Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) vajadzīgs lielāks ES atbalsts, lai tie spētu konkurēt globālajos tirgos  
Jaunā, uz mazajiem uzņēmumiem orientētā ES stratēģija būtu jāatbalsta, paredzot papildu finansējumu, spēju veidošanas programmas un plašāku partnerību ar vietējām pašvaldībām.

Eiropas Savienībai ar visaptverošiem un ilgtermiņa pasākumiem jāpalīdz maziem uzņēmumiem izvērst darbību, piekļūt publiskā iepirkuma konkursiem un vairāk izmantot vienotā tirgus priekšrocības, norādīts Eiropas Reģionu komitejas ieteikumu kopumā, ko paredzēts ņemt vērā Eiropas Komisijas jaunās priekšsēdētājas plānotajā stratēģijā.

ES vietējo un reģionālo politiķu asamblejas priekšlikumi, kas tika pieņemti 8. oktobrī, ietver tādus ierosinājumus kā mazo un vidējo uzņēmumu definīcijas pielāgošana, vieglāka piekļuve lielākam ES finansējumam un uzņēmējdarbību atbalstošs partnerības modelis, kurā lielāka uzmanība pievērsta vietējai un reģionālajai dimensijai.

Atzinums “ Reģionu un pilsētu ieguldījums virzībā uz jaunu ES politikas satvaru mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) ir turpinājums rezolūcijai, kura pieņemta 2019. gada jūnijā un kurā RK aicināja jauno Komisiju — kas plāno darbu uzsākt novembrī — “palielināt MVU spēju ieviest jauninājumus, darboties pāri robežām un pielāgoties jaunajiem ekonomikas modeļiem” un stiprināt “MVU dimensiju ES politikas veidošanā”. Šos ieteikumus izstrādāja Polijas pilsētas Bjalistokas mērs un bijušais ekonomists Tadeušs Truskolaskis ( Tadeusz Truskolaski , PL/ EA ), kas sagatavoja arī divus iepriekšējos atzinumus par ES atbalstu mazajiem uzņēmumiem.

T.Truskolaskis teica: “Pirms desmit gadiem pieņemtais ES Mazās uzņēmējdarbības akts bija revolucionārs dokuments, un Komisija, kuras pilnvaru termiņš beidzas, ir panākusi dažus svarīgus uzlabojumus, tostarp ir atvieglojusi MVU piekļuvi publiskajiem naudas tirgiem un nodrošinājusi Eiropas Biznesa atbalsta tīklam spēcīgu reģionālo un vietējo dimensiju. Taču mums ir jānovērš atlikušie trūkumi un jāreaģē uz jaunām tendencēm, arī uz to, ka ar mazajiem uzņēmumiem saistās aizvien lielākas cerības pārejā uz sociāli un ekoloģiski ilgtspējīgu ekonomiku. Kopumā vienotais tirgus ir ES veiksmes stāsts, bet mēs vēl esam ļoti tālu no tāda vienotā tirgus, kas patiesi darbojas MVU labā. Tāpēc esmu ļoti priecīgs, ka jaunievēlētā Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena ( Ursula von der Leyen ) ir ierosinājusi jaunu MVU attīstības stratēģiju un norādījusi, ka vairāk uzmanības jāpievērš MVU digitalizācijai.”

T.Truskolaskis turpināja: “Patlaban ir vērojama ES reģionu ekonomikas polarizācija, jo lielāki uzņēmumi — no kuriem daudzi ir koncentrēti valstu ekonomikas centros — aug straujāk nekā mazie uzņēmumi. Tādējādi MVU politikas stiprināšana palīdzēs Eiropas ekonomikai kļūt sociāli taisnīgākai un iekļaujošākai. Vietējām un reģionālajām pašvaldībām, MVU un to apvienībām vajadzētu būt aktīvāk iesaistītām ES politikas veidošanā un koordinēšanā. Mūsuprāt, tas atspoguļo nepieciešamību par prioritāti izvirzīt vietējo un reģionālo perspektīvu, valstu un starptautiska mēroga jautājumiem pievēršoties vēlākā posmā. Kopumā mazie uzņēmumi mums būtu jāatbalsta no tā brīža, kad tie ienāk vietējā tirgū, lai šie uzņēmumi varētu izvērst darbību un inovāciju, līdz brīdim, kad tie pievienojas globālajam tirgum.”

RK atzinumā izskan aicinājums palielināt finansējumu ES vienotā tirgus programmai . “ES ieguldījumi mazos uzņēmumos — un vispārīgāk, vienotā tirgus izveides pabeigšanā — rada lielas finansiālas un sociālās dividendes ES reģioniem,” sacīja T.Truskolaskis, “un mazie uzņēmumi ir ļoti svarīgi dalībnieki arī Eiropas aprites ekonomikas veidošanā.” T.Truskolaskis piebilda, ka viņa reģionā Polijas austrumu daļā ir izveidoti klasteri, kas apvieno konkurētspējīgus un novatoriskus uzņēmumus, kuri darbojas medicīnas iekārtu ražošanas, tekstilizstrādājumu un programmatūras nozarē un ir saņēmuši ES atbalstu.

RK aicina paredzēt lielāku budžetu vienotā tirgus attīstībai, kā arī norāda, ka būtu jāpielāgo ES strukturālie un investīciju fondi, lai ar dažādām programmām atbalstītu MVU un mikrouzņēmējdarbību. Komiteja mudina Eiropas Komisiju vienkāršot MVU iespējas piekļūt ES fondiem un aicina izstrādāt programmas, kas palīdzētu veidot spēju atbalstīt uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi.

RK arī aicina pārskatīt pašlaik ES līmenī izmantoto MVU definīciju, lai sniegtu labumu vidējiem uzņēmumiem (kas nodarbina līdz 500 cilvēkiem). Tā norāda, ka vidēja lieluma uzņēmumi “pēc to struktūras ir pielīdzināmi MVU” (uzņēmumiem, kuros ir mazāk nekā 250 darbinieku) “un tomēr nesaņem nekādas priekšrocības salīdzinājumā ar lieluzņēmumiem”.

Atzīmējot, ka ES mazie uzņēmumi piesardzīgi iesaistās pārrobežu tirdzniecībā un nelabprāt piesakās publisko pakalpojumu līgumiem, atzinumā ierosināts, ka, piešķirot bonusa punktus vietējās un reģionālās izcelsmes uzņēmumiem, varētu mudināt mazos uzņēmumus iesniegt vairāk piedāvājumu. Reģionu komiteja 9. oktobrī publicēja atsevišķu atzinumu par publisko iepirkumu. Izstrādājot šo atzinumu, Tomass Hābermans ( Thomas Habermann , DE/ PPE ) izmantoja atsauksmes no 36 ES reģionu tīkla , kurš aptver reģionus sākot no Alentežu Portugālē līdz Mazovijai (Polijā).

Patlaban ir paredzēts, ka jaunās Eiropas Komisijas sastāvā par MVU politiku būs atbildīgas trīs amatpersonas: priekšsēdētājas izpildvietniece jautājumos par digitālajam laikmetam gatavu Eiropu un konkurences komisāre Margrēte Vestagere ( Margrethe Vestager ); priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku cilvēku labā un finanšu pakalpojumu komisārs Valdis Dombrovskis un iekšējā tirgus komisāre Silvija Gulāra (Sylvie Goulard ).

Kontaktinformācija:

Andrew Gardner

Tālr. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-FISCAL-REFORM-MUST-BOOST-LOCAL-PUBLIC-INVESTMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

EU fiscal reform must boost local public investment
EU fiscal reform must boost local public investment
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

2024. gada balva “Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību”: atvērta pieteikšanās pilsētām un reģioniem, kas veicina ilgtspējīgu, noturīgu un digitālu izaugsmi
2024. gada balva “Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību”: atvērta pieteikšanās pilsētām un reģioniem, kas veicina ilgtspējīgu, noturīgu un digitālu izaugsmi
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CALL-FOR-NEW-RULES-PROTECTING-INDUSTRIAL-CRAFT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
12.10.2022