Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Reģioni un pilsētas aicina vairāk līdzekļu atvēlēt jauniešu bezdarba mazināšanai Eiropā  

RK uzsver,
cik būtiski ir
Covid-19 pandēmijas apstākļos
stiprināt iniciatīvu “Garantija jauniešiem”

Pašvaldības visnotaļ mudina ES un valstu iestādes ES atveseļošanas gaitā aizsargāt Eiropas jauniešu tiesības uz darbu, taisnīgu atalgojumu un sociālās aizsardzības pieejamību. Pandēmija izraisījusi ļoti strauju jauniešu bezdarba pieaugumu Eiropas Savienībā. Tāpēc reģioni un pilsētas aicina valstu atveseļošanas plānos paredzēt jauniešu nodarbinātības pasākumus. Tie ir daži no svarīgajiem vēstījumiem, kas izskan Rūmijas Karjēras ( Romy Karier ) (LU/PPE) izstrādātajā un Eiropas Reģionu komitejas plenārsesijā apspriestajā atzinumā.

Eiropas Reģionu komitejas plenārsesijā tika apspriests Klervo komūnas padomes locekles Rūmijas Karjēras izstrādātais atzinums “Garantijas jauniešiem stiprināšana” . “Garantija jauniešiem” ir ES iniciatīva 30 gadu vecumu nepārsniegušu iedzīvotāju bezdarba mazināšanai. Pašvaldības atzinīgi vērē šā pirms septiņiem gadiem izveidotā instrumenta stiprināšanu. Tās tomēr ar nožēlu secina, ka plānošanas periodā no 2021. līdz 2027. gadam, neraugoties uz sarežģītajiem apstākļiem, kuros esam nonākuši Covid-19 izraisītās krīzes dēļ, nav būtiski palielināts līdzekļu apmērs, lai atbalstītu iniciatīvu “Garantija jauniešiem”.

Jaunākie Eurostat dati liecina, ka 2020. gada decembrī jauniešu bezdarba līmenis Eiropas Savienībā bija sasniedzis 17,8 % (3,138 miljonu jauniešu, kas nav pārsnieguši 25 gadu vecumu), ko savukārt varam salīdzināt ar 14,8 % 2019. gada decembrī, un ka nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā neiesaistīto jauniešu īpatsvars 30 gadu vecumu nepārsniegušu iedzīvotāju grupā pieaudzis no 12,5 % 2019. gadā līdz 13,5 % 2020. gada trešajā ceturksnī (pavasara beigās šis rādītājs bija visaugstākais, proti, 15 %).

Ziņotāja Rūmija Karjēra norādīja: “ Ja reģionus un vietējās pašvaldības uzklausītu, tie varētu būtiski sekmēt jauniešu bezdarba samazināšanu. Kā visiem pārējiem pārvaldes līmeņiem mums šajā krīzes laikā ir jāstrādā vairāk un roku rokā. Šajā saistībā ierosinām konkrētus un pārdomātus pasākumus “Garantija jauniešiem” stiprināšanai. Ja mums pietrūks reālas apņēmības palielināt jauniešiem paredzēto atbalstu, piešķirot finanšu līdzekļus vai pilnveidojot stratēģijas, ļoti iespējams, ka sekas būs dramatiskas un jūtamas vēl ilgu laiku pēc pašreizējās krīzes. Ja tā vietā mēs sadarbosimies, esmu pārliecināta, ka spēsim novērst jaunas zudušās paaudzes veidošanos.

Lai pandēmijas apstākļos varētu efektīvi risināt jauniešu bezdarba problēmu, pašvaldību pārstāvji aicina pastiprināto iniciatīvu “Garantija jauniešiem” papildināt, pagarinot un paplašinot ES pagaidu atbalsta instrumentu bezdarba risku mazināšanai ārkārtas situācijā ( SURE ), kas ir pagaidu mehānisms 100 miljardu eiro apmērā, kuru izveidoja ar mērķi palīdzēt dalībvalstīm aizsargāt Covid-19 izraisītās krīzes skartos darba ņēmējus. RK arī aicina valstu atveseļošanas un noturības plānos paredzēt jauniešu nodarbinātības pasākumus un atveseļošanas procesa gaitā neīstenot tādus politikas pasākumus, kas jaunatnes nodarbinātību veicina, apdraudot jauniešu tiesības uz taisnīgu atalgojumu un piekļuvi sociālajai aizsardzībai.

RK norāda, ka pašvaldībām ir būtiska loma centienos atbalstīt efektīvu iniciatīvas “Garantija jauniešiem” īstenošanu, jo tās var darboties kā starpnieces starp izglītības iestādēm un publiskajiem nodarbinātības dienestiem. Komiteja uzsver, ka ar pastiprināto iniciatīvu “Garantija jauniešiem” ir svarīgi veicināt darbaspēka mobilitāti starp dalībvalstīm un starp reģioniem, jo migrācijai ir svarīga loma nodarbinātības iespēju veidošanā. Tāpēc reģioni un pilsētas pauž nožēlu par to, ka šis noteikums, kas bija iekļauts iepriekšējā iniciatīvā “Garantija jauniešiem”, jaunajā priekšlikumā nav saglabāts.

RK locekļi arī uzskata, ka ir būtiski noteikt skaidrus un precīzus saistošus kritērijus attiecībā uz “Garantija jauniešiem” piedāvājumu kvalitāti nodarbinātības, izglītības, apmācības un māceklības jomā. Vienlīdz svarīgi ir samazināt administratīvo slogu gados jauniem darba meklētājiem: standarta procedūrai jābūt tiešsaistes reģistrācijai, izmantojot īpašas e-platformas “Garantija jauniešiem”.

Balsojuma par atzinumu galīgais rezultāts tiks paziņots plenārsesijas noslēgumā.

Uzziņai:

Eiropas Savienība atbalsta dalībvalstu pūliņus mazināt jauniešu bezdarbu un ekonomisko neaktivitāti ar jauniešu nodarbinātības atbalsta pasākumu kopumu , kas balstās uz četriem pīlāriem. Viens no tiem ir iniciatīva “Garantija jauniešiem”, kuras aizsākumi meklējami 2013. gadā un kura palīdzējusi jau 24 miljoniem jauniešu. Pēc Eiropas Komisijas priekšlikuma Padome pagājušajā gadā pieņēma ieteikumu par iniciatīvas “Garantija jauniešiem” pastiprināšanu .

Ar “Garantiju jauniešiem” visas dalībvalstis apņemas nodrošināt, ka visi jaunieši, kas nav pārsnieguši 30 gadu vecumu, 4 mēnešu laikā kopš dienas, kad kļūst par bezdarbnieku vai pamet izglītības sistēmu, saņem kvalitatīvu darba piedāvājumu vai iespēju turpināt izglītošanos, māceklību vai stažēšanos.

Kontaktpersona:

Matteo Miglietta

Tālr. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023