Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Reģioni un pilsētas piedalīsies konferencē par Eiropas nākotni  

Eiropas Reģionu komitejas (RK) locekļi 9. decembrī apsprieda konferenci par Eiropas nākotni, paužot atbalstu aktīvai iedzīvotāju uzklausīšanai — pastāvīgam dialoga mehānismam  — un plašai pārejai uz pārredzamāku un atklātāku pārvaldības veidu. Komitejas locekļi aicināja konferencē iesaistīt arī pilsētas un reģionus, un šo aicinājumu atbalstīja EP deputāts, Verts/ALE grupas koordinators Eiropas Parlamenta Konstitucionālo jautājumu komitejā (AFCO) Daniels Froinds ( Daniel Freund ), kurš norādīja, ka reģionu un pilsētu līdzdalībai būs izšķiroša nozīme sekmīgā konferences norisē. Vēlāk tajā pašā dienā AFCO komiteja pieņēma ziņojumu par to, kādu veidot konferenci, un ziņojumā atbalstīja gan RK lūgumu tikt iesaistītai procesā, gan pastāvīgu mehānismu dialogam ar iedzīvotājiem.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena ( Ursula von der Leyen ), 2019. gada jūlijā izklāstīdama savas prioritātes priekšsēdētājas amatā, aicināja nodibināt konferenci par Eiropas nākotni. Konference, ko plānots sākt 2020. gada pavasarī un kas ilgs divus gadus, ir paredzēta, lai dotu jaunu impulsu Eiropas veidošanai un stiprinātu Eiropas demokrātiju. Konference ietvers arī dialogus ar pilsoņiem.

RK Pilsoniskuma, pārvaldības, institucionālo lietu un ārlietu komisijas (CIVEX) locekļi ir izstrādājuši atzinuma projektu “Pastāvīgais vietējo un reģionālo pašvaldību dialogs ar iedzīvotājiem”. Tas būs svarīgākais RK ieguldījums konferencē par Eiropas nākotni. Galīgos ieteikumus RK plāno pieņemt 2020. gada maija plenārsesijā.

Ziņotāja — Katalonijas autonomā apgabala ārējās darbības un Eiropas Savienības jautājumu sekretāre Mireija Borrela Porta ( Mireia Borrell Porta ) (ES/EA) — debatēs norādīja: “Pastāvīgs un strukturēts dialogs ar iedzīvotājiem, kuru koordinē pašvaldības, ir ne tikai komunikācijas un līdzdalības, bet galvenokārt demokrātiskas pārvaldības izpausme. Tādējādi varētu atjaunot pašlaik bojātās komunikācijas līnijas starp Eiropas Savienību un tās iedzīvotājiem un pilnveidot administratīvās struktūras.”

CIVEX sanāksmē uzstājās arī Eiropas Komisijas komunikācijas ģenerāldirektore Pia Ārenkilde-Hansena ( Pia Ahrenkilde-Hansen ). Viņa norādīja, ka RK un tās locekļu iesaistīšana būtu svarīga, jo tā palīdzētu radīt apstākļus veiksmīgai darbībai, palielināt konferences tvērumu un sasniegt iedzīvotājus.

Eiropas Parlamenta deputāts Daniels Froinds (DE/Verts-ALE), kurš darbojas EP darba grupā “Konference par Eiropas nākotni", uzsvēra: “Patlaban mēs joprojām meklējam konkrētu formu, kādā Eiropas Reģionu komitejai piedalīties konferencē par ES nākotni. Vispārējā konferences plānošanā būtu jāuzklausa Eiropas, valstu, reģionālā un vietējā līmeņa pārstāvji. Mēs esam gatavi debatēm un gatavi tajās iesaistīt vietējos un reģionālos politiķus.”

Vēlāk tajā pašā dienā Eiropas Parlamenta AFCO komiteja pieņēma ziņojumu par to, kādu veidot konferenci par Eiropas nākotni, ziņojumā ietverot arī ieteikumus Eiropas Reģionu komiteju iesaistīt šajā procesā, un atbalstot pastāvīgu mehānismu dialogam ar iedzīvotājiem.

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Eiropas Reģionu komiteja un Eiropas Jaunatnes forums apvieno spēkus, lai veicinātu jauniešu līdzdalību
Eiropas Reģionu komiteja un Eiropas Jaunatnes forums apvieno spēkus, lai veicinātu jauniešu līdzdalību
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COFE-1-DECEMBER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Local and regional authorities are essential to deliver on the recommendations of the Conference on the Future of Europe
Local and regional authorities are essential to deliver on the recommendations of the Conference on the Future of Europe
01.12.2022