Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Kā norāda Eiropas reģioni un pilsētas, atveseļošanas pasākumiem ir jābūt dzimumsensitīviem  

Sniegdami palīdzību sievietēm mājās, darbā un politikā, mēs varam Eiropu tuvināt cilvēkiem

Eiropas Reģionu komiteja (RK) atzinumā , kas plenārsesijā tika pieņemts 14. oktobrī, uzsvēra, ka Eiropas dzimumu līdztiesības stratēģijā vajadzētu ņemt vērā arī Covid-19 pandēmijas ietekmi. Eiropas Savienības stratēģijas “Savienība, kurā valda līdztiesība: dzimumu līdztiesības stratēģija 2020.-2025. gadam” pārvaldībā jāiesaista vietējās un reģionālās pašvaldības, jo tām, balstoties uz savu kompetenci, ir būtiska loma un ietekme dzimumu līdztiesības jautājumu risināšanā – šāds ir RK viedoklis.

Covid-19 ir spilgtāk izgaismojusi jau pastāvošos nevienlīdzības veidus, īpaši dzimumu nevienlīdzību. 12. oktobrī prezentētajā RK 2020. gada reģionālā un vietējā barometra ziņojumā norādīts, ka pārvietošanās ierobežojumu laikā ir saņemts lielāks skaits ziņojumu par vardarbību ģimenē, tomēr salīdzināmi ES mēroga dati vēl nav pieejami. Dažās valstīs, piemēram, Lietuvā, uz trijām nedēļām noteiktajā pārvietošanās ierobežojumu posmā novērots, ka vardarbība ģimenē palielinājusies par 20 %. Spānijā pirmajās divās pārvietošanās ierobežojumu nedēļās uz ārkārtas telefona numuru tika saņemts par 18 % vairāk zvanu. Spānijas reģionālās pašvaldības ir izplatījušas norādījumus, kā rīkoties sievietēm, kuras ir spiestas palikt mājās un cieš no dzimumbalstītas vardarbības. Amsterdamas pilsēta sadarbībā ar valsts valdību ir izveidojusi sistēmu, kurā personas, kas cieš no vardarbības ģimenē, var meklēt palīdzību aptiekā, izmantojot koda vārdus “maska 19”.

“Sievietes ir vairāk pakļautas pandēmijas izraisītās ekonomiskās krīzes sekām. Tas būtu pilnībā jāatzīst atveseļošanas un noturības plānos, kuru īstenošana tiks uzsākta nākošgad. Tāpēc mēs atzinumā ierosinām dzimumu līdztiesības īstenošanu ņemt vērā Eiropas pusgadā un ziņojumā par tiesiskumu,” uzsvēra Konsepsjona Andreu Rodrigesa ( Concepción Andreu Rodríguez ) (ES/PSE), Larjohas apgabala priekšsēdētāja.

Ieteikumos vietējās un reģionālās pašvaldības aicināja atzīt, ka tās ir stratēģiski partneri ES dzimumu līdztiesības stratēģijas izstrādē, īstenošanā un uzraudzībā. Tā kā šī stratēģija tika izstrādāta un publicēta pirms Covid-19 izraisītās sabiedrības veselības krīzes, atzinumā norādīts, ka tā ir nepilnīga, tāpēc Komiteja aicina izvērtēt, kā krīze ir vēl vairāk izgaismojusi starp sievietēm un vīriešiem pastāvošo nevienlīdzību.

RK norāda, ka dažās nozarēs strādājošie ir bijuši īpaši pakļauti Covid-19 pandēmijas riskam un viņiem būtu nepieciešama spēcīgāka sociālā aizsardzība, drošāki darba apstākļi un labāks atalgojums. Tā kā lielākoties šajās nozarēs nodarbinātas ir sievietes, pandēmijas seku jautājums būtu jāņem vērā arī ES dzimumu līdztiesības stratēģijā . Tādas problēmas kā ar dzimumu saistīta vardarbība, kas ir kļuvusi intensīvāka pārvietošanās ierobežojumu laikā, grūtības, kas sievietēm visā Eiropā jāpārvar, strādājot no mājām un vienlaikus veicot aprūpes pienākumus, un fakts, ka pandēmijas laikā sievietes ir bijušas pirmajās līnijās (veselības aprūpe, bērnu un vecāka gadagājuma cilvēku aprūpe, mājsaimniecības darbs, tirdzniecība), ir jāskata jaunās pandēmijas situācijas gaismā.

Vietējās un reģionālās pašvaldības vēlas tikt strukturētā veidā iesaistītas ES tīklā ar dzimumu saistītas vardarbības un vardarbības ģimenē novēršanai, kā arī informētības palielināšanas un komunikācijas kampaņā, kas tiks uzsākta ES līmenī. Tā būs kampaņa, kuru Komiteja uzskata par izšķiroši svarīgu ar dzimumu saistītu stereotipu apkarošanai. Vietējās un reģionālās pašvaldības aicina arī piešķirt pietiekamu finansējumu dzimumpolitikai, izmantojot programmas, kas atbalstītas ES ilgtermiņa budžetā 2020.–2027. gadam.

“Sievietēm ir jābūt uzmanības centrā gan ES atveseļošanas procesā, gan debatēs par Eiropas nākotni. Lai gan mūsu līderībai ir būtiska nozīme, lēmumu pieņemšanas līmenī joprojām ir jūtams izteikts dzimumu līdzsvara trūkumus,” teica Andreu Rodrigesa 15. oktobrī notikušajā darbseminārā “Ceļš uz dzimumu paritāti politikā” . Ziņotāja iepazīstināja ar galvenajiem RK atzinuma punktiem un jaunākajiem datiem par sieviešu dalību politikā. Tika apspriesta dzimumu nevienlīdzības novēršanai vajadzīgā rīcība un pasākumu idejas. Ar pieredzi, kas gūta, risinot dzimumu vienlīdzības un paritātes demokrātijas jautājumus vietējā un reģionālā līmenī, dalījās vairāki gados jauni vēlēti politiķi. Darbseminārs norisinājās vienlaikus ar Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļu, kas ir gadskārtējais pasākums, kura laikā pilsētas un reģioni uzskatāmi apliecina spēju radīt izaugsmi un darba vietas un īstenot Eiropas Savienības kohēzijas politiku, kā arī pierāda vietējā un reģionālā līmeņa nozīmi labā Eiropas pārvaldībā.

Politiskās varas jomā pastāv visvairāk dzimumu vienlīdzības problēmu. Eiropas politiskajā kopienā šobrīd ir viens miljons vietējo un reģionālo vēlēto pārstāvju, bet viņu vidū ir tikai 30 % sieviešu. Kā norādīts 2019. gadā publicētajā Eiropas Pašvaldību un reģionu padomes pētījumā “Sievietes politikā” , tikai 29 % vietējo deputātu Eiropā ir sievietes un mēru vidū sieviešu ir tikai puse no šī skaitļa – 15 %. Reģionu līmenī sieviešu, kuras vada reģionālās asamblejas ir daudz mazāk (18 %) nekā sieviešu, kuras ir reģionālo asambleju locekles (31 %). Arī Reģionu komitejas locekļu vidū sieviešu ir tikai 23 %. Šis fakts spilgti izceļ nepārprotamo dzimumu nelīdztiesību reģionālā un vietējā līmenī, tāpēc sieviešu pārstāvības jautājums ir jārisina.

Gadskārtējā reģionālā un vietējā barometra konstatējumi:

Kontakpersona:

Wioletta Wojewodzka

Tālr. +32 (0)2 282 2289

Mob. tālr. +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

A time of crises must spur efforts for gender equality
A time of crises must spur efforts for gender equality
14.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023