Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
RegHub tīkls tiek iekļauts jaunajā platformā “Gatavi nākotnei”  

Eiropas Komisija 11. maijā nolēma palielināt Eiropas Reģionu komitejas lomu jaunajā ar REFIT programmu saistītajā platformā “Gatavi nākotnei" un tajā oficiāli iekļaut RegHub tīklu.

Platforma “Gatavi nākotnei" ir augsta līmeņa ekspertu grupa, kas palīdzēs Komisijai vienkāršot spēkā esošos ES tiesību aktus, samazināt administratīvo slogu iedzīvotājiem un uzņēmumiem un nodrošināt ES tiesību aktu atbilstību nākotnes prasībām.

RegHub tīklam tas ir nozīmīgs solis uz priekšu un svarīga institucionāla atzinība par tā sasniegumiem izmēģinājuma posmā.

Šāda RegHub tīkla nozīmes atzīšana nebūtu iespējama bez to ieinteresēto personu apņēmības, kas līdz šim piedalījušās mūsu rīkotajās konsultācijās. Paldies par labo darbu! 


Kopīgot :