Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Eiropas sociālo tiesību pīlārs jāīsteno partnerībā ar pašvaldībām  

Reģioni un pilsētas pauž gatavību piedalīties spēcīgas sociālas Eiropas veidošanā, lai nodrošinātu taisnīgu pārkārtošanos un atveseļošanu pēc Covid-19 krīzes. Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanas rīcības plānā , ko šodien publicējusi Eiropas Komisija, ir noteikti trīs vērienīgi pamatmērķi, kuri jāņem vērā kā vadmotīvs dalībvalstu un to reģionu politiskajos lēmumos, lai sasniegtu pīlāra mērķus. Šajā nolūkā arī pilnībā jāizmanto dažādie ES fondi, lai piesaistītu sociālos ieguldījumus.

Jaunie pamatmērķi paredz, ka Eiropas Savienībā līdz 2030. gadam ir jābūt nodarbinātiem vismaz 78 % iedzīvotāju vecumā no 20 līdz 64 gadiem, mācībās katru gadu jāpiedalās vismaz 60 % visu pieaugušo un nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku skaits jāsamazina par vismaz 15 miljoniem. Komisija šodien publiskoja Ieteikumu par iedarbīgu un aktīvu atbalstu nodarbinātībai ( EASE ) . Tā mērķis ir virzīt pāreju no ārkārtas pasākumiem uz ilgtspējīgu nodarbinātību, kas atbilst nākotnes prasībām.

Eiropas Reģionu komitejas (RK) priekšsēdētājs Apostols Dzidzikosts ( Apostolos Tzitzikostas ) teica: “Covid-19 radīta ārkārtas situācija veselības jomā pārvēršas par ārkārtas situāciju sociālajā jomā. Mums jāizmanto visi pieejamie instrumenti, lai aizsargātu darbvietas, apkarotu nabadzību un gādātu par neaizsargātākajām personām. Rīcības plānā ir izvirzīti vērienīgi mērķi, ko varam sasniegt tikai sadarbojoties visos pārvaldības līmeņos – Eiropas, valstu un vietējā līmenī – un pilnībā izmantojot dažādus ES fondus, lai piesaistītu sociālos ieguldījumus. Lai nodrošinātu, ka rīcības plāns atbilst mūsu iedzīvotāju vajadzībām un garantē taisnīgu un iekļaujošu atlabšanu, esam gatavi būt galvenie partneri tā īstenošanā.”

ES Padomes prezidentvalsts Portugāle ir lūgusi Eiropas Reģionu komitejai sagatavot atzinumu par Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanu no vietējās un reģionālās perspektīvas. Paredzēts, ka atzinumu pieņems maija plenārsesijā dažas dienas pirms ES sociālā samita , kas 7.un 8. maijā notiks Portu.

Ziņotāja Anne Karjalainena ( Anne Karjalainen ) (FI/PSE), Keravas pilsētas domes deputāte un RK Sociālās politikas, izglītības, nodarbinātības, pētniecības un kultūras komisijas ( SEDEC ) priekšsēdētāja, norādīja: “Rīcības plāns ir sengaidīts instruments, kas dos iespēju ar konkrētiem pasākumiem uz vietas ieviest tos principus, uz kuriem balstās mūsu redzējums par taisnīgu un iekļaujošu sociālo Eiropu, kas noturīga pret krīzēm. Pašvaldībām ir būtiska nozīme ne tikai rīcības plāna īstenošanā, bet arī saistībā ar Eiropas sociālo tiesību pīlāru gūtā progresa uzraudzībā. Tāpēc rīcības plānā būtu pilnībā jāatzīst vajadzība pēc jēgpilnas daudzlīmeņu pārvaldības, ko īsteno, piemēram, izmantojot partnerības principu.”

Lai sekmētu pīlāra mērķu sasniegšanu, Komisija ir ierosinājusi sociālo rezultātu pārskata jaunu versiju, taču RK ir nobažījusies, ka šādā pārskatā tiks novērtēts progress tikai valstu līmenī, un pauž nožēlu, ka pašreizējā priekšlikumā trūkst rādītāju, kas atspoguļotu reģionālās atšķirības. Pirmais reģionālais sociālo rezultātu pārskats , ko RK sagatavoja 2019. gadā, liecināja par ievērojamām atšķirībām starp dalībvalstīm. RK pauž stingru pārliecību, ka reģionālā uzraudzība ir vajadzīga, lai pīlāra piemērošanu nodrošinātu visos līmeņos, un ka reģionālie ieguldījumi jāvirza uz pīlāra principu īstenošanu.

Kontaktinformācija:

Lauri Ouvinen

Tālr. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023