Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Pēc Portu sociālā samita reģioni un pilsētas aicina atzīt to nozīmi sociālas Eiropas veidošanā  

RK priekšsēdētāja pirmais vietnieks Vašku Kordeiru ( Vasco Cordeiro ) un SEDEC komisijas priekšsēdētāja Anne Karjalainena ( Anne Karjalainen) pārstāvēja Eiropas Reģionu komiteju ES sociālajā samitā, kas 7. un 8. maijā notika Portu. Viņi pauda atzinību par ES valstu un valdību vadītāju apņemšanos pastiprināti virzīties uz mērķi veidot sociālu Eiropu, stiprināt sociālo kohēziju un sasniegt jaunos ES pamatmērķus nodarbinātības, prasmju un nabadzības mazināšanas jomā. Tomēr viņi pauda nožēlu, ka samita noslēguma deklarācijā nav norādīts uz pašvaldību lomu.

RK priekšsēdētāja pirmais vietnieks un Azoru salu reģionālā parlamenta deputāts Vašku Alvess Kordeiru ( Vasco Alves Cordeiro ) sacīja: “Eiropas sociālo tiesību pīlāru varēs sekmīgi īstenot tikai tad, ja būs iesaistīti visi pārvaldības līmeņi – no Eiropas līdz vietējam līmenim. Ļoti pozitīvi vērtējams tas, ka sociālā samita ieinteresēto personu deklarācijā ir norādīts uz nepieciešamību stiprināt teritoriālo un sociālo kohēziju, iesaistot Eiropas, valstu, reģionālo un vietējo pārvaldes līmeni. Tomēr vilšanos izraisa tas, ka Eiropadome samita noslēguma deklarācijā nav atzinusi pašvaldību lomu. Sociālu Eiropu veidot var tikai tad, ja būs iesaistītas pašvaldības un ja tās varēs sniegt savu ieguldījumu, un šai satraucošajai tendencei ir jāmainās, arī ņemot vērā konferenci par Eiropas nākotni.”

SEDEC komisijas priekšsēdētāja, Keravas pilsētas domes deputāte un ziņotāja ES Padomes prezidentvalsts Portugāles pieprasītajam atzinumam par Eiropas sociālo tiesību pīlāra vietējo un reģionālo dimensiju Anne Karjalainena ( Anne Karjalainen) (FI/PSE) sacīja: “Mēs atzinīgi vērtējam to, ka ES vadītāji ir vienojušies par kopīgiem mērķiem, tā, lai politikas centrā būtu iedzīvotāju labklājība un vienlīdzība un lai sociālie jautājumi Eiropas Savienībā vienmēr būtu prioritāri. Tomēr panākumi būs atkarīgi no visu pārvaldības līmeņu – no Eiropas līdz vietējam – apņemšanās veidot spēcīgu un noturīgu sociālu Eiropu; tas nodrošinās taisnīgu zaļo un digitālo pārkārtošanos un veicinās atveseļošanos no Covid-19 krīzes gan ekonomiskā, gan sociālā ziņā.

Plašāka informācija:

Samita laikā V. A. Kordeiru un A. Karjalainena piedalījās augsta līmeņa konferencē , kas tika organizēta piektdien un kurā piedalījās ES vadītāji un plašs ieinteresēto personu loks. Konferences beigās tika parakstīta kopīga deklarācija .

Pagājušajā nedēļā Portugāles premjerministrs Antoniu Košta ( António Costa ) uzstājās ar uzrunu RK plenārsesijā , uzsverot pilsētu un reģionu kā nozīmīgu partneru lomu centienos sekmīgi īstenot taisnīgu, zaļu un digitālu Eiropas atveseļošanu.

ES līderi 8. maijā tikās Portu, lai vienotos par konkrētiem kvantitatīviem mērķiem un termiņiem 2017. gadā Gēteborgā izsludinātā Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanai. Rīcības plānā , ar ko Eiropas Komisija nāca klajā martā, norādīts, ka saskaņā ar ierosinātajiem jaunajiem pamatmērķiem 2030. gadā Eiropas Savienībā jābūt nodarbinātiem vismaz 78 % iedzīvotāju vecumā no 20 līdz 64 gadiem, mācībās katru gadu jāpiedalās vismaz 60 % visu pieaugušo un nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku skaits jāsamazina vismaz par 15 miljoniem. 

Kontaktpersona:

Lauri Ouvinen

Tālr. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023