Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Pilsētu un reģionu skatījumā ilgtspējīga mobilitāte ir nozīmīga joma centienos sekmīgi īstenot zaļo kursu  

Eiropas Reģionu komitejas (RK) Teritoriālās kohēzijas politikas un ES budžeta komisija ( COTER ) 26. februārī rīkoja pirmo šā gada sanāksmi. Sanāksmē komisijas locekļi apsprieda, kā Eiropas reģionālās lidostas un ilgtspējīgas mobilitātes stratēģija transporta nozarē var palīdzēt sasniegt Eiropas zaļā kursa mērķus un uzlabot savienojamību gan starp Eiropas pilsētām, gan to teritorijās. COTER locekļi apsprieda arī Covid-19 krīzes laikā gūto pieredzi un atziņas.

Pandēmija ir smagi skārusi Eiropas reģionus, jo īpaši pārrobežu teritorijās. Covid-19 krīzes dēļ dalībvalstu pārrobežu sadarbība dažkārt ir problemātiska. Pēdējā gada laikā pieaugot mobilitātes ierobežojumiem, pandēmija ir radījusi lielus zaudējumus arī Eiropas transporta nozarei, kas jau strauji mainās un pielāgojas, ņemot vērā ES klimata mērķus.

Jaunās Akvitānijas reģionālās padomes priekšsēdētāja vietniece un Reģionu komitejas COTER komisijas priekšsēdētāja Izabella Budino ( Isabelle Boudineau , FR/PSE) teica: “ Šodien mēs apspriedām pirmos pasākumus, kas jāveic, ja vēlamies, lai mūsu transporta un mobilitātes sistēmas dotu ieguldījumu Eiropas zaļā kursa sekmīgā īstenošanā . Tie ietver sarežģītus jautājumus, piemēram, modālo pāreju no autotransporta un gaisa transporta uz ilgtspējīgākiem transporta veidiem. Mums ir jānodrošina, ka šīs pārmaiņas un ar tām saistītie smagie lēmumi nekaitē visneaizsargātākajiem . Nav pieņemami sākumā paust stingru atbalstu Eiropas zaļajam kursam un pēc tam vilcināties, kad ir pienācis laiks pieņemt sarežģītos lēmumus, kas ir būtiski mūsu bērnu nākotnei!

COTER komisijas sanāksmē apspriestie jautājumi palīdzēs Eiropas Reģionu komitejai veicināt Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšanu visās ES politikas jomās. Šodien tika apspriesti ilgtspējīgas mobilitātes un gaisa transporta jautājumi, ņemot vērā mērķi līdz 2050. gadam par 90 % samazināt negatīvo ietekmi uz klimatu.

COTER locekļi apmainījās viedokļiem par diviem turpmāk minētajiem gaidāmajiem atzinumiem, kurus paredzēts pieņemt RK jūnija/jūlija plenārsesijā.

Atzinumā, ko sagatavojis ziņotājs, Hāgas aldermanis (izpildpadomes loceklis) Roberts van Astens ( Robert Van Asten , NL/RE) , galvenā uzmanība ir veltīta ilgtspējīgas un viedas mobilitātes stratēģijai , kuras mērķis ir likt pamatus ES zaļās un digitālās pārveides mērķu sasniegšanai Eiropas transporta nozarē.

Atzinumā, ko sagatavojis ziņotājs, Piekarpatu reģiona priekšsēdētājs Vladislavs Ortils ( Wladyslaw Ortyl , PL/ECR) , ir aplūkotas reģionālo lidostu problēmas un iespējas .

COTER locekļi apsprieda arī progresu zaļā kursa īstenošanā vietējā un reģionālajā līmenī un COTER komisijas iesaisti RK darba grupā “Zaļais kurss vietējā līmenī” . Saistībā ar RK prioritāti “Noturīgu kopienu veidošana” RK ir izveidojusi darba grupu “Zaļais kurss vietējā līmenī” , kuras mērķis ir izvirzīt pilsētas un reģionus Eiropas zaļā kursa centrā. Šīs iniciatīvas mērķis ir nodrošināt, ka gan ES ilgtspējīgas izaugsmes stratēģija, gan Covid-19 atveseļošanas plāni paredz tiešu finansējumu pilsētām un reģioniem un iespējas īstenot praktiskus projektus visās teritorijās. Lai iedvesmotu un paātrinātu rīcību, iniciatīva “Zaļais kurss vietējā līmenī” ietver arī tiešsaistes karti ar 200 paraugprakses piemēriem.

Tiecoties uzsvērt pašvaldību būtisko nozīmi krīzes pārvarēšanā, tika apspriests arī perspektīvas atzinums “Reģionu un pilsētu pieredze un atziņas Covid-19 krīzes laikā” , ko sagatavojusi Flandrijas parlamenta deputāte Joke Skāflīhe ( Joke Schauvliege ) (BE/EPP) . Atzinuma mērķis ir, balstoties uz vietējā un reģionālā līmeņa pieredzi, sniegt ieteikumus ES iestādēm, lai veicinātu sekmīgu atveseļošanos un stiprinātu ES noturību pret turpmākām krīzēm.

Dažādu pārvaldes līmeņu pieredzei būs izšķiroša nozīme arī pārrobežu sadarbības ilgtermiņa redzējuma sagatavošanā. Atbalstot Eiropas pārrobežu reģionu iedzīvotāju aliansi , tika uzsākta sabiedriska apspriešana , kuras mērķis ir uzlabot ES pierobežas reģionu iedzīvotāju ikdienu.

Kontakpersona:

Tobias Kolonko

Tālr. +32 2 2822003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023