Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
ES reģioni un pilsētas vēlas ciešākas saiknes ar Apvienotās Karalistes decentralizētajām pārvaldes iestādēm un pašvaldībām  

Eiropas Reģionu komiteja aicina labāk novērtēt pašvaldību lomu Tirdzniecības un sadarbības nolīgumā.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Marošs Šefčovičs (Maroš Šefčovič) atzinīgi vērtēja Reģionu komitejas un tās locekļu vēlmi sadarboties ar Apvienotās Karalistes vietējā un reģionālā līmeņa iestādēm, lai arī Apvienotās Karalistes valdības izvēlētaisBrexit modelis rada ierobežojumus.

Komisārs M. Šefčovičs, kas pārrauga ES un Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un sadarbības nolīguma (TSN, kurš stājās spēkā 2021. gadā) īstenošanu, uzstājās 27. aprīlī notikušajā Eiropas Reģionu komitejas (RK) plenārsesijā. Pēc tam Komitejas locekļi pieņēma atzinumu, kurā Eiropas Savienība tiek aicināta, Tirdzniecības un sadarbības nolīguma uzraudzībā iesaistot pašvaldības, “novērst tā teritoriālā dziļuma trūkumu”, un RK un Apvienotās Karalistes kontaktgrupu atzīt par oficiālu partneri sarunām starp ES un Apvienotās Karalistes pašvaldībām. Saskaņā ar atzinuma ieteikumiem Eiropas Savienība arī tiek aicināta palielināt līdzekļus papildus tiem 5,4 miljardiem EUR, kas jau ir paredzēti, lai atbalstītu reģionus, kurus visvairāk skāruši Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES izraisītie tirdzniecības traucējumi.

Komisārs M. Šefčovičs teica: “Lai arī Komitejai saistībā ar ES starptautiskajiem nolīgumiem oficiālas lomas nav, Komisija vienmēr vēlas uzklausīt reģionu viedokli. Mēs ceram turpināt regulāro informācijas apmaiņu, kas pēdējo divu gadu laikā notikusi ar RK un Apvienotās Karalistes kontaktgrupu, jo TSN īstenošana ir jāturpina. Un mēs jau strādājam, lai atbalstītu iedzīvotājus un uzņēmumus, kurus Brexit skar visvairāk. Piemēram, iniciatīva Peace+ palīdz finansēt visā Ziemeļīrijā un robežapgabalos projektus, kuru mērķis ir samierināt kopienas un veicināt mieru. Ieskaitot Īrijas un Apvienotās Karalistes līdzfinansējumu, Peace+ finansējums sasniegs vairāk nekā 1 miljardu EUR.”

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs un Vidusmaķedonijas reģiona gubernators Apostols Dzidzikosts (Apostolos Tzitzikostas) (EL/PPE) sacīja: “Neraugoties uz Brexit, saiknes starp ES un Apvienoto Karalisti joprojām ir spēcīgas, un tāpat ir palikusi vēlme saglabāt un attīstīt attiecības tādās abpusēju interešu jomās kā reaģēšana uz klimata ārkārtas situāciju un ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizācija. Eiropas pašvaldības vēlas paust savu viedokli ES un Apvienotās Karalistes Partnerības padomē. Mēs saprotam, kādu iekšējo politisko iemeslu dēļ Apvienotā Karaliste nav nodrošinājusi iespējas vietējām demokrātijas iestādēm kopīgajā partnerības padomē paust savu viedokli, un paužam nožēlu par to, un mudinām Eiropas Komisiju to novērst, ar Eiropas Reģionu komitejas starpniecību organizējot strukturētas apspriedes ar pašvaldībām ikreiz, kad tiek risināts kāds jautājums, kam ir teritoriāla ietekme.”

Klonmelas rajona mērs, Īrijas delegācijas Reģionu komitejā vadītājs un ziņotājs atzinumam “ES un Apvienotās Karalistes attiecību stiprināšana vietējā un reģionālajā līmenī un Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES teritoriālās ietekmes mazināšana”Maikls Mērfijs (Michael Murphy) sacīja: “Brexit negatīvi ietekmēs teritoriālo sadarbību, kas gadu desmitiem veicināja lieliskas attiecības starp Eiropas Savienības pilsētām un reģioniem un Apvienoto Karalisti. Aicinām gan Eiropas Komisiju, gan Apvienotās Karalistes valdību Tirdzniecības un sadarbības nolīgumā atzīt RK un Apvienotās Karalistes kontaktgrupu par oficiālu partneri sarunām starp pašvaldībām. Mēs zinām, ka pilsētas un reģioni turpina meklēt jaunus veidus, kā uzturēt un attīstīt attiecības, un par to liecina apmaiņas programmas, divpusējā sadarbība, ES tīkli un apvienības. Šīs attiecības ir vajadzīgas, lai risinātu kopīgas problēmas, kurām nav robežu, piemēram, tādās jomās kā kultūra, ilgtspējīga jūras vides pārvaldība un ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošana vietējā un reģionālā līmenī. Mēs ļoti atzinīgi vērtējam šo pastāvīgo sadarbību.”

Brexit korekcijas rezervei ir paredzēti 5,4 miljardi EUR, lai segtu tirdzniecības zaudējumus un ietekmi uz jūras pierobežas reģioniem un zivsaimniecību. RK atzinumā, ko izstrādājis M. Mērfijs, ietverts aicinājums palielināt rezervi, pagarināt attiecināmības periodu un novērtēt ietekmi uz konkrētām nozarēm un reģioniem. Nesenā Reģionu komitejas pasūtītā pētījumā “Jaunas tirdzniecības un ekonomiskās attiecības starp ES un Apvienoto Karalisti: ietekme uz reģioniem un pilsētām” secināts, ka ietekme ir asimetriska, taču arī konstatēts, ka “gandrīz visi ES reģioni vismaz vienā no nozīmīgākajām ES specializācijas nozarēm ir pakļauti ietekmei, ko radījusi Apvienotās Karalistes izstāšanās”.

Kontaktpersona:

Andrew Gardner

andrew.gardner@cor.europa.eu

+32 473 843 981

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/8TH-MEETING-EUROPEAN-MIGRATION-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
20.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023