Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
RK priekšsēdētāja Apostola Dzidzikosta ( Apostolos Tzitzikostas ) vēstījums Eiropadomes priekšsēdētājam Šarlam Mišelam ( Charles Michel ): ‎ ES budžeta un investīciju plāna atlikšana apdraud dzīves, nodarbinātību un atveseļošanos  

“ES budžetam jābūt saistītam ar tiesiskumu, taču reģioniem un pilsētām nevajadzētu ciest valstu valdību rīcības dēļ,” norāda RK priekšsēdētājs

Divpusējās sarunās ar Eiropadomes priekšsēdētāju RK priekšsēdētājs Apostols Dzidzikosts sacīja, ka piekļuve ES budžetam un investīciju plāniem ir jānodrošina ar nosacījumu, ka tiek pilnībā ievērots tiesiskums. Tomēr viņš norādīja, ka reģionālajām un vietējām pašvaldībām nevajadzētu ciest no sekām, ja valstu valdības pārkāpj noteikumus. Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs arī aicināja Eiropas Parlamentu virzībā uz vienošanos par ES budžetu un atveseļošanas plāniem palīdzēt pārvarēt strupceļu, kas varētu apdraudēt Eiropas atveseļošanos.

RK priekšsēdētājs Apostols Dzidzikosts sacīja: “ Pandēmija ir izraisījusi nodokļu ieņēmumu kritumu un pieaugošu pieprasījumu pēc sabiedriskajiem pakalpojumiem. Kavējoties ar vienošanos par 1,8 triljonu euro vērto ES budžetu un atveseļošanas plāniem, visā Eiropā rodas nopietns sabiedrisko pakalpojumu sabrukuma risks, kas apdraudēs dzīves un darbvietas. Eiropas Parlamentam un visiem sarunu dalībniekiem ir jācenšas rast kompromisu Eiropas, tās iedzīvotāju un tās atveseļošanas labā.

Tikšanās laikā abas ES vadošās amatpersonas arī pauda vienprātību par to, ka Covid-19 krīze liecina par nepieciešamību novērtēt ES kompetenci veselības jomā, nodrošinot, ka plānotā Eiropas veselības savienība pietiekami atspoguļo kompetences sadalījumu starp ES, valstu valdībām un pašvaldībām. Atsaucoties uz Eiropas Reģionu komitejas un Eiropas Komisijas nesen uzsākto sadarbību zaļā kursa īstenošanai vietējā līmenī , RK priekšsēdētājs Apostols Dzidzikosts arī ierosināja turpmākajos Eiropadomes secinājumos uzlikt dalībvalstīm pienākumu sadarboties ar pašvaldībām klimatrīcības jomā.

RK priekšsēdētājs Apostols Dzidzikosts arī aicināja Eiropadomes priekšsēdētāju Šarlu Mišelu rīkot “vietējos dialogus”, lai nodrošinātu “atklātas un godīgas augšupējas diskusijas ar cilvēkiem par viņu reālajām vajadzībām”. Viņš atkārtoja savu vēstījumu, kas pagājušajā nedēļā tika nodots Eiropas Komisijas priekšsēdētājai Urzulai fon der Leienai ( Ursula von der Leyen ) un Vācijas kanclerei Angelai Merkelei ( Angela Merkel ), norādot, ka “ Konferencei par Eiropas nākotni nav jābūt skaistumkonkursam starp Briseles iestādēm, bet tai jābūt vērstai uz dziļu Eiropas demokratizāciju ”.

Kontaktpersona:

Michele Cercone

priekšsēdētāja runaspersona

Tālr. +32 (0)498 982 349

michele.cercone@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-FISCAL-REFORM-MUST-BOOST-LOCAL-PUBLIC-INVESTMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-PRESIDENT-MICHEL.ASPX

EU fiscal reform must boost local public investment
EU fiscal reform must boost local public investment
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EC-PROPOSAL-SGP-REACTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-PRESIDENT-MICHEL.ASPX

EU fiscal rules must address need for public investment in cohesion and sustainability
EU fiscal rules must address need for public investment in cohesion and sustainability
09.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-PRESIDENT-MICHEL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-PRESIDENT-MICHEL.ASPX

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-PRESIDENT-MICHEL.ASPX

Reģioniem jābūt Eiropas ekonomikas politikas centrā
Reģioniem jābūt Eiropas ekonomikas politikas centrā
29.09.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/WE-STAND-READY-TO-SWITCH-TO-A-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-PRESIDENT-MICHEL.ASPX

Esam gatavi pārejai uz aprites ekonomiku
Esam gatavi pārejai uz aprites ekonomiku
22.07.2020