Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Priekšsēdētājs K. H. Lambercs pirmo reizi uzstājas ar gadskārtējo runu “Stāvoklis Eiropas Savienībā: reģionu un pilsētu skatījums”  

Eiropas Reģionu komitejas (RK) priekšsēdētājs Karls Haincs Lambercs ( Karl Heinz Lambertz ) šodien pirmo reizi uzstājās ar runu “Stāvoklis Eiropas Savienībā: reģionu un pilsētu skatījums” , pēc kuras norisinājās debates ar Eiropadomes priekšsēdētāju Donaldu Tusku ( Donald Tusk ). Šī jaunā tradīcija jāskatās kontekstā ar notiekošajām politiskajām debatēm par Eiropas nākotni.

Priekšsēdētājs K. H. Lambercs šodien Briselē teica runu (franču valodas versija) RK plenārsēdē, kurā piedalījās visu ES dalībvalstu vietējā un reģionālā līmeņa vēlēti pārstāvji, un savā runā viņš izvērtēja pašreizējo stāvokli ES pilsētās un reģionos un aplūkoja tuvākajos gados gaidāmos lielākos izaicinājumus.

“Eiropas Reģionu komitejā mēs redzam Savienību no pašiem pamatiem, no parasto iedzīvotāju skatpunkta, ar mūsu 350 vietējo un reģionālo vēlēto pārstāvju acīm. Tas ir skatpunkts, kuru mēs vēlamies darīt zināmu ,” teica priekšsēdētājs K. H. Lambercs.

“Vietējā un reģionālā līmeņa vadītāju darbā Eiropa ieņem aizvien nozīmīgāku vietu. Viņi īsteno lielāko daļu ES tiesību aktu. Viņi veido, līdzfinansē un pārvalda Eiropas projektus. Viņi debatē par Eiropu savās asamblejās un ar saviem līdzpilsoņiem. Tāpat kā Eiropas līmenis ietekmē vietējo un reģionālo līmeni, arī vietējam un reģionālajam līmenim vajadzētu spēt pilnībā izmantot savu ietekmi Eiropas līmenī,” viņš uzsvēra.

Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks piekrita šim viedoklim, uzsverot, ka “Eiropas pašapziņa un labklājība ir atkarīga no mūsu pilsētu, reģionu un vietējo pašvaldību vitalitātes” .

2017. gada runas par stāvokli reģionos galvenās atziņas:

Saiknes ar iedzīvotājiem atjaunošana: “Vietējā un reģionālajā līmenī ievēlēto pārstāvju apņēmība tiek atalgota ar sabiedrības uzticēšanos vietējām un reģionālajām pašvaldībām, un tā ir daudz lielāka par uzticēšanos Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm kopumā. Ar to patiesi varam lepoties, jo tas nozīmē, ka mūsu pilsētas un reģioni ir izpelnījušies uzticēšanos Savienībā, kuru dažbrīd pārņem lielas šaubas.”

“Mūsu centienos jāvadās pēc diviem principiem: rīcība pareizajā līmenī un dialogs ar Eiropas iedzīvotājiem (..). Kopš 2016. gada marta esam sarīkojuši vairāk nekā 140 publisku debašu 95 reģionos.”

“Esmu pilnībā pārliecināts, ka, pievēršoties tam, ko iedzīvotāji sagaida, aizdomas pret Eiropu izzudīs un tās aizstās vēlme pēc Eiropas.”

Kohēzijas politikas nākotne: “Kohēzijas politika dod nozīmīgu, solidaritātē balstītu ieguldījumu Eiropas Savienības konsolidācijā, un tā ir vajadzīgais atsvars iekšējā tirgus likumiem. Tās nākotne un Eiropas nākotne ir savstarpēji saistītas.”

“Vismaz trīs no četriem eiropiešiem uzskata, ka ES reģionālajiem ieguldījumiem ir labvēlīga ietekme uz viņu pilsētu un reģionu.”

“Padomei mēs prasām divas lietas: nodrošināt spēcīgu kohēzijas politiku, kas aptvertu visus reģionus, un garantēt, ka šai politikai tiek piešķirta vismaz viena trešā daļa no ES budžeta — tāpat kā tagad.”

ES budžets un publiskie ieguldījumi: “Lai Eiropas vērienīgās ieceres būtu ticamas, tām vajadzīgi ievērojami resursi, ko varētu nodrošināt, galvenokārt piesaistot jaunus pašu resursus.”

Migrācija: “Par mūsu identitātēm ir jāinformē miermīlīgi, un tām ir pastāvīgi jābūt atvērtām uz āru, nevis noslēgtām sevī.”

“Katānijā, Atēnās, Grieķijas salās un daudzās citās vietās un valstīs vietējo un reģionālo pašvaldību darbinieki ir organizējuši tūkstošiem migrantu uzņemšanu ļoti sarežģītos apstākļos. (..) Pateicoties viņu drosmei un solidaritātei, ir cildināta Eiropas ideja.”

Brexit: “Ar Brexit izpaužas uz izņēmumiem balstītas Savienības neveiksme (..). Lēmums par Brexit nopietni ietekmēs Apvienotās Karalistes un Eiropas Savienības vietējās kopienas.”

Sociāla Eiropa: “Ar drošību jāsaprot arī sociālā drošība. Eiropiešu starpā joprojām pastāv liela ekonomiskā un sociālā nevienlīdzība. Katrs piektais eiropietis dzīvo mājsaimniecībā, kuras ienākumi ir zem nabadzības sliekšņa, vai ir nonācis sociālās atstumtības situācijā. (..) Eiropas iedzīvotājiem ir vajadzīgs spēcīgs sociālais modelis, kas aizsargā ikvienu.”

“Eiropas iedzīvotājiem ir vajadzīgs spēcīgs sociālais modelis, kas aizsargā ikvienu. Mēs nekad nedrīkstam aizmirst, ka Eiropas pamatu veido izredzes uz labāku sociālo aizsardzību. Tieši šis temats tiks izskatīts augstākā līmeņa sociālo lietu sanāksmē, kas notiks 17. novembrī Gēteborgā, Zviedrijā un kurā piedalīsies mūsu Komitejas pārstāvji.”

Vide: “Eiropas pilsoņu drošība ir atkarīga arī no vides un bioloģiskās daudzveidības aizsardzības. Arī šajā jomā vadošā loma ir reģioniem un pilsētām, tāpat kā Amerikas štatiem un pilsētām, kas, neraugoties uz prezidenta Donalda Trampa (Donald Trump) bezatbildīgo nostāju, drosmīgi apņēmušās īstenot Parīzes nolīguma mērķus.”

“Viena no mūsu prioritātēm ir cīņa pret klimata pārmaiņām. Mēs tikko esam izveidojuši partnerattiecības ar Eiropas klimata alianses tīklu un starptautisko tīklu ICLEI.”

Ceļvedis

Kā daļu no ieguldījuma debatēs par Eiropas nākotni RK ir uzsākusi augšupēju iniciatīvu “Pārdomas par Eiropu”, kuras ietvaros, iesaistoties Komitejas 350 locekļiem un viņu aizstājējiem, notiek pilsoņu dialogi un diskusijas pilsētu domēs. Šo apspriešanu papildina Eiropas mēroga tiešsaistes aptauja ar virkni jautājumu par Eiropas nākotni, un tās mērķis ir apkopot iedzīvotāju atsauksmes. Pamatojoties uz aptauju, RK 2018. gada pirmajā pusē noteiks savu redzējumu par Eiropas nākotni no vietējās un reģionālās perspektīvas. 2019. gada pirmajā ceturksnī Komiteja rīkos Eiropas reģionālo un vietējo pašvaldību vadītāju augstākā līmeņa sanāksmi.

Eiropas Reģionu komiteja 9. oktobrī kopā ar vadošajām ES pilsētu un reģionu apvienībām dibināja Eiropas mēroga koalīciju jeb #CohesionAlliance un aicināja ES budžetā pēc 2020. gada paredzēt tādus līdzekļus, kas kohēzijas politiku padara spēcīgāku, efektīvāku, redzamāku un pieejamāku ikvienam Savienības reģioniem. Vietējā un reģionālā līmeņa vadītāji no visas Eiropas, kā arī Eiropas Parlamenta deputāti, tāpat kā pilsoniskās sabiedrības un uzņēmēju apvienību pārstāvji ir aicināti parakstīt alianses deklarāciju.

Piezīmes redaktoriem

Sākot ar šo gadu, RK priekšsēdētājs katru gadu pirms RK oktobra plenārsesijas teiks runu par stāvokli ES reģionos. Mērķis ir izvērtēt pašreizējo situāciju ES pilsētās un reģionos un pievērsties nākamajos gados gaidāmajiem lielākajiem izaicinājumiem. Runa ir uzskatāma arī par RK pirmo reakciju uz Eiropas Komisijas darba programmā iekļautajiem svarīgākajiem priekšlikumiem. Pēc runas sekos plenārsēdes debates ar RK locekļiem un ES augsta līmeņa pārstāvjiem.

RK politisko grupu reakcija ir atrodama grupu attiecīgajās tīmekļa vietnēs.

• RK tīmekļa vietne “Stāvoklis Eiropas Savienībā: reģionu un pilsētu skatījums”

Priekšsēdētāja Donalda Tuska uzruna Eiropas Reģionu komitejā

Sekojiet mums: #SOTREG #EULocal

Flickr fotogalerija

Kontaktpersona:
Nathalie Vandelle

Tālr.: + +32 0 2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-UNION-THE-VIEW-OF-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-UNION-THE-VIEW-OF-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-UNION-THE-VIEW-OF-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COTER-16-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-UNION-THE-VIEW-OF-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
16.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/OVER-CENTRALISED-RECOVERY-PLANS-RISK-INCREASING-DISPARITIES-BETWEEN-TERRITORIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-UNION-THE-VIEW-OF-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
09.02.2023