Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Eiropas Reģionu un pilsētu samitā Bukarestē oficiāli atklāts Reģionālo centru (RegHub) tīkls  

RegHub-Bucharest.jpg 

Reģionu un pilsētu 8. konference, kas 2019. gada 15. martā notika Bukarestē, bija sekmīgs politisks pasākums, kurā, klātesot RK priekšsēdētājam Karl-Heinz Lambertz, RK priekšsēdētāja pirmajam vietniekam Markku Markkula un centru politiskajiem pārstāvjiem, tika atklāts Reģionālo centru tīkls.

  • RK priekšsēdētājs sveica daudzos tīklā iesaistīto reģionu politiskos pārstāvjus. Viņš atzinīgi novērtēja Subsidiaritātes darba grupas veikumu un norādīja, ka reģioni un pilsētas uzkrājušas īpašu un vērtīgu pieredzi ES politikas pasākumu īstenošanā un ka tīkls ir instruments, kas paver iespēju šo pieredzi integrēt ES politikas veidošanā. Viņš pauda pārliecību, ka tīkla sniegtie ziņojumi par īstenošanu reāli ietekmēs ES politikas veidošanu.
  • Ierakstītā videovēstījumā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Timmermans atzinīgi vērtēja tīkla izveidi un pauda cerību, ka tā sniegtos ziņojumus varēs izmantot Komisijas izstrādātajos ietekmes novērtējumos un izvērtējumos, kuros varēs ņemt vērā to cilvēku zināšanas un pieredzi, kas ikdienas darbā tieši iesaistīti ES tiesību aktu īstenošanā.
  • Karintijas federālās zemes (Austrija) valdības vadītājs Peter Kaiser norādīja, ka reģionālajiem centriem ne tikai jāvērtē ES iestāžu veikums, bet arī proaktīvi jāuzrunā sabiedrība un iedzīvotāji.
  • Pasākumā piedalījās arī Umbrijas reģiona (Itālija) padomes priekšsēdētāja Catiuscia Marini. Viņa sacīja, ka ar šo projektu galvenokārt jāuzlabo Eiropas un reģionu tiesību aktu saikne un tādā veidā jāvairo un jāpaaugstina uz vietas īstenoto pasākumu efektivitāte un lietderība, lai dotu labumu gan tautsaimniecībai, gan pašiem iedzīvotājiem.
  • Augšfrancijas reģiona (Francija) padomes priekšsēdētāja vietnieks Francois Decoster, uzstājoties pasākumā, uzsvēra reģionālo centru locekļu svarīgo lomu centienos praktiski piemērot aktīvas subsidiaritātes principu un vienlaikus ar savu pieredzi sekmēt ES tiesību aktu uzlabošanu.