Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Eiropas Reģionu komiteja, Eiropas Komisija un Eiropas Parlaments apvieno spēkus, lai ar ES lietu padomniekiem domātu projektu palīdzību tuvinātu Eiropu iedzīvotājiem  

Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieces un demokrātijas un demogrāfijas komisāres Dubravkas Šuicas (Dubravka Šuica), Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētāja Apostola Dzidzikosta (Apostolos Tzitzikostas) un EP deputāta un BELC izmēģinājuma projekta iniciatora Domēneka Ruīsa Devesas (Domènec Ruiz Devesa) kopīgais paziņojums

Mēs atzinīgi vērtējam konferences par Eiropas nākotni rezultātus un it īpaši aicinājumu izveidot vietēju ES lietu padomnieku sistēmu, lai tuvinātu Eiropu tās reģionu, pilsētu un ciematu iedzīvotājiem un uzlabotu Eiropas demokrātiju.

Eiropas Komisija, Eiropas Reģionu komiteja un Eiropas Parlaments ciešā sadarbībā īsteno kopīgu mērķi – iesaistīt vietējā līmenī ievēlētos pārstāvjus komunikācijā par ES jautājumiem viņu attiecīgajā apgabalā. Šajā saistībā Eiropas Parlaments ir ierosinājis projektu “Veidojam Eiropu kopā ar vietējām pašvaldībām (Building Europe with Local Councillors (BELC))”, ko īstenos Eiropas Komisija. Tas papildina 2021. gadā izveidoto Reģionu komitejas Eiropas pašvaldību ES lietu padomnieku tīklu, kas aktīvi palīdz RK darbā, rīkojot ar ES saistītus pasākumus vietējās un reģionālajās padomēs un organizējot vietējas debates ar iedzīvotājiem.

Šodien – izsludinotuzaicinājumu iesniegt pieteikumus BELC iniciatīvai – esam vienojušies par sadarbību, lai nodrošinātu, ka abas iniciatīvas ir pēc iespējas saskanīgas un tiek īstenotas kā ES līmenī koordinēta darbība. Komiteja gādās, ka tās ES lietu padomnieku tīkls ir informēts par uzaicinājumu pieteikties BELC iniciatīvai. Turklāt izmēģinājuma projekta labumguvējus Komiteja iekļaus īpašā tematisku brīfingu un tiešsaistes pasākumu programmā. Komisija, atbildot labumguvējiem, ņems vērā materiālus, kas sagatavoti reģionālo un vietējo pašvaldību vārdā. Vietējā līmenī ievēlētie pārstāvji, kas ir BELC tīkla un/vai RK izveidotā tīkla dalībnieki, savas valsts valodā saņems atbalstu komunikācijas pasākumiem ar iedzīvotājiem un vietējiem medijiem. Tie palīdzēs veidot izpratni par ES.

Kontaktinformācija:

Pressecdr@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023