Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Reģioni un pilsētas ES “jauno veidu, kā strādāt” var padarīt labāku  
No mantojuma, ko atstāj Eiropas Komisija, kuras pilnvaru termiņš beidzas, būtu jāpārņem pilnīgāka vietējo un reģionālo pašvaldību loma — no politikas cikla sākuma līdz beigām —, norāda Eiropas Reģionu komiteja.

Eiropas Komisijai būtu jāapsver iespēja finansiāli atbalstīt Eiropas Reģionu komitejas ierosināto atgriezeniskās saites mehānismu, 9. oktobrī norādīja vietējā un reģionālā līmeņa vadītāji, sniedzot virkni ieteikumu ar mērķi nodrošināt, ka reģionālās un vietējās perspektīvas tiek atspoguļotas ikvienā Eiropas Savienības politikas procesa posmā — no izstrādes līdz novērtēšanai.

Citi ierosinājumi nākamajai Eiropas Komisijas priekšsēdētājai ietver iespēju ES vietējām un reģionālajām pašvaldībām veidot — nevis tikai pārskatīt — Komisijas darba programmu, un pašvaldību eksperti tiek aicināti izvērtēt ES regulējumu. Tie visi ir pasākumi, kas nodrošinātu, ka tiek pienācīgi ņemta vērā ES tiesību aktu vietējā ietekme. Priekšlikumu pamatā ir institucionālās darba grupas 2018. gadā sniegtie secinājumi un apspriešanās process 2019. gadā.

Oļģerts Geblevičs ( Olgierd Geblewicz , PL/PPE), Rietumpomožes vojevodistes maršals un Polijas reģionālo priekšsēdētāju līderis, bija ziņotājs atzinumam par tematu “Labāks regulējums: padarītā novērtējums un apņemšanās saglabāšana” .

Oļģerts Geblevičs norādīja: “Šie ir praktiski ieteikumi, kuru mērķis ir attīstīt un saglabāt Eiropas Komisijas, kuras pilnvaru termiņš beidzas, centrālo ievirzi, proti, tās centienus veidot labāku partnerību ar visiem pārvaldības līmeņiem, lai izstrādātu efektīvākus un lietderīgākus tiesību aktus. Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss ( Frans Timmermans ) patiesi izprot to, cik svarīgi ir strādāt ar reģioniem un pilsētām, un pagājušajā gadā viņš atbalstīja jaunu veidu, kā strādāt ES labā. RK šodienas priekšlikumos ir norādīti jauni un ļoti konkrēti veidi, kā nodrošināt, ka ES lēmumu pieņēmēju un izpildvaras ikdienas darbā tiek ņemta vērā vietējā un reģionālā perspektīva.”

O. Geblevičs turpināja: “Mūsu kopīgā vēlme ir sasniegt ES stratēģiskos mērķus tādējādi, ka tiek atzīta Eiropā esošo situāciju un kultūru lielā daudzveidība. Šie centieni panākt vislielāko iespējamo vienotību un vislielāko iespējamo daudzveidību, vienlaikus sasniedzot efektīvus politikas rezultātus, — vienā vārdā “subsidiaritāte” — ir izaicinājums un rada izmaksas, taču darba grupas veikums pagājušajā gadā un šā gada novērtējums liecina, ka šie centieni sniedz dividendes rezultātu ziņā un politikā. Vēsturiski politikas izstrādāšanā ES ir koncentrējusies uz reģionu un pilsētu viedokļu apkopošanu; tomēr subsidiaritātei arī vajadzētu būt vērstai uz to, lai uzraudzītu, kā tiesību akti darbojas vietējā līmenī. Mēs vēlamies novērst šo plaisu, kā arī stiprināt citas vājās vietas politikas procesā. Mēs vēlamies nodrošināt, ka partnerība ar ES reģioniem un pilsētām ir ne tikai tehnisks un juridisks pasākums, bet gan princips, kas nosaka un bagātina ES darbības.”

Eiropas Reģionu komiteja 2019. gada martā izveidoja Reģionālo centru ( hubs ) tīklu ES politikas īstenošanas pārskatīšanai , kurš divu gadu izmēģinājuma posma laikā pārskata ES politikas ietekmi uz vietējām un reģionālajām pašvaldībām šādās trijās jomās: publiskais iepirkums, gaisa kvalitāte un pārrobežu veselības aprūpe. Saistībā ar projektu jau ir apkopotas atsauksmes par ES publiskā iepirkuma reformām no ES korespondentiem 36 reģionālajās pašvaldībās 16 valstīs un no to tīklu dalībniekiem. No tā izrietošais īstenošanas pārskats , kas publicēts šā gada jūlijā, ir izmantots RK atzinumā , kurš tika pieņemts oktobrī un kurā ir atzinīgi novērtēti ES nodomi, taču konstatēti arī būtiski trūkumi saistībā ar reformu ietekmi.

Oļģerts Geblevičs norādīja: “Tādam projektam kā mūsu reģionālo centru ( hubs ) mehānisms ir vajadzīgs laiks un nauda, taču rezultāts, domājams, būs kvalitatīvs un efektīvs, tajā tiks ņemta vērā vietējā realitāte un tas parādīs, vai ES tiesību akti sniedz pievienoto vērtību un likvidē vairākas administratīvās formalitātes, ierobežojumus un ekonomisko slogu. Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Franss Timmermanss pagājušajā gadā sniedza savu politisko atbalstu mūsu iniciatīvai; mēs vēlētos, lai viņa pēctecis Marošs Šefčovičs ( Maroš Šefčovič ) atrastu finansējumu tās uzturēšanai un attīstībai, ja izmēģinājuma posms būs veiksmīgs. Tas ir vajadzīgs, lai palielinātu spēju, kas nepieciešama Komisijas “labāka regulējuma” programmas īstenošanai. Tas arī vēlreiz parāda, ka RK var būt saikne starp ES un reģionālo un vietējo pārvaldības līmeni un partnerības katalizators.”

Atzinumā arī aicināts politiskajos un tehniskajos forumos vairāk ņemt vērā vietējās un reģionālās ekspertzināšanas. Tajā, piemēram, ir norādīts, ka būtu jānodrošina lielāks ekspertu skaits Regulējuma kontroles padomē , jo “jāpalielina padomes informētība par reģionālā un vietējā līmeņa viedokli par ES tiesību aktiem”, un ka Komisijas REFIT platformā — vēl vienā struktūrā, kuras mērķis ir uzlabot spēkā esošo ES tiesisko regulējumu — būtu jāiekļauj eksperti no vietējā vai reģionālā līmeņa.

Kā norādīts atzinumā, Komisijas vēlme panākt labāku un efektīvāku regulējumu saduras ar realitāti, ka “tiesību aktu blīvums ir palielinājies un tādējādi ir samazinājušās interpretācijas iespējas, kurām vajadzētu pastāvēt direktīvu īstenošanas kontekstā”.

Eiropas Parlaments 30. septembrī apstiprināja komisāra Maroša Šefčoviča, kurš pašlaik ir Komisijas priekšsēdētāja vietnieks enerģētikas savienības jautājumos, iecelšanu par Komisijas priekšsēdētāja vietnieku jautājumos par iestāžu attiecībām un nākotnes plānošanu laikposmā no 2019. līdz 2024. gadam. Savā uzklausīšanā komisārs Šefčovičs sacīja, ka “mums vajadzētu labāk iesaistīt tos, kuri ir regulējuma saņēmēji, un vairāk īstenot “aktīvu subsidiaritāti”, lai novērstu kopējo iespaidu, ka viss tiek nolemts Briselē”.

Turpinājumā viņš norādīja: “Mēs stiprināsim līdzekļus, ar kuriem vietējās un reģionālās pašvaldības var mūs informēt par slogu, ko rada jaunu tiesību aktu piemērošana, kā arī par iespējām to mazināt.”

Nozīmīgā konferencē, kas 22. novembrī notiks Itālijas Senātā, Eiropas Reģionu komiteja turpinās apspriešanos par to, kā nodrošināt, ka vietējais un reģionālais ieguldījums tiek iekļauts ES lēmumu pieņemšanā.

Kontaktpersona:

Andrew Gardner

Tālr. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/WANTED-LOCAL-OFFICIALS-TO-HELP-THE-WESTERN-BALKANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

Wanted: Local officials to help the Western Balkans
Wanted: Local officials to help the Western Balkans
14.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023