Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Ar ekonomiskās un monetārās savienības reformu jānodrošina pašvaldību iespējas ieguldīt Eiropas nākotnē  

Eiropas Reģionu komiteja (RK) — ES vietējo un reģionālo pašvaldību asambleja — 30. novembrī pēc debatēm ar ES ekonomikas un finanšu komisāru Pjēru Moskovisī ( Pierre Moscovici ) pieņēma nostāju par Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības (EMS) padziļināšanu. ES vietējo un reģionālo pārstāvju izvirzītās prioritātes ir stabilizācija, konverģence, noturīga satricinājumu pārvaldība un fiskālo noteikumu elastīgums, kas ir veids, kā atsākt ieguldījumus un atbalstīt kvalitatīvu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu.

EMS nākotne tieši ietekmēs pašvaldību spēju veikt ieguldījumus un no tās izrietošo spēju sniegt sabiedriskos pakalpojumus. Tāpēc RK atzinumā, kuru izstrādājis Francijas Mēru apvienības priekšsēdētāja vietnieks un Kulēnas mērs Kristofs Rujons (Christophe Rouillon) (FR/PSE), aicināts uzlabot eirozonas noturību, nodrošinot tai pietiekamu finansējumu.

Briselē notikušajās debatēs Komitejas priekšsēdētājs Karls Haincs Lambercs (Karl-Heinz Lambertz) norādīja: Ekonomiskās un monetārās savienības stāsts nevar būt stāsts par taupīgumu. Tai jāveicina augšupēja konverģence, jāmazina eirozonas ekonomiskās un sociālās atšķirības, jānostiprina sociālās tiesības un jāatbalsta vietējās ekonomikas izaugsme. Tāpēc ES reģioni un pilsētas atbalsta komisāra P. Moskovisī apņemšanos nodrošināt eirozonas valstīm jaunus stabilizācijas un ieguldījumu instrumentus ar pietiekamu budžetu. Lai vietējās un reģionālās pašvaldības varētu sniegt kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus un pilsoņi justu ES pievienoto vērtību, mums jāveicina pašvaldību spēja šos pakalpojumus sniegt.”

Ar ES vietējā līmeņa vadītājiem apspriežot svarīgākos elementus turpmākās EMS reformas priekšlikumos, kuri tiks publiskoti 6. decembrī, komisārs P. Moskovisī sacīja: “Eirozonā patlaban vērojama stabila izaugsme, tomēr tajā joprojām pastāv ilgstošas ekonomiskās un sociālās atšķirības. Tās nav ilgtspējīgas un draud izraisīt politisku šķelšanos. Mēs vēlamies veidot nevis pārejas savienību, bet gan konverģences savienību — tādu, kurā efektīvāk savienota atbildība un solidaritāte, riska dalīšana un riska mazināšana. Esmu pārliecināts, ka tās ir vienas monētas divas puses.

Komiteja atbalsta pašreizējā Eiropas stabilizācijas mehānisma (ESM) pārveidošanu par piemērotu fondu ar pietiekamiem resursiem to dalībvalstu atbalstam, ko skāruši satricinājumi un krīzes. Taču reģioni un pilsētas uzstāj, ka ar jauno fondu ir jāpaātrina konverģence un jāpapildina ES kohēzijas politika, lai veicinātu vietējos un reģionālos ieguldījumus. Tāpēc Stabilitātes un izaugsmes paktam vajadzētu būt elastīgākam, lai varētu atsākt ieguldījumus visos līmeņos. Vietējo un reģionālo pašvaldību ieguldījumus nevajadzētu iekļaut vidēja termiņa budžeta mērķa (VTM) strukturālajā deficītā, savukārt ES struktūrfondu un ieguldījumu fondu valsts un reģionālais līdzfinansējums būtu jāizslēdz no strukturālo izdevumu aprēķiniem.

Turklāt EMS turpmāk nedrīkst izraisīt ES ieguldījumu centralizāciju: “Mums ir jāgādā, lai konverģence neaprobežotos tikai ar makroekonomiskām interpretācijām valstu līmenī un lai tā būtu savietojama ar reģionālās politikas fondu sekmētu kohēzijas redzējumu. Citiem vārdiem, finansējot eirozonas budžetu, nedrīkst samazināt kohēzijas politikas resursus,” norādīja ziņotājs, piebilstot, ka “vietējās un reģionālās pašvaldības pievienojas iedzīvotāju aicinājumam veikt reformas, kuru mērķis ir palielināt ES ekonomiskās un monetārās politikas demokrātiskumu un pārredzamību. Tādēļ ekonomiskajai un monetārajai savienībai ir nepieciešama īsta demokrātiskas pārvaldības sistēma, kurā nozīmīgāka loma jāuzņemas Eiropas Parlamentam.”

Šodien pieņemtajā atzinumā atspoguļots ES reģionu un pilsētu ieguldījums stratēģiskajā darbā, kas sākās ar aizvadītajā maijā publicēto Eiropas Komisijas pārdomu dokumentu par EMS padziļināšanu.

Kontaktpersona:

Pierluigi Boda

Tālr.: +32 (0)473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COR-CEMR-JOINT-CONSULTATION-RRPS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REFORM-OF-THE-ECONOMIC-AND-MONETARY-UNION-SHOULD-ENABLE-LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-TO-INVEST-IN-EUROPES-FUTURE.ASPX

Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
30.05.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FLEXIBLE-FISCAL-RULES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REFORM-OF-THE-ECONOMIC-AND-MONETARY-UNION-SHOULD-ENABLE-LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-TO-INVEST-IN-EUROPES-FUTURE.ASPX

Flexible fiscal rules should remain in place until EU economic governance is reformed, local leaders ask
Flexible fiscal rules should remain in place until EU economic governance is reformed, local leaders ask
28.04.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-DAY1.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REFORM-OF-THE-ECONOMIC-AND-MONETARY-UNION-SHOULD-ENABLE-LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-TO-INVEST-IN-EUROPES-FUTURE.ASPX

Marseille Summit - Day 1 - EU’s cities, regions need to help Ukraine “now, not in 10 or 20 days”
Marseille Summit - Day 1 - EU’s cities, regions need to help Ukraine “now, not in 10 or 20 days”
03.03.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SLOVENIA-PM-JANSA-TO-EU-LOCAL-LEADERS-CALLS-GREATER-INCLUSION-REGIONS-IN-EU-DIGITAL-GREEN-RECOVERY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REFORM-OF-THE-ECONOMIC-AND-MONETARY-UNION-SHOULD-ENABLE-LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-TO-INVEST-IN-EUROPES-FUTURE.ASPX

Slovenia PM Janša to EU local leaders: calls for a greater inclusion of regions in the EU's digital and green recovery will not go unheeded
Slovenia PM Janša to EU local leaders: calls for a greater inclusion of regions in the EU's digital and green recovery will not go unheeded
13.10.2021

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REFORM-OF-THE-ECONOMIC-AND-MONETARY-UNION-SHOULD-ENABLE-LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-TO-INVEST-IN-EUROPES-FUTURE.ASPX

ES reģionālais un vietējais barometrs brīdina: Covid-19 radītā izdevumu un ieņēmumu starpība 180 miljardu euro apmērā ietekmēs publiskos pakalpojumus
ES reģionālais un vietējais barometrs brīdina: Covid-19 radītā izdevumu un ieņēmumu starpība 180 miljardu euro apmērā ietekmēs publiskos pakalpojumus
12.10.2021