Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Samazināt piesārņojumu ir būtiski, lai visā Eiropas Savienībā pārvarētu nevienlīdzību veselības jomā  

Nulles piesārņojuma jautājumos ieinteresēto personu platforma, kas ir Eiropas Reģionu komitejas (RK) un Eiropas Komisijas (EK) kopīga iniciatīva, 25. aprīlī rīkoja savu otro sanāksmi, kurā galvenā uzmanība tika pievērsta veselībai unNulles piesārņojuma rīcības plānam kā galvenajam virzītājspēkam ūdens, gaisa un augsnes piesārņojuma un nevienlīdzības veselības jomā samazināšanai Eiropas Savienībā.

Nevienlīdzību veselības jomā ES var novērst un tā ir steidzami jānovērš, it īpaši izmantojot Nulles piesārņojuma rīcības plānu un tā īpašo pamatiniciatīvu “Panākot nulles piesārņojumu, mazināt nevienlīdzību veselības jomā”. Tas bija viens no galvenajiem vēstījumiem, ko 25. aprīlī pauda otrās Nulles piesārņojuma jautājumos ieinteresēto personu platformas dalībnieki, kuri uzsvēra vides piesārņojuma dramatisko ietekmi uz cilvēku veselību, jo 17 % no plaušu vēža izraisītajiem nāves gadījumiem ir saistīti ar gaisa piesārņojumu un 11 % priekšlaicīgas nāves gadījumu Eiropas Savienībā ir saistīti ar vides piesārņojumu. Tāpēc jaunizveidotās platformas galvenais mērķis līdzās ūdens, gaisa un augsnes piesārņojuma samazināšanai ir palīdzēt uzlabot sabiedrības veselību un mazināt nevienlīdzību veselības jomā, jo konkrētas iedzīvotāju grupas ir neaizsargātākas vai vairāk pakļautas piesārņojumam vai tā ietekmei uz veselību.

Marieke Schouten (NL/Zaļie), Nulles piesārņojuma jautājumos ieinteresēto personu platformas līdzpriekšsēdētāja un Neuvēgeinas pašvaldības locekle, sacīja: “Nulles piesārņojuma jautājumos ieinteresēto personu platforma ir būtisks solis ceļā uz Eiropas Savienības zaļā kursa mērķu sasniegšanu. Lai panāktu lielāku noturību un videi draudzīgu Eiropu, būtiski ir nodrošināt visiem ES iedzīvotājiem vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei, īstenojot nulles piesārņojuma iniciatīvas. Zinātne un inovācija ir novatoriski instrumenti un svarīgs ieguldījums konkrētos pasākumos cīņai pret piesārņojumu.”RK ziņotāja par nulles piesārņojumuMarieke Schouten arī uzsvēra, ka dažādās tematiskās jomas un pasākumi nulles piesārņojuma jomā ir saskaņoti ar RK pamatiniciatīvu “Zaļais kurss vietējā līmenī”.

Eiropas Komisijas Vides ĢD ģenerāldirektora vietnieks un Nulles piesārņojuma jautājumos ieinteresēto personu platformas līdzpriekšsēdētājs Patrick Child sacīja: “Eiropas zaļais kurss, tostarp darbs, ko mēs veicam nulles piesārņojuma jomā, ir vēl jo vairāk nepieciešams, ņemot vērā pašreizējo krīzi un Krievijas iebrukumu Ukrainā. Ņemot vērā enerģētiskās drošības problēmu, kas risināta Komisijas stratēģijā RePowerEU, ir vajadzīgs strauji paātrināt dekarbonizāciju un atjaunīgās enerģijas izvēršanu, kam vajadzētu dot tiešu labumu ES nulles piesārņojuma mērķu sasniegšanā.  Šī platforma nodrošina mūsu virzību roku rokā ar vitāli svarīgiem partneriem un ieinteresētajām personām, lai nodrošinātu pēc iespējas pilnīgākus ieguvumus iedzīvotājiem vides aizsardzības un sabiedrības veselības jomā.”

Eiropas Vides aģentūras izpilddirektors Hans Bruyninckx uzsvēra: “Lai sasniegtu nulles piesārņojuma mērķi, notiek lēns, bet nepārtraukts process. Mums ir jāuzlabo veselība visā Eiropas Savienībā, vienlaikus samazinot nevienlīdzību.” Viņš arī uzsvēra nepieciešamību novērst slimības, ko izraisījis vai saasinājis piesārņojums, tostarp īstenojot Nulles piesārņojuma rīcības plānu, lai ES iedzīvotājiem nodrošinātu labāku dzīves kvalitāti, vienlaikus aizsargājot vidi.

Platformas dalībnieki apsprieda arī Komisijas priekšlikumus saistībā ar Ilgtspējīgu produktu iniciatīvu un pārskatīto Rūpniecisko emisiju direktīvu. Šo iniciatīvu mērķis ir samazināt piesārņojumu un nodrošināt apritīgākus ražošanas un patēriņa ciklus atbilstoši Eiropas zaļā kursa mērķiem. Dalībnieki norādīja, ka zinātne un inovācija piedāvā jaunus risinājumus vides piesārņojuma novēršanai un ka šīs inovācijas ir jāievieš un jāīsteno, it īpaši vietējā un reģionālajā līmenī.

Iepazīstinot ar savu sagatavotoRK atzinumu “Eiropas misijas”, Helsinku reģiona priekšsēdētājs Markku Markkula (FI/PPE) uzsvēra, ka “misijas” ir jauns un svarīgs instruments, kas var būtiski ietekmēt nulles piesārņojuma mērķa sasniegšanu. Viņš uzsvēra, ka “mums ir jāveido jauna darba kultūra, kuras pamatā ir zināšanu apmaiņa, lai mazinātu plaisu starp akadēmiskajām aprindām, rūpniecības ekspertiem un politikas veidotājiem”. Noslēgumā bijušais RK priekšsēdētājs atgādināja, ka “prognozēšanas pasākumi ir svarīgi, lai izprastu lielas informācijas plūsmas un izmantotu kopīgas zināšanas, apvienojot kultūru, mācīšanos, spēju veidošanu un pētniecību. Ir vajadzīgi lielāki ieguldījumi pētniecībā un inovācijā, lai izstrādātu mūsu oglekļa plaukstas nospiedumu, kas spēj līdzsvarot piesārņojumu un mūsu oglekļa pēdu. Šajā nolūkā mums ir jāiesaista rūpnieciskie partneri un uzņēmēji.”

Sanāksmē tika arī apspriesta platformas darba programmas 2022.–2024. gadam pieņemšana. Nulles piesārņojuma jautājumos ieinteresēto personu platformas 3. sanāksme ir paredzēta 2022. gada oktobrī. Uzaicinājums uz nākamo sanāksmi un informācija par darbsemināriem un citiem pasākumiem ir pieejama platformas tīmekļa vietnē.

Vispārīga informācija

Nulles piesārņojuma jautājumos ieinteresēto personu platformas pirmā sanāksme notika 2021. gada 16. decembrī, piedaloties vides, okeānu un zivsaimniecības komisāram Virginijus Sinkevičius un Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājam un Grieķijas Vidusmaķedonijas reģiona gubernatoram Apostolos Tzitzikostas. Paziņojumu presei varat izlasīt šeit un noskatīties sesiju šeit.

Kontaktpersonas:

David Crous

Tālr. +32 (0)470 881 037David.Crous@cor.europa.eu

Theresa Sostmann

Tālr. +32 2282 2457Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023