Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Jaunais ES dabas aizsardzības direktīvu rīcības plāns atbalsta reģionus bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā un sociāli ekonomiskās izaugsmes veicināšanā  

Ciešā sadarbībā ar ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleju Eiropas Komisija šodien pieņēma rīcības plānu, kas paredzēts, lai labāk īstenotu ES Putnu direktīvu un Dzīvotņu direktīvu — abas pazīstamas arī kā dabas aizsardzības direktīvas. Plāna mērķis ir “palīdzēt reģioniem nosargāt bioloģisko daudzveidību un gūt saimniecisko labumu no dabas aizsardzības”. Vietējās un reģionālās pašvaldības ir atzinīgi novērtējušas šo starpiestāžu sadarbību, kas, cerams, kalpos kā atskaites punkts citām jomām, kurās pilsētām un reģioniem ir plašas kompetences, piemēram, ES vides tiesību jomā.

“Vietējām un reģionālajām pašvaldībām ir galvenā nozīme mūsu dabas aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas jomā, tādēļ mūsu Komiteja ir aktīvi sadarbojusies ar ES komisāru projekta darba grupu, lai izstrādātu šo rīcības plānu. Tas ir solis pareizajā virzienā, un mēs kā ES politiskā asambleja, kas pārstāv pilsētas un reģionus, atbalstīsim tā izvēršanu un aktīvi iesaistīsim vietējās un reģionālās pašvaldības centienos sasniegt mūsu bioloģiskās daudzveidības mērķus 2020. gadam,” sacīja Karls Haincs Lambercs (Karl-Heinz Lambertz), Eiropas Reģionu komitejas (RK) priekšsēdētāja pirmais vietnieks.

Plāns tiešā veidā iesaista RK četros no piecpadsmit pasākumiem:

1. pasākums : izstrādāt norādes par procedūrām attiecībā uz atļauju izsniegšanu attiecīgajās teritorijās, sugu aizsardzību un apsaimniekošanu, kā arī ekosistēmu pakalpojumu integrāciju lēmumu pieņemšanas procesos;

6. pasākums : bioģeogrāfisko reģionu sadarbības veidošana ar mērķi risināt kopīgās problēmas;

13. pasākums : atbalstīt zināšanu apmaiņu un vietējo un reģionālo pašvaldību līdzdalību, izmantojot kopīgu platformu — saskaņā ar jau esošo RK/EK tehnisko platformu sadarbībai vides jomā;

14. pasākums : atbalstīt Natura 2000 teritoriju labas pārvaldības atzīšanu un ar attiecīgo forumu palīdzību veicināt izpratni par dabas aizsardzības direktīvām, izmantot jaunās tehnoloģijas un informētības palielināšanas pasākumus, nostiprināt saites starp dabas un kultūras mantojumu, it īpaši Eiropas kultūras mantojuma gada (2018. gads) kontekstā.

Nesen publicētajā rīcības plānā paredzētas četras prioritātes un kopumā 15 konkrēti pasākumi, kas veicami līdz 2019. gadam.

Vides, zivsaimniecības un jūrlietu komisārs Karmenu Vella sacīja: “Rīcības plāns paredz tālejošus uzlabojumus dabas aizsardzības direktīvu īstenošanā. Vislabākais veids, kā aizsargāt nākotnes paaudzes, ir iesaistīt jauniešus. Mūsu jaunais Eiropas Solidaritātes korpuss tieši to arī dara. Dalībvalstu vietējās un reģionālās pašvaldības var uzņemties vadošo lomu šīs un citu politikas iniciatīvu īstenošanā mūsu dabas mantojuma aizsardzības labā.”

Dabas aizsardzības direktīvas ir stūrakmens Eiropas Savienības tiesību aktiem dabas aizsardzības jomā un aizsargā aptuveni 2000 Eiropas neaizsargātākās sugas un dzīvotnes. Ar minētajām direktīvām ir izveidots Natura 2000 — pasaulē lielākais koordinētais aizsargājamo teritoriju tīkls. Tas aptver 24 % ES sauszemes un jūras teritoriju un viens pats veido no 1,7 % līdz 2,5 % ES IKP. Natura 2000 īstenošanas izmaksas ir 5,8 miljardi EUR gadā, savukārt tās sniegtie ikgadējie ieguvumi ir 200–300 miljardi EUR.

Direktīvām ir veikta divus gadus ilgusi atbilstības pārbaude, lai novērtētu to efektivitāti, lietderību, saskaņotību, atbilstību un pievienoto vērtību. Eiropas Komisija ir pozitīvi reaģējusi uz RK aicinājumu izstrādāt rīcības plānu, nevis pārskatīt tiesību aktus (atzinums, ziņotājs Robijs Bivers (Roby Biwer) (LU/PSE), Betemburgas pašvaldības padomes loceklis, 2015. gada decembris). RK pašlaik sniedz ieguldījumu Vides politikas īstenošanas pārskatā un citās direktīvās, gatavojot atzinumu, ko paredzēts pieņemt 2017. gada oktobrī un ko izstrādā Endrū Kūpers (Andrew Cooper) (UK/EA), Kirklesas domes deputāts.

Plašāka informācija

Eiropas Komisijas paziņojums presei: Jauns rīcības plāns, lai palīdzētu reģioniem nosargāt bioloģisko daudzveidību un gūtu saimniecisko labumu no dabas aizsardzības

Rīcības plāns dabai, cilvēkam un ekonomikai

Konference “ES Rīcības plāns dabai, cilvēkam un ekonomikai” – Eiropas Reģionu komiteja, Brisele, 2017. gada 6. jūnijs

Kontaktpersona:

David Crous

+32 (0) 470 881 037
david.crous@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ARLEM-THIRD-MINISTERIAL-CONFERENCE-SUSTAINABLE-URBAN-DEVELOPMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

ARLEM at the Union for the Mediterranean's third Ministerial Conference on Sustainable Urban Development
ARLEM at the Union for the Mediterranean's third Ministerial Conference on Sustainable Urban Development
15.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CP-48-EARTHQUAKE-IN-TURKIYE-SHOULD-BE-A-MOMENT-FOR-REFLECTION-ACROSS-THE-MEDITERRANEAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
25.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023