Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Īpaši piešķīrumi ogļu ieguves reģioniem nedrīkst atņemt naudu reģionālajai politikai  
Taisnīgas pārkārtošanās fonda atbalsts būtu jāpiešķir, izmantojot kohēzijas fondu programmas

Lai palīdzētu ogļu ieguves reģioniem atteikties no fosilā kurināmā, tiem būtu jāpiešķir Eiropas Savienības līdzekļi, 9. oktobra plenārsesijā norādīja Eiropas Reģionu komiteja. Tomēr ES vietējo un reģionālo vadītāju asambleja uzstāja, ka šādu atbalstu nedrīkst piešķirt uz citu reģionu rēķina.

Vietējo un reģionālo pašvaldību vadītāju aicinājumā pausts atbalsts īpašiem pasākumiem, ar kuriem iecerēts palīdzēt vairākiem desmitiem reģionu, un aizstāvēts ES reģionālās attīstības budžets, kuru daži ES valstu vadītāji vēlētos ievērojami samazināt. Eiropas Komisija ir ierosinājusi gan samazināt kohēzijas fondu līdzekļus reģionālajai attīstībai, gan izveidot ogļu ieguves reģioniem paredzētu Taisnīgas pārkārtošanās fondu. Tomēr nākamā Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena ( Ursula von der Leyen ) nav precizējusi, kā minētais fonds tiks finansēts.

Eiropas Reģionu komitejas atzinumu izstrādājis Marks Špaihs ( Mark Speich ) (DE/PPE), Ziemeļreinas-Vestfālenes Valsts sekretārs federālajās un Eiropas lietās, kā arī starptautiskajos jautājumos.

Klimata pārmaiņas ir izaicinājums visai Eiropai,” norādīja M. Špaihs. “Ogļu ieguves reģionu pārveide ir nozīmīgs ieguldījums ceļā uz mūsu klimata mērķiem. Tāpēc Eiropas Savienībai ir jāatbalsta pārejas posmā esoši ogļu ieguves reģioni. Nākamajā daudzgadu finanšu shēmā Eiropas Savienībai būtu jāparedz finansiāls atbalsts ogļu ieguves reģionu sociālekonomiskajai pārkārtošanai. Lai stimulētu jaunus ieguldījumus, reģioniem vajadzīga arī pietiekama rīcības brīvība attiecībā uz konkurences politikas noteikumiem.”

Turpinot uzstāšanos, M. Špaihs atzinīgi novērtēja Komisijas jaunievēlētās priekšsēdētājas ierosinājumu izveidot Taisnīgas pārkārtošanās fondu. “Šis fonds jāveido ar mērķi mazināt Eiropas ogļu ieguves reģionos īstenoto strukturālo pārmaiņu sociālās un sociāli ekonomiskās sekas, kā arī ietekmi uz vidi. Tomēr šāds fonds būtu jāfinansē, izmantojot papildu līdzekļus, nevis Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem paredzēto finansējumu. Finansējums būtu cieši jāsaista ar kohēzijas politiku. Šos papildu līdzekļus varētu izmantot, lai nākamajos septiņos gados nostiprinātu Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Eiropas Sociālā fonda programmas minētajiem NUTS  2. līmeņa reģioniem.”

RK ieteikumos norādīts, ka Taisnīgas pārkārtošanās fonda atbalsts būtu jāvirza caur kohēzijas fondu programmām. Tajos arī uzsvērts, ka Eiropas Savienībai ir jāpiešķir valstu valdībām un reģionālajām un vietējām pašvaldībām lielāka rīcības brīvība, lai atbalstītu uzņēmumus, kurus skārusi atteikšanās no ogļu izmantošanas. RK uzskata, ka ES noteikumi par valsts atbalstu, kuri ir spēkā līdz 2020. gadam, būtu jāpārskata ar mērķi “nodrošināt ogļu ieguves reģioniem pietiekamu elastību, lai tie spētu pakāpeniski un sociāli un ekonomiski dzīvotspējīgā veidā likvidēt ogļu izmantošanu”.

M. Špaihs norādīja: “Atbalstu jaunām sociālekonomiskām perspektīvām ogļu ieguves reģionos jāsāk sniegt tūlīt. Kad ekonomiskā situācija ogļu reģionos būs pasliktinājusies, tad jau būs par vēlu.”

350 RK locekļu vidū ir daudz pārstāvju no 41 reģiona 12 dalībvalstīs (tostarp Apvienotajā Karalistē), kurās joprojām darbojas ogļu raktuves. Kad šie reģioni centīsies pielāgot savu ekonomiku, RK tiem iesaka sadarboties gan savā starpā, gan ar valsts un ES pārvaldības līmeni, lai izvairītos no dublēšanās un dalītos pieredzē. RK ieteikumos minēta papildu profesionālā apmācība, tehnisko universitāšu dibināšana, inovācijai labvēlīgas vides veidošana un digitalizācija, kas ir kritiski svarīgi instrumenti centienos dažādot minēto reģionu ekonomiku.

RK atzinumā arī uzsvērts šo reģionu pašreizējo priekšrocību attīstības potenciāls. Atzinumā arī teikts, ka šo reģionu strukturālajā pārkārtošanā par attīstības pamatu būtu jāizmanto esošās rūpniecības un enerģētikas struktūras, jāņem vērā esošo rūpniecības nozares dalībnieku inovācijas un ieguldījumu cikli un jābalstās uz rūpniecības klasteriem, darbības prasmēm un pētniecības jaudu.

Augsta līmeņa konferencē, ko RK rīkoja 9. oktobrī, — “Pārejas posmā esošie ogļu ieguves reģioni”  — piedalījās valstu ministri un reģionālā līmeņa vadītāji no 11 ogļu ieguves reģioniem astoņās dalībvalstīs, kā arī Eiropas budžeta un cilvēkresursu komisārs Ginters Etingers ( Günther Oettinger ).

Priekšlikums izveidot Taisnīgas pārkārtošanās fondu ir viens no svarīgākajiem elementiem programmā, ar ko iepazīstināja U. Fon der Leiena, kura 1. novembrī kļūs par Eiropas Komisijas priekšsēdētāju. Topošā Eiropas kohēzijas un reformu komisāre Elīza Ferreira ( Elisa Ferreira ) 2. oktobrī Eiropas Parlamentu informēja, ka ar šāda fonda priekšlikumu iepazīstinās 100 dienu laikā pēc stāšanās amatā. Viens no nākamās Komisijas pirmajiem uzdevumiem būs arī panākt vienošanos ar ES dalībvalstīm un Eiropas Parlamentu par ES budžetu 2021.–2027. gadam.

Paredzams , ka pakāpeniska ogļrūpniecības likvidācija izraisīs liela darbvietu skaita likvidēšanu Bulgārijā, Čehijā, Vācijā, Polijā, Rumānijā, Spānijā un Apvienotajā Karalistē, un masveida atlaišana gaidāma arī Grieķijā, Slovākijā un Slovēnijā. Pētījums liecina, ka divi reģioni, kuros sociālā ietekme varētu būt vislielākā, ir Rietummaķedonijas reģions Grieķijā un Dienvidrietumu Oltēnijas reģions Rumānijā.

Kontaktinformācija:

Carmen Schmidle

Tālr. +32 (0)2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Kopīgot :