Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Klimata pārmaiņas: ES reģioni un pilsētas meklē iespējas sadarboties pāri robežām, lai īstenotu Parīzes nolīgumu  

Vienu mēnesi pirms COP23 pilsētas un reģioni aicina Eiropu saglabāt vadošo lomu cīņā pret globālo sasilšanu, izvirzot vēl augstākus mērķus un nākot klajā ar jaunām iniciatīvām vietējā līmenī veiktu klimata pasākumu finansēšanai. Saistībā ar Parīzes nolīguma īstenošanu Eiropas Reģionu komitejas (RK) — ES vietējo un reģionālo pašvaldību asamblejas — locekļi aicināja ieviest piemērotus klimata pasākumu finansēšanas mehānismus, atkārtoti uzsverot, cik svarīgi ir iesaistīt visus pārvaldības līmeņus, un norādīja, ka viņi turpinās stiprināt attiecības ar pilsētām un reģioniem ārpus Eiropas robežām, lai klimata programmu virzītu uz priekšu.

Uzstādamies Briselē, Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs Karls-Haincs Lambercs ( Karl-Heinz Lambertz ) norādīja: “RK ir apņēmusies stiprināt attiecības ar vietējām un reģionālajām pašvaldībām visā pasaulē. Pēc nesen formalizētajiem sadarbības nolīgumiem ar ICLEI un Klimata aliansi RK tagad cer sadarboties ar ASV mēru konferenci un Kanādas Pašvaldību federāciju. Priekšsēdētājs K. H. Lambercs piebilda, ka “klimata pārmaiņas rada draudus mums visiem, un tos var novērst tikai sadarbojoties. Visā pasaulē vietējo un reģionālo pašvaldību ieceres attiecībā uz klimata pārmaiņām bieži ir vērienīgākas nekā valstu izvirzītie mērķi. Eiropas pašvaldības ir gatavas veidot saiknes ar pilsētām un reģioniem aiz Atlantijas okeāna un vēl plašāk, lai dalītos pieredzē, sadarbotos un nodrošinātu, ka globālā temperatūra nepārsniedz Parīzē noteikto divu grādu slieksni.

ES klimata politikas un enerģētikas komisārs Migels Ariass Kanjete uzsvēra: “Mums jānodrošina progress Parīzes nolīguma īstenošanā un līdz 2018. gada termiņam jāpanāk konsenss par tā darba programmu. Pasaule joprojām var paļauties uz to, ka Eiropa globāli uzņemsies vadošo lomu. Lai nodrošinātu COP23 panākumus, mēs strādāsim kopā ar visiem saviem partneriem, tostarp daudzajām pilsētām, reģioniem un uzņēmumiem, kuri turpina īstenot vērienīgus klimata pasākumus.” Komisārs M. Ariass Kanjete atsaucās uz iniciatīvu America’s Pledge, kas ir 227 pilsētu un apgabalu, deviņu štatu un aptuveni 1650 ASV uzņēmumu un investoru koalīcija, kura “ir apņēmusies pildīt ASV saistības saskaņā ar Parīzes nolīgumu”.

 

ES pilsētu un reģionu asamblejas locekļi pieņēma savu oficiālo nostāju attiecībā uz klimata pasākumu finansējumu, kas tiks pausta COP23 konferencē. Ziņotājs Marko Duss (Marco Dus) (IT/PSE) norādīja: “Eiropas pilsētām un reģioniem trūkst nevis politiskās gribas, bet gan pielāgotu finansēšanas mehānismu un tehnisko iespēju tiem piekļūt.” Marko Duss aicina izveidot jaunus instrumentus, kā finansēt vietējos klimata pasākumus, piemēram, zaļās obligācijas un kolektīvās garantijas. Trevizo provinces Vitorio Veneto komūnas padomes loceklis piebilda: “Līdztekus nepieciešamajiem papildu finansēšanas mehānismiem, kas būtu pielāgoti vietējām pašvaldībām, ir svarīgi pakāpeniski pārtraukt un līdz 2035. gadam pilnībā atcelt subsīdijas tādai saimnieciskajai darbībai, kam ir liela ietekme uz vidi.”

Endrū Kūpers ( Andrew Cooper ) (UK/EA), kurš ir ziņotājs atzinumam par to, kā Eiropā labāk īstenot vides tiesību aktus, norādīja: “Vietējo pašvaldību panāktais CO2 emisiju samazinājums ir jāmēra, jāizvērtē un jāatbalsta. Lai palīdzētu novērst emisiju neatbilstību, papildus nacionāli noteiktajam devumam jāizveido vietējā līmenī noteikta devuma sistēma.”

Kirklesas domes deputāts norādīja, ka “vietējā līmenī noteikts devums palīdzēs globālās temperatūras pieaugumu ierobežot līdz 1,5 grādiem. Tas ļautu arī izvirzīt augstākus, tomēr joprojām sasniedzamus mērķus”. Endrū Kūpera viedoklis par vietējā līmenī noteikto devumu pilnībā saskan ar pieņemto Marko Dusa (IT/PSE) atzinumu par finansējumu klimata pārmaiņu jomā.

 

ANO COP23 notiks Bonnā 2017. gada 6.–17. novembrī. 13. novembrī RK kopā ar Eiropas Komisiju un Pilsētas mēru paktu, cieši iesaistot ASV mēru konferenci un Kanādas Pašvaldību federāciju, rīkos transatlantisku dialogu par klimata pārmaiņām .

RK turpina iestāties par Globālā mēru pakta iniciatīvu gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās un ļoti atzinīgi vērtē America's Pledge iniciatīvu, ar kuru nepieredzēti liels skaits ASV štatu, pilsētu, uzņēmumu, koledžu un universitāšu apliecinājuši atbalstu Parīzes nolīgumam.  2010. gadā RK parakstīja saprašanās memorandu ar ASV mēru konferenci un pēta veidus, kā sadarboties ar Kanādas pašvaldībām, lai veidotu jaunu transatlantisko klimata koalīciju. 

Piezīme redaktoriem

• ES pilsētu un reģionu asambleja nesen pieņēma ziņojumu par klimata pasākumu finansējumu. Tajā sniegts pārskats par pašreizējiem instrumentiem ES un starptautiskā līmenī, apzināti esošie šķēršļi un veidi, kā tos pārvarēt. Pilnu ziņojumu “Klimata aizsardzības pasākumu finansēšana: vietējo un reģionālo pašvaldību iespējas un izaicinājumi” var izlasīt šeit. Pašreizējā budžeta periodā ES ir apņēmusies 20 % no ES 2014.–2020. gada budžeta izmantot rīcībai klimata politikas jomā.

• Klimata pārmaiņu ietekmes mazināšana ir 12. oktobrī RK un ANO kopīgi organizētas konferences temats. Starptautiskās katastrofu riska novēršanas dienas priekšvakarā konferencē uzstāsies ANO īpašais pārstāvis katastrofu riska mazināšanas jautājumos Roberts Glasers (Robert Glasser).

Pielāgošanās klimata pārmaiņām Eiropas platformā (Climate-ADAPT) atrodama apzināto vides risku karte. Ar tās palīdzību pašvaldības var precīzāk apzināt klimata pārmaiņu riskus savā teritorijā un pieņemt pēc iespējas labākus lēmumus. Sociālekonomiskā novērtējuma, ziņošanas un komunikācijas uzlabošana palīdzētu izprast klimata pasākumu ietekmi uz sabiedrību, kā arī vietējā līmenī pieņemt pamatotus lēmumus un sadalīt resursus.

• ANO COP23 Bonnā notiks 2017. gada 6.–17. novembrī. COP23 Informācijas centrs

Plašāka informācija par RK dalību COP22 konferencē Marrākešā

COP22: Marrākeša paver jaunu ceļu ātrākai vietējā līmeņa rīcībai klimata jomā

COP22 pasākumi un saistītie raksti

RK pieņēma šādus ar klimatu saistītus atzinumus:

Francesco Pigliaru (IT/PSE), Sardīnijas reģiona priekšsēdētājs “Pasaules līmeņa nolīguma par klimata pārmaiņām īstenošana — teritoriāla pieeja COP22 sarunām Marrākešā”.

Bruno Hranić (HR/PPE), Horvātijas pilsētas Vidovecas mērs “Enerģētikas savienības pārvaldība un tīra enerģija”.

Michiel Rijsberman (NL/ALDE), Flevolandes provinces izpildpadomes loceklis “Ēku energoefektivitāte”.

Daiva Matonienė (LT/ECR), Šauļu pilsētas domes deputāte un bijusī Lietuvas vides ministre “Atjaunojamo energoresursu enerģija un elektroenerģijas iekšējais tirgus”.

Kontaktpersona: David Crous | +32 (0) 470 88 10 37 | david.crous@cor.europa.eu

Kopīgot :