Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Ceļā uz COP25 un Eiropas Zaļo kursu: piedalās arī ES pilsētas un reģioni  

Eiropas Reģionu komiteja (RK) gatavojas COP25 klimata samitam Madridē, ko tā uzskata par iespēju oficiāli atzīt ES pilsētu un reģionu svarīgo lomu klimata stratēģiskajā pārvaldībā un nodrošināt to pienācīgu iesaisti siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā. RK delegāciju Madridē kopīgi vadīs Komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Marku Markula ( Markku Markkula ) un Vides, klimata pārmaiņu un enerģētikas komisijas (ENVE) priekšsēdētāji Kors Lāmerss ( Cor Lamers ) (PPE/NL) un Žans Noels Verfeī ( Jean-Noël Verfailie ) (RE/FR). RK ENVE komisijas locekļi arī uzsver, ka vietējais un reģionālais līmenis ir ļoti svarīgs Eiropas zaļā kursa sekmīgā īstenošanā.

Augsta līmeņa debatēs ar EP deputāti Marī Tusēnu ( Marie Toussaint ) (FR, Verts/ALE ), ANO Starptautiskā Resursu paneļa līdzpriekšsēdētāju Janešu Potočniku ( Janez Potočnik ) un komisāra Fransa Timmermansa ( Frans TImmermans ) kabineta jauno vadītāju Dīderiku Samsomu ( Diederik Samsom ) ENVE komisijas locekļi apmainījās domām par to, kā partnerībā ar vietējām un reģionālajām pašvaldībām īstenot Eiropas Komisijas jaunievēlētās priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas ( Ursula von der Leyen ) ierosināto Eiropas Zaļo kursu. Nākamajā plenārsesijā, kas notiks 4. un 5. decembrī, RK pieņems rezolūciju par Eiropas Zaļo kursu. Komiteja ir arī uzaicinājusi gados jaunu ievēlēto politiķu delegāciju no visas Eiropas Savienības uz Briseli gūt atziņas un apmainīties viedokļiem par to, kā vietējā līmenī paātrināt rīcību klimata jomā.

“Mēs ļoti atzinīgi vērtējam Eiropas Zaļo kursu, ar kuru pirmo reizi visu ES rīcībpolitku centrā ir izvirzīta ilgtspēja. Kursa pamatā ir jābūt teritoriālai pieejai, lai nodrošinātu, ka problēmas, ar kurām saskaras mūsu pilsētas un reģioni, tiek risinātas ar piemērotiem instrumentiem, resursiem un finansējumu. Ņemot vērā mūsu kompetenci un tuvumu iedzīvotājiem, esam apņēmušies veidot politiku saskaņā ar Zaļo kursu un īstenot to vietējā līmenī mūsu planētas un mūsu iedzīvotāju labā,” apliecināja ENVE komisijas priekšsēdētājs Kors Lāmerss .

Pušu konference ( COP25 ), kas tika pārcelta no Santjago (Čīle) uz Madridi, notiks no 2019. gada 2. līdz 13. decembrim. Reģionu komiteju Madridē pārstāvēs RK priekšsēdētāja pirmais vietnieks Marku Markula (PPE/FI), ENVE komisijas priekšsēdētājs Kors Lāmerss (PPE/NL, Shīdamas mērs), ENVE priekšsēdētāja vietnieks Žans Noels Verfeī (RE/FR, Ziemeļu departamenta padomes loceklis), Benedeta Brigenti ( Benedetta Brighenti ) (PSE/IT, Kastelnuovo Rangone komūnas padomes locekle), Andrīss Grīfrojs ( Andries Gryffroy ) (EA/BE, Flandrijas parlamenta deputāts un Tise Stelpstra ( Tjisse Stelpstra ) (ECR/NL, Drentes provinces izpildpadomes loceklis). Delegācijas sastāvs tika paziņots ENVE komisijas sanāksmē 21. novembrī, kurā Džeikobs Verksmens ( Jacob Werksman ), ES galvenais UNFCCC COP25 sarunu vadītājs Madridē, iepazīstināja ar stāvokli sarunās starp Parīzes nolīguma Pusēm.

ENVE komisijas priekšsēdētājs Kors Lāmerss uzsvēra: “Ārkārtas situācija klimata jomā un nepieciešamība steidzami dekarbonizēt ekonomiku ir kļuvuši par prioritāriem politiskās dienaskārtības jautājumiem visā pasaulē. Lai globālo sasilšanu ierobežotu līdz 1,5°C salīdzinājumā ar pirmsindustriālo līmeni, visās nozarēs jāīsteno tūlītēji pasākumi un plaša pāreja uz ilgtspējīgu, mazemisiju energosistēmu. Ir vajadzīga pilnīgi jauna pieeja. Lai sasniegtu gan ilgtspējīgas attīstības mērķus, gan Parīzes nolīguma mērķus, gan arī bioloģiskās daudzveidības mērķus, ir vajadzīgi integrēti risinājumi un visu pārvaldības līmeņu un pilsoniskās sabiedrības cieša sadarbība. Pilsētas un reģioni ir apņēmušies, piemēram, ar iniciatīvu “Pilsētas mēru pakts klimata un enerģētikas jomā” sasniegt vērienīgus klimata mērķus un uzņēmušies atbildību par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu.”

Atsevišķā ceremonijā, kas notika ceturtdien līdztekus ENVE komisijas sanāksmei, tika paziņots, ka Pārveidi veicinošu pasākumu 2019. gada balvu šogad ieguvusi Portugāles pilsēta Lusada. Šīs pilsētas iniciatīvu “Integrēta izglītība ilgtspējai” ekspertu žūrija izraudzījās, ņemot vērā tās potenciālu ieviest sabiedrībā sociāli kulturālas, sociālekonomiskas un tehnoloģiskas pārmaiņas. Eiropas ilgtspējas balvu organizē asociācija ICLEI , Basku zeme un Ālborgas pilsēta (Dānija), un to atbalsta RK un Eiropas Investīciju banka (EIB).

ENVE komisija arī apsprieda atzinuma projektu “Virzībā uz ilgtspējīgām apkaimēm un mazām kopienām — vides politika pašvaldībām pakārtotā līmenī” (ziņotājs Gaetano Armao ( Gaetano Armao ), IT/PPE, Sicīlijas reģiona padomes priekšsēdētāja vietnieks un par ekonomiku atbildīgais padomes loceklis), kuru pieņēma vienprātīgi un par kuru balsos 2020. gada februāra plenārsesijā.

Sīkāka informācija:

RK politiskie paziņojumi, kas adresēti COP25 , ir balstīti uz šādiem 2019. gadā pieņemtiem atzinumiem:

“Tīru planētu visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa redzējums par pārticīgu, modernu, konkurētspējīgu un klimatneitrālu ekonomiku” , ziņotājs: Mikele Emiljano ( Michele Emiliano , IT/ PSE );

“Ceļā uz ilgtspējīgu Eiropu 2030. gadā: turpmākie pasākumi saistībā ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ekoloģisko pāreju un Parīzes klimata nolīgumu” , ziņotāja: Sirpa Hertela ( Sirpa Hertell ) (FI/PPE);

“Īstenot Parīzes nolīgumu, novatoriski un ilgtspējīgi pārkārtojot enerģētiku reģionālajā un vietējā līmenī” , ziņotājs: Vitolds Stempeņs ( Witold Stępień ) (PL/PPE);

“Tīras enerģijas paketes īstenošana: integrētie dalībvalstu enerģētikas un klimata plāni instruments, kas paver iespēju klimata aizsardzības un aktīvās un pasīvās enerģijas jomā īstenot vietējas un teritoriālas pārvaldības pieeju” , ziņotājs: Jožefs Ribaņi ( József Ribányi ) (HU/PPE);

“Daudzlīmeņu pārvaldība un starpnozaru sadarbība cīņā pret enerģētisko nabadzību” , ziņotāja: Kata Tito ( Kata Tüttő ) (HU/PSE);

“Viedas pilsētas: jauni uzdevumi taisnīgai pārejai uz klimatneitralitāti. Kā reālajā dzīvē īstenot IAM?” , ziņotājs: Andrīss Grīfrojs ( Andries Gryffroy ) (BE/EA).

“Pilsētas mēru pakts pēc 2020. gada” , ziņotāja: Benedeta Brigenti (IT/PSE); paredzēts pieņemt decembra plenārsesijā;

Joprojām ir spēkā arī Endrū Kūpera ( Andrew Cooper ) (UK/EA) izstrādātajā atzinumā, kas ir ieguldījums Katovicē notikušajā COP24 , paustie politiskie paziņojumi, it īpaši pēc Katovices secinājumiem, kuros Puses ir aicinātas ņemt vērā Talanoa dialoga iznākumu, ieguldījumu un rezultātus.

Novembra sanāksme bija ENVE komisijas pēdējā sanāksme RK pašreizējā pilnvaru termiņa laikā. Lasīt pilnvaru termiņa beigu ziņojumu .

Kontakpersona:

Lauri Ouvinen

Tālr. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/TOWARDS-COP25-AND-EUROPEAN-GREEN-DEAL-EU-CITIES-AND-REGIONS-ARE-ON-BOARD.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/TOWARDS-COP25-AND-EUROPEAN-GREEN-DEAL-EU-CITIES-AND-REGIONS-ARE-ON-BOARD.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/TOWARDS-COP25-AND-EUROPEAN-GREEN-DEAL-EU-CITIES-AND-REGIONS-ARE-ON-BOARD.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/TOWARDS-COP25-AND-EUROPEAN-GREEN-DEAL-EU-CITIES-AND-REGIONS-ARE-ON-BOARD.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/TOWARDS-COP25-AND-EUROPEAN-GREEN-DEAL-EU-CITIES-AND-REGIONS-ARE-ON-BOARD.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023