Kontaktpersona: David Crous / david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37