Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Sociāla Eiropa un demogrāfiskās pārmaiņas — SEDEC komisijas nozīmīgas prioritātes 2020. gadā  

Eiropas Reģionu komitejas SEDEC komisijas jaunais pilnvaru termiņš sākās ar debatēm par Eiropas Komisijas iniciatīvām, kuru mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības sociālo dimensiju. SEDEC komisijas locekļi 24. februāra sanāksmē pieņēma arī atzinumu, kurā aicināts demogrāfiskajām problēmām pievērsties visos pārvaldes līmeņos un visās ES politikas jomās. Šie divi jautājumi ir nozīmīgas prioritātes SEDEC komisijas 2020. gada darba programmā .

Eiropas Komisija janvārī publicēja paziņojumu “Spēcīga sociālā Eiropa taisnīgai pārejai” , kurā noteikts vispārējs satvars gaidāmajām likumdošanas iniciatīvām sociālās politikas jomā, piemēram, tām, kas saistītas ar taisnīgu minimālo algu, Eiropas bezdarba pārapdrošināšanas shēmu un atjauninātu shēmu “Garantija jauniešiem”. Eiropas Komisijas nodarbinātības un sociālo lietu ģenerāldirektors Josts Korte ( Joost Korte ) uzsvēra nepieciešamību reaģēt uz klimata pārmaiņu un digitalizācijas izraisītām straujajām pārmaiņām, kā arī uz demogrāfijas tendencēm (iedzīvotāju skaita samazināšanos) un globalizācijas ietekmi. Viņš pievērsās arī jautājumam par platformās nodarbināto darbinieku statusu.

Keravas pilsētas domes deputāte Anne Karjalainena ( Anne Karjalainen , FI/PSE), kas februārī RK jaunā piecgadu pilnvaru termiņa sākumā tika ievēlēta par SEDEC komisijas priekšsēdētāju, sacīja: “Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošana nozīmē nodrošināt pienācīgu dzīves līmeni visiem, palielināt strādājošo cilvēku skaitu un piedāvāt kvalitatīvas darbvietas, veikt atbilstīgus pasākumus, lai samazinātu nabadzību, aizsargātu jauniešus un nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas visiem. Reģioni un pilsētas atbalsta šos mērķus un uzsver, ka ir vajadzīga labāka uzraudzība vietējā un reģionālajā līmenī, lai nodrošinātu efektīvas politikas izstrādi.”

Šogad Eiropas Komisija publicēs jaunu ziņojumu par demogrāfisko pārmaiņu ietekmi un Zaļo grāmatu par sabiedrības novecošanu. Reģionu komitejas atzinumā “Demogrāfiskās pārmaiņas: priekšlikumi, kā novērtēt un novērst to negatīvo ietekmi ES reģionos” ir brīdināts, ka apstākļos, kad Eiropas sabiedrība noveco, dzimstības līmenis ir zems un apdzīvotības blīvums ir aizvien nevienmērīgāks, jāīsteno saskaņoti politiski pasākumi visos pārvaldības līmeņos un visās ES politikas jomās. Ieteikumus, ko izstrādājis ziņotājs Tahitotfalu pašvaldības deputāts Jānošs Ādams Karāčoni ( János Ádám Karácsony , HU/PPE), pieņems nākamajā RK plenārsesijā 25.–26. martā.

Turklāt SEDEC komisija gatavo atzinumu par reģionālās inovācijas rezultātu pārskatu , lai sniegtu salīdzinošu novērtējumu par pētniecības un inovācijas rezultātiem visā ES, un strādā pie atzinuma par Eiropas Komisijas nesen publicēto Balto grāmatu par mākslīgo intelektu . Šo atzinumu ziņotāji ir attiecīgi Navarras apgabala valdības ģenerāldirektors ārējās darbības jautājumos Mikels Iruho ( Mikel Irujo , ES/EA) un Emmenas pašvaldības padomes loceklis Gvido Rinks ( Guido Rink , NL/PSE).

SEDEC ir Reģionu komitejas Sociālās politikas, nodarbinātības, izglītības, pētniecības un kultūras komisija. Tā ir viena no sešām RK tematiskajām komisijām.

Kontaktinformācija:

pressecdr@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023