Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Reģionālie līderi un Eiropas Komisija apvieno spēkus, lai skolās popularizētu ES vērtības  

Eiropas Reģionu komiteja un Eiropas Komisija izstrādās kopīgus projektus, kuru mērķis ir ar pašvaldību palīdzību un uz brīvprātības pamata veicināt ES vērtību apguvi skolās. Plenārsēdes debatēs ar Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieku Margariti Šinu ( Margaritis Schinas ), kura kompetencē ir mūsu eiropeiskās dzīvesziņas popularizēšana, reģionālā un vietējā līmeņa vadītāji uzsvēra, ka izglītības sistēmās būtu pilnībā jāievēro un jāveicina brīvība, vienlīdzība, tolerance un nediskriminācija. Viņi arī uzsvēra, ka zināšanas par Eiropas Savienību, tās vērtībām, kultūras mantojumu un daudzveidību ir ļoti svarīgas un ka tām ir jābūt pieejamām visās kopienās, visās vecuma grupās un ikvienam ES iedzīvotājam.

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs Apostols Dzidzikosts ( Apostolos Tzitzikostas ) sacīja: “Pateicos priekšsēdētājas vietniekam M. Šinam par saturīgajām debatēm par to, kā ar izglītību un kultūru popularizēt Eiropas vērtības. Mēs – vecāki un vadītāji – esam atbildīgi par to, lai mūsu jaunajām paaudzēm būtu pieejami rīki, kas palīdzētu saprast, ka, pateicoties Eiropas Savienībai, mūsdienās ir panākts miers un vienotība. Tas mums ir jādara šodien mūsu nākotnes vārdā. Kopā ar priekšsēdētājas vietnieku un un komisāri M. Gabrielu ( Gabriel ) vēlamies sākt izmēģinājuma projektu, kura mērķis ir popularizēt skolās kopējās Eiropas vērtības. Tas tiks darīts brīvprātīgi un pilnībā ievērojot subsidiaritāti, vienlaikus izmantojot arī impulsu, ko dos konference par Eiropas nākotni”.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Margaritis Šins , kura kompetencē ir mūsu eiropeiskā dzīvesziņa, teica: “Mūsu eiropeiskā dzīvesziņa tiek apšaubīta kā Eiropas Savienībā, tā arī ārpus ES. Visiem, kas aizstāv cilvēka cieņas ievērošanu sabiedrībā, kurā valda plurālisms, nediskriminācija, tolerance, tiesiskums, solidaritāte un līdztiesība, ir jārunā un jārīkojas. Esmu gandarīts, ka Komisija un Eiropas Reģionu komiteja apvienos spēkus un aicinās reģionus un pilsētas visā Savienībā apņemties veidot Eiropas klases. Mums ir jādod iespējas jauniešiem izprast mūsu kopējās vērtības, kopīgo vēsturi un kultūras mantojumu, kā arī daudzveidības un plurālisma nozīmi mūsu eiropeiskajā dzīvesziņā”.

RK Sociālās politikas, nodarbinātības, izglītības, pētniecības un kultūras komisijas ( SEDEC ) priekšsēdētāja un Keravas pilsētas domes deputāte Anne Karjalainena ( Anne Karlalainen ) (FI/PSE) norādīja: “Vērtības, uz kurām balstīta Eiropas Savienība, ir kopīgās Eiropas identitātes būtība. No tām izriet visas mūsu tiesības, kas saistītas ar Eiropas pilsonību. Tāpēc bezdarbība Eiropas līmenī attiecībā uz Eiropas vērtību pārkāpumiem apdraud Eiropas projektu. Šīs vērtības būtu jēgpilni jāaizstāv un jāpopularizē visās Eiropas izglītības sistēmās un visos izglītības līmeņos – no pirmsskolas izglītības līdz pēcterciārajai un profesionālajai izglītībai. Eiropas Reģionu komiteja var būt spēcīgs sabiedrotais šajos centienos”.

Vietējie un reģionālie pārstāvji debatēs arī izteica bažas par Ungārijas jauno tiesību aktu, ar ko nepilngadīgo izglītošanā tiek aizliegtas atsauces uz LGBTIK. Eiropas Reģionu komiteja oktobrī pieņems nostāju par Eiropas Komisijas LGBTIK līdztiesības stratēģiju . Aprīlī ir pieņemts pieņemts SEDEC komisijā atzinuma projekts , ko sagatavoja Dūnlieras Ratdaunas ( Dun Laoghaire Rathdown ) grāfistes padomes locekle Keita Fīnija ( Kate Feeney ) (IE/Renew E.). Tajā uzsvērta vispārējās dzimumaudzināšanas nozīme cīņā pret stereotipiem un diskrimināciju un daudzveidības veicināšanā.

Plašāka informācija

Kopīgajā rīcības plānā , ko Reģionu komiteja un komisāres Marijas Gabrielas dienesti parakstīja 2020. gada novembrī, ir izvirzīts mērķis ar izglītības un kultūras palīdzību kopīgi veicināt Eiropas vērtības, identitāti un pilsoniskumu reģionālajā un vietējā līmenī. Konkrēti, tas nozīmētu inovatīvu mācību materiālu izstrādi par Eiropas vērtībām un Eiropas daudzveidību, izglītojošu kampaņu izvēršanu vai pašvaldību tīklu izveidi.

RK 2018. gadā pieņēma atzinumu “Eiropas identitātes stiprināšana ar izglītību un kultūru” (ziņotāja: Tanja Hristova, BG/PPE). Komiteja iesaka veicināt valodu apguvi jau no agrīna vecuma un iepazīstināt izglītojamos ar kopīgo Eiropas kultūras mantojumu, Eiropas vēsturi un Eiropas integrācijas procesiem.

Kontaktinformācija:

Lauri Ouvinen

Tālr. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SEDEC-STUDY-VISIT-TO-VESPREM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Local and regional leaders visit European Capital of Culture Veszprém
Local and regional leaders visit European Capital of Culture Veszprém
05.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
21.04.2023