Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
RegHub tīkls tiek iekļauts jaunajā platformā “Gatavi nākotnei”  

Eiropas Komisija 11. maijā nolēma palielināt Eiropas Reģionu komitejas lomu jaunajā ar REFIT programmu saistītajā platformā “Gatavi nākotnei" un tajā oficiāli iekļaut RegHub tīklu.

Platforma “Gatavi nākotnei" ir augsta līmeņa ekspertu grupa, kas palīdzēs Komisijai vienkāršot spēkā esošos ES tiesību aktus, samazināt administratīvo slogu iedzīvotājiem un uzņēmumiem un nodrošināt ES tiesību aktu atbilstību nākotnes prasībām.

RegHub tīklam tas ir nozīmīgs solis uz priekšu un svarīga institucionāla atzinība par tā sasniegumiem izmēģinājuma posmā.

Šāda RegHub tīkla nozīmes atzīšana nebūtu iespējama bez to ieinteresēto personu apņēmības, kas līdz šim piedalījušās mūsu rīkotajās konsultācijās. Paldies par labo darbu! 


Kopīgot :
 
Saistītā informācija
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REGHUB-FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REGHUB-FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REGHUB-FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-REGHUB-WORKSHOP-BRUSSELS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REGHUB-FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Successful RegHub Workshop in Brussels
Successful RegHub Workshop in Brussels
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/F4F-PLATFORM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REGHUB-FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
06.12.2022