Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Jauns aprites ekonomikas rīcības plāns: uzsākta apspriešanās ar ieinteresētajām personām  

Līdz 2020. gada 1. maijam visas pašvaldības un citas nozīmīgas ieinteresētās personas var piedalīties Eiropas Reģionu komitejas sāktajā apspriedē par aprites ekonomiku.

Mūsu planētas resursi izsīkst. Ir gaidāms, ka nākamajos gadu desmitos globālais patēriņš divkāršosies un nav nekādu pazīmju, kas liecinātu, ka globālā sasilšana drīzumā samazināsies, tāpēc ekonomikas izaugsme ir steidzami jānodala no resursu izmantošanas, ražojot produktus, kas būtu izturīgi, atkārtoti lietojami un remontējami. Aprites veicināšana ne tikai palīdzēs videi, bet tai būs arī izšķiroša nozīme ekonomikas atveseļošanā pēc Covid-19 pandēmijas beigām. Ar topošo atzinumu, ko izstrādā Drentes provinces reģionālais ministrs Tise Stelpstra ( Tjisse Stelpstra ) (NL/ECR), RK vēlas stiprināt jaunā aprites ekonomikas rīcības plāna vietējo un reģionālo pīlāru, lai plāna centrā izvirzītu pilsētas un reģionus.

Eiropas Savienībā saimnieciskās darbības ģenerētais atkritumu daudzums gadā sasniedz 2,5 miljardus tonnu jeb 5 tonnas gadā uz vienu iedzīvotāju. Pašlaik nav visaptveroša juridisku un politisku prasību kopuma, kas nodrošinātu, ka visi ES tirgū laistie produkti kļūst arvien ilgtspējīgāki un iztur aprites testu. Tāds mērķis ir Eiropas Komisijas jaunajam rīcības plānam pārejai uz aprites ekonomiku (AERP jeb aprites ekonomikas rīcības plānam) , ar ko Komisija nāca klajā 2020. gada 11. martā.

Jaunajā AERP ir ietverts plašs priekšlikumu klāsts. Starp tiem ir ierosinājumi paplašināt ekodizaina regulējumu , attiecinot to uz iespējami plašāku ražojumu klāstu, veicināt zaļo publisko iepirkumu, noteikt iepakojuma materiālu izmantojuma ierobežojumus, izvirzīt atkritumu samazināšanas mērķus konkrētām plūsmām, saskaņot dalītās savākšanas sistēmas, kā arī ieviest ES tirgū sengaidīto vienoto mobilā telefona lādētāju. Priekšlikuma galvenie mērķprodukti ir elektronika, būvmateriāli un celtniecības materiāli, transportlīdzekļi un baterijas, iepakojums, plastmasa un mikroplastmasa, tekstilizstrādājumi, pārtika, ūdens un barības vielas.

Izmantojot rakstisku apspriešanos ar ieinteresētajām personām līdz 2020. gada 1. maijam , Eiropas Reģionu komiteja aicina visas ES pašvaldības un ieinteresētās personas paust viedokli par Komisijas priekšlikumu un izteikt savas domas un ierosinājumus.

Ar sabiedriskās apspriešanas darba dokumentu var iepazīties šeit .

Aprites ekonomika ir viens no šīs desmitgades svarīgākajiem tematiem. Ilgtspējīga produktu politika mums ir steidzami jāpārvērš konkrētos tiesību aktos, lai nodrošinātu patērētāju tiesības piekļūt ilglietojamiem produktiem, izbeigtu priekšlaicīgu nolietošanos un pārtrauktu iznīcināt nepārdotas ilglietojamas preces. Mūsu galamērķim jābūt bezatkritumu sabiedrībai ," teica ziņotājs, Drentes provinces reģionālais ministrs Tise Stelpstra (NL/ECR) .

Topošā RK atzinuma galvenais mērķis ir izstrādāt jaunā AERP teritoriālo pīlāru, kā arī apzināt iespējas un problēmas, ar kurām gaidāmo politikas pasākumu dēļ saskarsies ES pašvaldības.

Mēs, protams, atzinīgi vērtējam Eiropas Komisijas ierosināto visaptverošo likumdošanas un politikas pasākumu kopumu. Tomēr uzskatām, ka jaunajā AERP nav pietiekami atzīts un izmantots reģionu un pilsētu politiskais potenciāls, kas ļautu aprites ekonomiku uz vietas īstenot praksē. Lai mudinātu ražotājus, lietotājus un patērētājus rīkoties ilgtspējīgi, ir vajadzīgi arī konkrēti mērķi, kā arī cenu signāli un stimuli ,” domā ziņotājs Tise Stelpstra .

Saistībā ar Covid-19 un tās ietekmi uz veselības aprūpes sistēmām un ekonomiku T. Stelpstra vērš uzmanību uz ES atkarību no resursiem un jautā, kādas atziņas varam gūt un kas būs jāņem vērā, izstrādājot ekonomikas atveseļošanas plānus. “ Covid-19 radītajai postošajai situācijai ir jāvieno visi politikas veidotāji un jākalpo par modinātājzvanu, kas mudina veidot jaunu ekonomikas modeli, kurā ES ekonomikas atlabšanas centrā būtu sabiedrības labklājība un vides ilgtspēja ,” ziņotājs piebilst.

Nevajadzētu par zemu novērtēt AERP potenciālo ieguldījumu ekonomikas atveseļošanā pēc Covid-19 pandēmijas beigām, jo aprites ekonomika paver daudzas jaunas uzņēmējdarbības iespējas. No 2012. līdz 2018. gadam ar aprites ekonomiku saistītu darbvietu skaits Eiropas Savienībā pieauga par 5 %, sasniedzot aptuveni 4 miljonus ( EK ).

Piezīmes

Atkarībā no Covid-19 situācijas attīstības darba grafiks attiecībā uz RK atzinumu par jauno aprites ekonomikas rīcības plānu pagaidām ir šāds: darba dokumentu paredzēts apspriest ENVE komisijas 8. jūnija sanāksmē. Atzinuma projektu paredzēts pieņemt ENVE komisijas 9. septembra sanāksmē; galīgais balsojums plānots 2020. gada 13.-14. oktobra plenārsesijā.

Pašvaldību pārstāvji un citas ieinteresētās personas ir aicinātas līdz 2020. gada 1. maijam iesniegt rakstiskus komentārus, sūtot tos uz e-pastu Aliona.Fornea@cor.europa.eu un enve@cor.europa.eu .

Ziņotājs Tise Stelpstra , viņa eksperte Ingrida Zēgersa ( Ingrid Zeegers ) un RK ENVE darba grupa pēc pieprasījuma var rīkot tikšanos un sarunas ar interesentiem tiešsaistē .

Lai dotu vielu diskusijām, ziņotājs ir publicējis savu darba dokumentu par jauno aprites ekonomikas rīcības plānu , kurā iekļauti vairāki vispārīgi un konkrēti jautājumi par šādiem četriem aspektiem:

1. Vietējo un reģionālo pašvaldību loma aprites ekonomikas īstenošanā

2. Pārmaiņas ekonomikas sistēmā

3. Nav atkritumu, ir tikai resursi

4. Mērķu izvirzīšana un tiesību aktu izstrāde

No 8. aprīļa ziņotāja darba dokuments būs pieejams visās ES valodās apspriešanās tīmekļa vietnē .

Kontaktinformācija presei:

David Crous

Tālr. +32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023