Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Eiropas zaļais kurss ir mūsu ekonomiskās un sociālās atveseļošanas ceļvedis  

Viena no galvenajām Eiropas Reģionu komitejas Vides, klimata pārmaiņu un enerģētikas komisijas (ENVE) prioritātēm ir panākt, lai zaļais kurss būtu atveseļošanai pēc Covid-19 paredzētās stratēģijas centrā. Šodien notika videokonferences sanāksme, kurā komisārs Virgīnijs Sinkēvičs ( Virginijus Sinkevičius ) piedalījās debatēs ar ENVE locekļiem par zaļās atveseļošanas nepieciešamību. Debates vadīja ENVE priekšsēdētājs un Seviļas mērs Huans Espadass ( Juan Espadas ). 15. jūnijā strādāt sāks RK darba grupa “Zaļais kurss”. Tās uzdevums būs panākt ES atveseļošanas pielāgotību vietējam līmenim un piemērotību jebkurai teritorijai.

Atklājot debates, ENVE komisijas priekšsēdētājs un Seviļas mērs Huans Espadass norādīja: “ Eiropas zaļais kurss ir mūsu ekonomiskās un sociālās atveseļošanas ceļvedis. Šai atveseļošanai ir jākļūst par zaļo atveseļošanu. Eiropas Savienības iestādes var paļauties uz reģionu un pilsētu aktīvu iesaisti un spēju ieteikt stratēģijas, kā labāk atbalstīt sabiedrību un tos, kuri ir skarti vissmagāk. Lai mēs varētu no šīs krīzes iziet, mums visos līmeņos ir jāiegulda savi spēki rītdienas veidošanā, un es izsaku īpašu pateicību komisāram Sinkēvičam par mūsu šodienas sarunu un par viņa gatavību mūsu sadarbību pastiprināt.”

Eiropas vides, okeānu un zivsaimniecības komisārs Virgīnijs Sinkēvičs teica: “Tas, kādu mēs šodien atveseļošanu būsim izveidojuši, noteiks mūsu dzīvi nākamajos gadu desmitos. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka pašreizējās krīzes dēļ būtu jāziedo zaļā pārkārtošanās. Zaļais kurss ir pamats plašāku ES atveseļošanas plāna mērķu sasniegšanai. Eiropas zaļā kursa investīciju plānam un Taisnīgas pārkārtošanās mehānismam ir jābūt “zaļā Māršala plāna” pamatelementiem. Zaļā atveseļošanā ļoti svarīgas ir tādas jomas kā aprites ekonomika, nulles piesārņojums, bioloģiskā daudzveidība un ilgtspējīga pārtika. Eiropas Reģionu komiteja vienmēr ir bijusi svarīga partnere un atsauces punkts Eiropas Savienības un pašvaldību savstarpējā saziņā. Lai pārkārtošanās būtu veiksmīga, to nav iespējams īstenot bez sadarbības ar pašvaldībām.”

Locekļu apspriestie atzinumu projekti:

  • Klimata akts : Andalūzijas ministru prezidents Huans Moreno ( Juanma Moreno ) ir ziņotājs RK atzinumam “Eiropas Klimata akts: klimatneitralitātes panākšanas satvara izveide” . “Pēc Covid-19 krīzes īstenojamais atveseļošanas plāns dod iespēju patiešām zaļai revolūcijai un pārejai uz jauniem ilgtspējīgiem dzīvesveida, patēriņa un ražošanas modeļiem,” teica ministru prezidents Moreno nesenajā intervijā par tiesiski saistošu priekšlikumu līdz 2050. gadam Eiropu padarīt par pirmo klimatneitrālo kontinentu. Atzinuma galīgā pieņemšana ir paredzēta 1. un 2. jūlija plenārsesijā.

ENVE locekļi ir iecēluši Toskānas reģiona priekšsēdētāju Enriko Rosi ( Enrico Rossi ) (IT/PSE) par ziņotāju gaidāmajam atzinumam “Renovācijas vilnis”, kas ir Eiropas Savienības iniciatīva, kuras mērķis ir palielināt Eiropas ēku fonda energoefektivitāti

Nākamajā pirmdienā, 15. jūnijā, notiks Eiropas Reģionu komitejas darba grupas “Zaļais kurss” pirmā sanāksme. Tās pirmais un galvenais mērķis ir rūpēties par to, lai ES politikas satvars klimatneitralitātes mērķa sasniegšanai tiktu īstenots ciešā sadarbībā ar Eiropas Savienības pilsētām un reģioniem un panākt zaļā kursa pielāgotību vietējam līmenim un piemērotību jebkurai teritorijai.

Vispārīga informācija

Lai piekļūtu ENVE komisijas 2020. gada 8. jūnija sanāksmes dokumentiem, spiediet šeit .

Jaunāko ENVE komisijas biļetenu ENVOY iespējams izlasīt šeit .

Kontaktpersona:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/VALEA-JIULUI-DEVELOPMENT-SOCIETY-PROJECT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
08.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ECON.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SMES-HOUSEHOLD-ENERGY-CRISIS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

EU local and regional authorities, SMEs and households need targeted support by EU emergency funds to revert the energy crisis
EU local and regional authorities, SMEs and households need targeted support by EU emergency funds to revert the energy crisis
01.12.2022