Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Priekšsēdētājs K. H. Lambercs pirmo reizi uzstājas ar runu “Stāvoklis Eiropas Savienībā: reģionu un pilsētu skatījums”  

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs Karls Haincs Lambercs ( Karl Heinz Lambertz ) 10. oktobrī Briselē, RK plenārsesijā, pirmo reizi uzstāsies ar runu “Stāvoklis Eiropas Savienībā: reģionu un pilsētu skatījums”. Uzrunai sekos debates par Eiropas nākotni; tajās piedalīsies Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks (Donald Tusk) un ES vietējā līmeņa vadītāji. Pēc tam ES klimata politikas komisārs Migels Ariass Kanjete (Miguel Arias Cañete) iepazīstinās ar ES prioritātēm Bonnā gaidāmajās ANO sarunās par klimata pārmaiņām laikā, kad ES pilsētas un reģioni aktualizē klimata koalīciju ar saviem partneriem ASV un Kanādā.

#SOTREG “Stāvoklis Eiropas Savienībā: reģionu un pilsētu skatījums” , #CoRplenary (RK plenārsesija), 10. oktobrī plkst. 14.30

Turpinoties debatēm par Eiropas nākotni, RK priekšsēdētāja uzruna būs ieguldījums ES darba kārtības noteikšanā, jo atspoguļos pilsētu un reģionu viedokli par stāvokli Savienībā. Tajā tiks aplūkoti sarežģītākie uzdevumi, kas tuvākajos gados vietējām un reģionālajām pašvaldībām veicami tādās jomās kā migrācija, nodarbinātība, izaugsme, klimata pārmaiņas un sociālā un teritoriālā kohēzija.

Pasākumu tiešraidē pārraidīs pa EbS, RK tīmekļa vietnē un Facebook lapā.

#EURegionsWeek (Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļa), 9.-12. oktobris

Plenārsesijas atklāšanas sēde vienlaikus būs sākums arī 15. Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļai, kuras laikā no 9. līdz 12. oktobrim Briselē pulcēsies vairāk nekā 5000 vietējo pašvaldību pārstāvju, ES reģionālās politikas ekspertu un praktiķu. Plānoti 130 darbsemināri, kas dos unikālu iespēju apmainīties viedokļiem un dalīties pieredzē par trim galvenajiem tematiem: “Noturīgu reģionu un pilsētu veidošana” (#LocalResilience), “Reģioni un pilsētas — pārmaiņu veicinātāji” (#TakeAction) un “Zināšanu apmaiņa — pozitīvam rezultātam” (#SharingKnowledge). Domājot par žurnālistiem, ir sagatavota īpaša programma plašsaziņas līdzekļiem. Atklāšanas sēde tiks tiešsaistē straumēta RK tīmekļa vietnē.

#CohesionAlliance (Kohēzijas alianses) dibināšana 9. oktobrī

Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļas (#EURegionsWeek) atklāšanas sesijā tiks oficiāli nodibināta Kohēzijas alianse (#CohesionAlliance) — koalīcija, kuras dalībniekus vieno pārliecība, ka ES kohēzijas politikai arī turpmāk jābūt vienam no ES nākotnes stūrakmeņiem. Alianse, ko izveidoja Eiropas vadošās pilsētu un reģionu apvienības un Eiropas Reģionu komiteja, aicina pēc 2020. gada veidot tādu ES budžetu, kas padarītu kohēzijas politiku spēcīgāku, efektīvāku, redzamāku un pieejamu katram ES reģionam. Pievienoties ir aicināts ikviens, kurš ir pārliecināts par ES kohēzijas politikas vērtību, — gan valstu, reģionālās un vietējās pārvaldes iestādes, gan MVU, NVO, skolas, augstskolas, kultūras organizācijas utt. Tīmekļa vietne www.cohesionalliance.eu būs pieejama tiešsaistē no 9. oktobra.

Pilsētu un reģionu darbs klimata jomā. #COP23 tuvojas

Vienu mēnesi pirms ANO klimata sarunām, kas notiks Bonnā, komisārs Ariass Kanjete RK plenārsesijā izklāstīs ES prioritātes, kuru mērķis ir paātrināt Parīzes nolīguma īstenošanu. Mēs vēlamies, lai visi reģioni un pilsētas iesaistītos jaunajā globālajā klimata pārvaldībā un palīdzētu atjaunināt ES, ASV un Kanādas pilsētu transatlantisko klimata koalīciju. Sarežģītākais uzdevums — kā klimata jomas finansējumu darīt vieglāk pieejamu pilsētām un reģioniem — aplūkots atzinumā “Finansējums klimata pārmaiņu jomā — būtisks instruments Parīzes nolīguma īstenošanai”, ko sagatavojis Marko Duss (Marco Dus) (IT/PSE).

Eiropas platjoslas platformas atklāšana 12. oktobrī

RK priekšsēdētājs Karls Haincs Lambercs un ES digitālās ekonomikas un sabiedrības komisāre Marija Gabriela (Mariya Gabriel) 12. oktobrī vadīs Eiropas Komisijas un RK kopīgi izveidotās platjoslas platformas dibināšanas sanāksmi. Šī platforma ļaus izveidot regulāru dialogu starp ekspertiem un vietējo un reģionālo pašvaldību pārstāvjiem un tādējādi sekmēt ātrāka, labāka un ilgtspējīga ātrdarbīga platjoslas tīkla izvēršanu visos ES reģionos.

ES reģionu rīcība dabas katastrofu gadījumos , #IDDR2017, 12. oktobris

Kā mazināt sekas, ko izraisa gan ekstremāli laikapstākļi, — problēma, ko vēl vairāk saasina klimata pārmaiņas, — gan citas katastrofas —, ir temats RK un ANO kopīgi rīkotai konferencei. priekšvakarā konferenci atklās priekšsēdētājs K. H. Lambercs, ES reģionālo fondu komisāre Korina Krecu (Corina Cretu) un ANO īpašais pārstāvis katastrofu riska mazināšanas jautājumos Roberts Glasers (Robert Glasser). 11. oktobrī RK pieņems pašiniciatīvas atzinumu par līdzīgu tematu: “ES politika attiecībā uz ēku un infrastruktūras seismiskās drošības uzlabošanu”; to sagatavojis Vito Santarsjero (Vito Santarsiero) (IT/PSE).

Citi atzinumi, ko plānots pieņemt:

PAC - “Vides politikas īstenošanas pārskats”, ziņotājs Andrew Varah Cooper (UK/EA)

“EISI sadaļas “Transports” nākotne”, ziņotājs Ximo Puig i Ferrer (ES/PSE)

“Eiropas sadarbīgo intelektisko transporta sistēmu stratēģija”, ziņotājs Bouke Arends (NL/PSE)

“ES pašu resursu reforma saistībā ar nākamo DFS laikposmam pēc 2020. Gada”, ziņotāja Isabelle Boudineau (FR/PSE)

“Stratēģiska pieeja izturētspējai ES ārējās darbības jomā”, ziņotājs Marcin Ociepa (PL/ECR)

PAC - “Kosmosa stratēģija Eiropai”, ziņotājs Andres Jaadla (ET/ALDE)

“Bērnu migrantu aizsardzība”, ziņotāja Yoomi Renström (SV/PSE)

“Eiropas sociālo tiesību pīlārs un pārdomu dokuments par Eiropas sociālo dimensiju”, ziņotājs Mauro D'Attis (IT/PPE)

“Veidojot Eiropas datu ekonomiku”, ziņotājs Kieran McCarthy (IE/EA)

“Pakalpojumu pakete “Pakalpojumu ekonomika, kas darbojas Eiropas iedzīvotāju labā””, ziņotājs Jean-Luc Vanraes (BE/ALDE)

“Teritoriālās izturētspējas uzlabošana: nodrošināt reģionus un pilsētas ar instrumentiem globalizācijas kontekstā”, ziņotāja Micaela Fanelli (IT/PSE)

Praktiska informācija

Atklāšanas sēde ( #CoRplenary & #EURegionsWeek )

Kur: Eiropas Parlamenta plenārsēžu zālē (Hemicycle), 60 rue Wiertz

Kad: pirmdien, 9. oktobrī, plkst. 14.30–16.30

o Atklāšanas sēde tiks tiešsaistē straumēta RK tīmekļa vietnē

o Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļas programma plašsaziņas līdzekļiem

#CoRplenary (RK plenārsesija):

Kur: Charlemagne ēkā (Eiropas Komisijā), Rue de la Loi, Briselē

Kad: otrdien, 10. oktobrī, plkst. 15.00–21.00; trešdien, 11. oktobrī, plkst. 9.00–13.00

o Plenārsesijas darba kārtība un dokumenti

o Plenārsesija tiks tiešsaistē straumēta RK tīmekļa vietnē

o Plenārsesijas programma plašsaziņas līdzekļiem

Kontaktinformācija : PresseCdr@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATE-OF-UNION.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATE-OF-UNION.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATE-OF-UNION.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATE-OF-UNION.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATE-OF-UNION.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023