Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
“Dzīvības koki”: izsludināts uzaicinājums pilsētām un reģioniem ‎ atbalstīt ES apņemšanos līdz 2030. gadam iestādīt 3 miljardus koku  

Eiropas Reģionu komitejas (RK) priekšsēdētājs Apostols Dzidzikosts (Apostolos Tzitzikostas) un jaunā Reģionu komitejas ENVE komisijas un darba grupas “Zaļais kurss vietējā līmenī” priekšsēdētāja Kata Tito (Kata Tüttő) 17. februārī nāca klajā ar iniciatīvu “Dzīvības koki” un aicināja gan visus RK locekļus, gan arī ES pilsētas un reģionus rīkoties un informēt par saviem pašreizējiem projektiem un jaunām saistībām mežu atjaunošanas un pilsētu teritoriju zaļināšanas jomā. “Dzīvības koki” ir daļa no RK kampaņas “Zaļais kurss vietējā līmenī”.

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs Apostols Dzidzikosts teica: “Ar gandarījumu paziņojam, ka sākta iniciatīvas “Dzīvības koki” īstenošana. Aicinām Komitejas locekļus aizpildīt īpašu aptaujas anketu, kurā varēsiet informēt par savas delegācijas un savām iniciatīvām koku stādīšanas jomā. Piedaloties jūs parādīsiet Eiropas vietējo un reģionālo pašvaldību vadošo lomu centienos veidot zaļāku un ilgtspējīgāku mūsu planētas nākotni.”

Budapeštas mēra vietniece un jaunā Reģionu komitejas ENVE komisijas un darba grupas “Zaļais kurss vietējā līmenī” priekšsēdētāja Kata Tito sacīja: “Budapeštā mēs augsti vērtējam koku sniegto labumu: tie ne tikai uztver CO2, bet arī piesaista putekļus, nodrošina ēnu karstās vasaras dienās un izdala atmosfērā mitrumu. Mēs noteicām tādu prioritāti kā koku reģistra izveide, kas ir viens no ilgtspējīgas attīstības mērķu uzraudzības pasākumiem. Pilsētu teritoriju zaļināšana ir kaut kas konkrēts, ko varam darīt, lai mazinātu gaisa piesārņojumu, apturētu bioloģiskās daudzveidības zudumu un padarītu mūsu pilsētas dzīvotspējīgākas. Pat mazāki pasākumi ir vajadzīgi, lai ierobežotu klimata un bioloģiskās daudzveidības krīzi.”

Lai pievienotos iniciatīvai “Dzīvības koki”, lūdzam aizpildīt īso tiešsaistē pieejamo aptaujas anketu.Kokiem jābūt iestādītiem vai iediedzētiem pēc 2020. gada 20. maija un jāatbilst pamatnostādnēm par bioloģisko daudzveidību veicinošu apmežošanu, kas nav savienojama ar tādu jutīgu dzīvotņu kā kūdrāju un mitrāju nepiemērotu apmežošanu un kas iespējami priekšroku dod vietējām koku sugām un šķirnēm, ekotipiem un proveniencei, kura spēj nodrošināt noturību pret klimata pārmaiņām. Pamatnostādnes un dalības kritēriji ir pieejami šeit.

Visi iniciatīvas “Dzīvības koki” dalībnieki un it īpaši RK locekļi tiek mudināti iestādīt koku savā reģionā, pilsētā vai ciematā, vēlams, 2022. gada 30. maijā un ne vēlāk kā 2022. gada 5. jūnijā, t.i., ES 2022. gada Zaļajā nedēļā, un publiskot fotoattēlu, lai informētu par savu veikumu, kas būs ieguldījums Eiropas mežu atjaunošanā.

RK popularizēs un darīs zināmu visu saņemto informāciju par kopīgi paveikto, pastiprinot vēstījumu, ka globālā sasilšana ir visas pasaules problēma, kas jārisina vietējā līmenī.

Pilsētu un reģionu veikums, īstenojot iniciatīvu “Dzīvības koki”, būs tiešs ieguldījums solījumā papildus iestādīt 3 miljardus koku un sasauksies ar jauno ES Meža stratēģijā 2030. gadam.

Aicinājums rīkoties izskan pēc RK priekšsēdētāja Apostola Dzidzikosta un Eiropas vides, okeānu un zivsaimniecības komisāra Virgīnija Sinkēviča (Virginijus Sinkevičius) paziņojuma, ar ko viņi nāca klajā 2021. gada oktobra kopīgajā vēstulē.

Vispārīga informācija

“Dzīvības koki” ir viens no 10 aicinājumiem rīkoties RK kampaņā “Zaļais kurss vietējā līmenī”. Kampaņa "Zaļais kurss vietējā līmenī" tika sākta 2020. gada jūnijā, izveidojot darba grupu un ierosinot virkni komunikācijas un iesaistes iniciatīvu, kuru mērķis ir ES virzības uz klimatneitralitāti centrā izvirzīt pilsētas un reģionus un nodrošināt vietējām un reģionālajām pašvaldībām instrumentus, lai visu teritoriju pašvaldības var tieši iesaistīties Eiropas zaļā kursa īstenošanā un paātrināšanā.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas dati liecina, ka meži ir būtiski mūsu veselībai un planētas labklājībai. Tajos ir bagātīga biodaudzveidība, un tie ir ļoti nozīmīgi centienos ierobežot klimata pārmaiņas. Līdztekus citiem ieguvumiem vēl 3 miljardu koku iestādīšana Eiropas Savienībā palīdzēs

  • atdzesēt gaisu par 2ºC līdz 8ºC, ja tos stratēģiski iestādīs pilsētu teritorijās;
  • nodrošināt pārtiku, piemēram, augļus, riekstus un lapas un
  • nodrošināt dzīvotnes un augu un dzīvnieku aizsardzību, vairojot pilsētu bioloģisko daudzveidību.

Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzam sazināties ar RK sekretariātu “Zaļais kurss vietējā līmenī”, rakstot uz e-pasta adresi greendeal@cor.europa.eu.

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/TREES-FOR-LIFE.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/VALEA-JIULUI-DEVELOPMENT-SOCIETY-PROJECT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/TREES-FOR-LIFE.ASPX

Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/TREES-FOR-LIFE.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-EIT-CLIMATE-KIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/TREES-FOR-LIFE.ASPX

Action Plan with EIT Climate KIC
Action Plan with EIT Climate KIC
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/TREES-FOR-LIFE.ASPX

The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
08.12.2022