Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Zaļais kurss vietējā līmenī: jauns aicinājums informēt par labas prakses piemēriem un klimata aizsardzības saistībām  

Eiropas Reģionu komiteja (RK) izsludina jaunu aicinājumu saviem locekļiem un viņu aizstājējiem, vēlētiem jaunāka gadagājuma politiķiem (YEP) un pašvaldību ES lietu padomnieku tīklam informēt par labas prakses piemēriem. Aicinājuma mērķis ir apkopot informāciju par mazoglekļa un ilgtspējīgiem projektiem, kā arī par klimata aizsardzības saistībām un tos popularizēt, lai visā Eiropas Savienībā samazinātu pašvaldību siltumnīcefekta gāzu emisijas. Vai jūsu reģionā vai pilsētā ir kāds īpašs projekts, kas vērsts uz Eiropas zaļā kursa mērķiem? Vai jūsu reģions vai pilsēta ir apņēmusies līdz 2030. vai 2050. gadam samazināt SEG emisijas? Tad šis jaunais aicinājums adresēts tieši jums.

Covid-19 pandēmija un enerģētikas krīze, ko izraisījis Ukrainā notiekošais karš, ir parādījuši, cik svarīga ir cieša mijiedarbība starp vidi un iedzīvotājiem. Taču arī dabas katastrofas, vides riski, ekosistēmu degradācija un globālā sasilšana nav zaudējušas aktualitāti, un klimatrīcība ir tik neatliekama kā vēl nekad. Pilsētas un reģioni ir nozīmīgi dalībnieki centienos sasniegt Eiropas zaļā kursa mērķus un ES virzībā uz klimatneitralitāti.

Lai arī turpmāk stimulētu reģionālā un vietējā līmeņa rīcību zaļā kursa virzienā, Eiropas Reģionu komiteja izsludina jaunu aicinājumu visiem RK locekļiem un aizstājējiem, YEP un Eiropas pašvaldību ES lietu padomnieku tīklam informēt par labas prakses piemēriem un klimata aizsardzības saistībām. Projektus izmantos paraugprakses platformā, kas uzskatāmi parādīs, kā pilsētas un reģioni cenšas sekmēt zaļo atveseļošanu ar mērķi veidot ilgtspējīgāku, iekļaujošu un noturīgu sabiedrību.

Kādus projektus var pieteikt?

Aicinām RK locekļus un viņu aizstājējus, YEP un pašvaldību padomnieku tīkla dalībniekus iesūtīt savus nesen pabeigtos vai vēl notiekošos projektus un iniciatīvas par šādiem tematiem:

  • Pielāgošanās klimata pārmaiņām
  • Klimata pārmaiņu mazināšana
  • Aprites ekonomika
  • Ar enerģētiku saistīti jautājumi, piemēram, eneroefektivitāte, enerģētiskā nabadzība un atjaunīgie energoresursi
  • Tīra mobilitāte
  • Nulles piesārņojums
  • Atkārtota apmežošana un pilsētu zaļināšana
  • Zaļie budžeti

Pirms ANO Klimata pārmaiņu konferences (UNFCCC COP 27), kas plānota Šarmelšeihā (Ēģipte) 2022. gada novembrī, pašvaldību saistības klimata aizsardzības jomā tiks apkopotas kartē, lai atbalstītu RK centienus stiprināt reģionu un pilsētu lomu globālajā klimata pārvaldībā un Parīzes nolīguma īstenošanā.

Lai mēs varētu informēt citus par jūsu zaļajiem projektiem un klimata aizsardzības saistībām, lūdzam aizpildīt šo īso aptaujas anketu.

Projektus un saistības publicēs RK interaktīvajā kartē un darīs zināmus ES iestādēm, ieinteresētajām personām un presei.

Zaļais kurss vietējā līmenī. Ar zaļajam kursam veltīto RK portālu un darba grupu var iepazīties šeit.

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/VALEA-JIULUI-DEVELOPMENT-SOCIETY-PROJECT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-EIT-CLIMATE-KIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Action Plan with EIT Climate KIC
Action Plan with EIT Climate KIC
09.12.2022