Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Eiropas Reģionu komiteja, Eiropas Komisija un Eiropas Parlaments apvieno spēkus, lai ar ES lietu padomniekiem domātu projektu palīdzību tuvinātu Eiropu iedzīvotājiem  

Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieces un demokrātijas un demogrāfijas komisāres Dubravkas Šuicas (Dubravka Šuica), Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētāja Apostola Dzidzikosta (Apostolos Tzitzikostas) un EP deputāta un BELC izmēģinājuma projekta iniciatora Domēneka Ruīsa Devesas (Domènec Ruiz Devesa) kopīgais paziņojums

Mēs atzinīgi vērtējam konferences par Eiropas nākotni rezultātus un it īpaši aicinājumu izveidot vietēju ES lietu padomnieku sistēmu, lai tuvinātu Eiropu tās reģionu, pilsētu un ciematu iedzīvotājiem un uzlabotu Eiropas demokrātiju.

Eiropas Komisija, Eiropas Reģionu komiteja un Eiropas Parlaments ciešā sadarbībā īsteno kopīgu mērķi – iesaistīt vietējā līmenī ievēlētos pārstāvjus komunikācijā par ES jautājumiem viņu attiecīgajā apgabalā. Šajā saistībā Eiropas Parlaments ir ierosinājis projektu “Veidojam Eiropu kopā ar vietējām pašvaldībām (Building Europe with Local Councillors (BELC))”, ko īstenos Eiropas Komisija. Tas papildina 2021. gadā izveidoto Reģionu komitejas Eiropas pašvaldību ES lietu padomnieku tīklu, kas aktīvi palīdz RK darbā, rīkojot ar ES saistītus pasākumus vietējās un reģionālajās padomēs un organizējot vietējas debates ar iedzīvotājiem.

Šodien – izsludinotuzaicinājumu iesniegt pieteikumus BELC iniciatīvai – esam vienojušies par sadarbību, lai nodrošinātu, ka abas iniciatīvas ir pēc iespējas saskanīgas un tiek īstenotas kā ES līmenī koordinēta darbība. Komiteja gādās, ka tās ES lietu padomnieku tīkls ir informēts par uzaicinājumu pieteikties BELC iniciatīvai. Turklāt izmēģinājuma projekta labumguvējus Komiteja iekļaus īpašā tematisku brīfingu un tiešsaistes pasākumu programmā. Komisija, atbildot labumguvējiem, ņems vērā materiālus, kas sagatavoti reģionālo un vietējo pašvaldību vārdā. Vietējā līmenī ievēlētie pārstāvji, kas ir BELC tīkla un/vai RK izveidotā tīkla dalībnieki, savas valsts valodā saņems atbalstu komunikācijas pasākumiem ar iedzīvotājiem un vietējiem medijiem. Tie palīdzēs veidot izpratni par ES.

Kontaktinformācija:

Pressecdr@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

Mihalovo pašvaldība un tās iedzīvotāji tiek godināti ar mēra Pavela Adamoviča balvu par palīdzību bēgļiem uz robežas ar Baltkrieviju
Mihalovo pašvaldība un tās iedzīvotāji tiek godināti ar mēra Pavela Adamoviča balvu par palīdzību bēgļiem uz robežas ar Baltkrieviju
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023