Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Pilsētām un reģioniem ir vajadzīga Eiropas Savienība. ‎ Eiropas Savienībai ir vajadzīgas pilsētas un reģioni.  
RK priekšsēdētājs K.-H. Lambercs uzstājas ar uzrunu ‎ “Stāvoklis Eiropas Savienībā: reģionu un pilsētu skatījums” #SOTREG

Šodien debatēs ar Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju Antonio Tajāni ( Antonio Tajani ) Eiropas Reģionu komitejas (RK) priekšsēdētājs Karls-Haincs Lambercs ( Karl-Heinz Lambertz ) otro reizi uzstājās ar runu “ Stāvoklis Eiropas Savienībā: reģionu un pilsētu skatījums ”. Runā, kas Briselē šodien izskanēja RK plenārsesijā, tika norādīts, ka Eiropai ir vajadzīga “ne tikai laika maiņa, bet — vēl vairāk — arī virziena un metožu maiņa” un ka biežāk ir jāieklausās reģionu un pilsētu viedoklī par to, kādai jābūt Eiropas nākotnei.

RK priekšsēdētājs K.-H. Lambercs savā runā aicināja nodrošināt reģioniem un pilsētām lielāku ietekmi ES lēmumu pieņemšanā un lielāku ES finansējumu, uzsvērdams, ka “vājināt mūsu pilsētas un reģionus nozīmē vājināt visu Savienību. Tas nedrīkst būt pamats, uz kura ieskicējam savu nākotni. Gluži pretēji: nostiprinot novadus, mēs nostiprinām Savienību.”

Uzstādamies debatēs, Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Antonio Tajāni uzsvēra: “Darbojoties katrs savā veidā, Eiropas Parlaments un Eiropas Reģionu komiteja vieno tos, kurus pilsoņi ir ievēlējuši gan Eiropas, gan vietējā un reģionālajā līmenī. Šīs prerogatīvas stiprinātiem, mums ir kopīgi jāstrādā, lai iedzīvotājiem dotu konkrētas atbildes un lai kopā ar viņiem veidotu tādu Eiropu, kas būtu efektīvāka, taisnīgāka un labāk sagatavota viņus pārstāvēt.”

Uzrunas “Stāvoklis Eiropas Savienībā: reģionu un pilsētu skatījums” (2018) galvenās nostādnes:

Par ES budžetu: “Lai mēs runātu par kohēziju, par kopējo lauksaimniecības politiku vai par jebkuru citu politikas jomu, veselais saprāts saka, ka ar mazākiem resursiem nav iespējams paveikt vairāk,  turklāt ar tādu Eiropas budžetu, kurš jau tā ir nepietiekams.”

Par ES kohēzijas politiku: “Kohēzija attiecas uz ikvienu. To apliecina 8000 paraksti zem aicinājuma, ko pauž Kohēzijas alianse, kura patlaban aptver jau gandrīz visu Savienību. Kohēzija ir tā politikas joma, kas palīdz mūsu teritorijām attīstīties. Kohēzija ir politikas joma, kas orientēta uz nākotni un domāta tam, lai risinātu sarežģītos mūslaiku jautājumus, neaizmirstot arī ikdienā veicamos darbus. Ievēlēto vietējo un reģionālo pārstāvju cīņa par Savienības kohēzijas saglabāšanu turpinās .”

Par migrāciju: “Diendienā mūsu pilsētas cenšas Eiropā nodrošināt sadzīvošanu. Kamēr Padome bezgalīgi runā par migrāciju, no vienkāršajiem cilvēkiem visbiežāk es dzirdu vārdu “integrācija”... Sadarbībā ar Eiropas Komisiju mēs rīkosim kampaņu, kurā popularizēsim integrācijas projektus , ko īsteno mūsu pilsētas un reģioni”.

Par pilsoņdialogiem: “Mums ir vajadzīgas patiesas atsauksmes par ES politiku. Ar klausīšanos ir par maz. Ir jārīko pilsoņdialogi, kuri vēlāk jāizanalizē, lai saprastu, kā konkrētās jomās uzlabot Savienības darbu... Tāpēc esmu ierosinājis Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas priekšsēdētājam kopīgi izveidot pastāvīgu mehānismu, kā organizēt Eiropas pilsoņdialogus ”.

Par sociālajām tiesībām: “Varbūt Eiropai ir jāpārgriež pulksteņa rādītāji. Taču pats galvenais — tai ir jāpārgriež virziena rādītājs... Ir jāatzīst, ka sociālās tiesības ir tikpat svarīgas kā ekonomiskās tiesības . Eiropa būs stiprāka tikai tad, ja vispirms mēs palīdzēsim tiem, kam tas visvairāk vajadzīgs.”

Par subsidiaritāti: “Ir jārīkojas pēc principa “vairāk Eiropas, kad tā vairāk vajadzīga” un “mazāk Eiropas, kad tā mazāk vajadzīga”. Subsidiaritāte nozīmē arī spēcīgu Savienību, kas savas vietējās un reģionālās pašvaldības izmanto, lai sasniegtu iedzīvotājus... Un savas idejas mēs realizēsim ar jaunu, eksperimentālu reģionālo centru tīklu , kas palīdzēs pārraudzīt politikas īstenošanu”.

RK ieteikumi, kā atgūt uzticēšanos Eiropas Savienībai

Pēc pilnsapulces debatēm RK pieņēma atzinumu “Pārdomas par Eiropu: vietējo un reģionālo pašvaldību viedoklis par to, kā atjaunot uzticēšanos Eiropas Savienībai” , kas izstrādāts pēc Eiropadomes priekšsēdētāja Donalda Tuska ( Donald Tusk ) pieprasījuma. Atzinums tapis pēc 2016. gada martā uzsāktām, divus gadus ilgušām plašām konsultācijām, proti, kampaņas “ Pārdomas par Eiropu ”, kura sasniedza vairāk nekā 40 000 iedzīvotāju un 266 pašvaldību. Kampaņas pamatā galvenokārt bija pēc RK locekļu ierosmes rīkoti vietējā līmeņa pilsoņdialogi un sabiedriskas debates. Pamata atsauksmes, tāpat kā ES mēroga tiešsaistes apsekojums un konsultācijas ar pilsētām un reģioniem, veido pamatu atzinumam, kura izstrādi vadīja RK priekšsēdētājs K. H. Lambercs un priekšsēdētāja pirmais vietnieks Marku Markula ( Markku Markkula ).

Atzinumā uzsvērti galvenie kampaņas secinājumi:

Iedzīvotāju paustais viedoklis: viņi vēlas, lai ES projekta pamatā būtu solidaritāte, kohēzija un pietuvinātība

80 % iedzīvotāju pauduši vēlmi pēc lielākas ES solidaritātes;

saviem vietējiem un reģionālajiem pārstāvjiem cilvēki uzticas vairāk nekā ES vai valsts līmeņa politiķiem;

daudzi jūtas attālināti no ES politikas un ES iestādēm; viņi ir vīlušies Eiropas Savienībā, jo to bieži uztver kā pārāk tālu un neuzticamu.

Reģionu un pilsētu paustais viedoklis: tiem jābūt cieši iesaistītiem ES politikas veidošanā

Ir plašāk jāatzīst vietējo un reģionālo pašvaldību nozīme gan ikdienas ES jautājumu kārtošanā, gan turpmākajā ES līgumu atjaunināšanā, kurā Eiropas Reģionu komitejai jābūt pārstāvētai kā pilntiesīgai ikviena konventa dalībniecei.

Iedzīvotāju līdzdalības veicināšana ES politikā un pastāvīga dialoga veidošana ar pilsoņiem pēc 2019. gada

Uzticēšanos un uzticamību Eiropas Savienība iegūs tikai tad, ja skaidri tiks parādīta ES rīcības pievienotā vērtība;

iedzīvotāji ir jāiesaista vienmēr, nevis tikai pirms pašām Eiropas Parlamenta vēlēšanām;

gatavojoties EP vēlēšanām, RK ierosinās izveidot pastāvīgu un strukturētu sistēmu iedzīvotāju, ES politiķu un iestāžu dialogam, kurā piedalīsies arī RK pārstāvētās vietējās un reģionālās pašvaldības.

8. Eiropas Reģionu un pilsētu samits

Lai dotu papildu ieguldījumu šībrīža politiskajās debatēs par Eiropas Savienības nākotni pēc Brexit , priekšsēdētājs paziņoja arī par RK astotā Eiropas Reģionu un pilsētu samita rīkošanu 2019. gada 14.–15. martā. Samits būs visas Eiropas pilsētu mēru, reģionālo pašvaldību vadītāju un vietējo līderu lielākā politiskā tikšanās nākamajā gadā; gaidāms, ka tajā piedalīsies vairāk nekā 800 dalībnieku, tostarp vadošās ES iestāžu amatpersonas.

Piezīmes redaktoriem

Katru gadu oktobrī, RK plenārsesijā, RK priekšsēdētājs nāk klajā ar uzrunu “Stāvoklis ES reģionos”. Tās mērķis ir izvērtēt pašreizējo situāciju ES pilsētās un reģionos un pievērsties lielākajiem nākamajos gados gaidāmajiem izaicinājumiem. Šī uzruna ir uzskatāma arī par RK pirmo reakciju uz priekšlikumiem, kuri minēti Eiropas Komisijas darba plānā un kurus Komisijas priekšsēdētājs izziņo savā runā “Stāvoklis Eiropas Savienībā”. Pēc uzrunas seko pilnsapulces debates ar RK locekļiem un ES augsta līmeņa pārstāvjiem.

Plašāka informācija:

RK tīmekļa vietne “ Stāvoklis Eiropas Savienībā: reģionu un pilsētu skatījums

Sekojiet mums vietnē Twitter , izmantojot #SOTREG un #EULocal

RK tīmekļa vietne “Kampaņa “Eiropas nākotne””

Brošūra Kampaņa “Eiropas nākotne” īsumā

Flickr fotogalerija

Kontaktpersona:
Nathalie Vandelle │ nathalie.vandelle@cor.europa.eu │ Tālr. +32 (0)2 282 24 99

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023