Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Vietējo līderu vēstījums priekšsēdētājas vietniecei Dubravkai Šuicai ( Dubravka Šuica ): “Esam gatavi kopīgiem spēkiem stiprināt un modernizēt demokrātiju Eiropas Savienībā un sniegt artavu, lai konference par Eiropas nākotni gūtu panākumus.”  

Vietējie un reģionālie līderi atkārtoti apliecināja gatavību izveidot Pašvaldību ES lietu padomnieku tīklu, lai vairāk nekā viens miljons vietējo un reģionālo līderu visā Eiropā palīdzētu stiprināt iedzīvotāju iesaisti.

Vietējie un reģionālie līderi šodien apspriedās ar Dubravku Šuicu, Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieci jautājumos par demokrātiju un demogrāfiju. Eiropas Reģionu komitejas (RK) locekļi atzinīgi vērtēja to, ka Komisija rūpējas, lai konferencē tiktu pienācīgi pārstāvēts reģionu, pilsētu un ciematu viedoklis. Viņi atkārtoti aicināja nodrošināt, lai iedzīvotāju iesaiste debatēs par Eiropas nākotni notiktu ar pašvaldību starpniecību, reaģējot uz iedzīvotāju vajadzībām.

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs un Grieķijas Vidusmaķedonijas reģiona gubernators Apostols Dzidzikosts ( Apostolos Tzitsikostas ) atklāšanas runā teica: “Pateicos priekšsēdētājas vietniecei Šuicai par smago darbu, ko viņa, būdama līdzpriekšsēdētāja, ir ieguldījusi konferencē par Eiropas nākotni, un esmu gandarīts par viņas atbalstu visiem ES reģionālajiem un vietējiem līderiem. Ikviena viņas īstenotā rīcība nepārprotami pierāda, ka viņa ir viena no mūsu labvēļiem Briselē. Visi pašvaldību pārstāvji smagi strādās, lai konference būtu sekmīga un palīdzētu Eiropu tuvināt tās iedzīvotājiem.”

Dubravka Šuica , Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietniece jautājumos par demokrātiju un demogrāfiju, konstatēja: “Bez Reģionu komitejas iesaistes un apņēmības, konference nevarētu pilnībā izmantot savu potenciālu, lai iesaistītu ikvienu iedzīvotāju – sākot ar tiem, kas dzīvo kalnu reģionos, un beidzot ar salu iedzīvotājiem. RK moto “tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem” un stiprināt Eiropas demokrātiju visos pārvaldības līmeņos, it īpaši iedzīvotājiem vistuvākajā līmenī, ir būtisks, lai veidotu demokrātiju, kas piemērota nākotnei.”

Vašku Alvešs Kurdeiru (PT/PSE) ( Vasco Alves Cordeiro ), Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks un Azoru salu reģionālā parlamenta deputāts, teica: “Dialogam ar iedzīvotājiem nav jābeidzas līdz ar konferenci par Eiropas nākotni. Šis dialogs sniedz iespēju skaidri apzināties pilsoniskumu, un tas jāturpina arī pēc konferences. Bijušais Komitejas priekšsēdētājs Karls Haincs Lambercs ( Karl-Heinz Lambertz ) nāca klajā ar ideju par pastāvīgu strukturētu dialogu ar iedzīvotājiem. Minētā iecere, tāpat kā Reģionu komitejas loma un Līguma grozīšanas iespējamība būs jautājumi, uz kuriem būs jābūt rastai atbildei konferences noslēgumā.”

Piedaloties visos konferences plenārsēdes formātos, RK delegācija

  • sniegs rakstisku ieguldījumu, kuru palīdzēs sagatavot augsta līmeņa grupa Eiropas demokrātijas jautājumos , t. i., neatkarīga padomdevēja struktūra, kuras sastāvā ir tā sauktie septiņi viedie – vīrieši un sievietes – un kuru vada bijušais Eiropadomes priekšsēdētājs Hermanis Van Rompejs ( Herman van Rompuy ), un kuras mērķis ir atbalstīt RK politisko un institucionālo lomu, sniedzot stratēģisku politisku analīzi, kurā galvenā uzmanība pievērsta vietējiem un reģionālajiem aspektiem;
  • organizēs dialogus un debates savos vēlēšanu apgabalos un ziņos par attiecīgiem secinājumiem;
  • konferences laikā veidos alianses ar līdzīgi domājošiem delegātiem, lai kopīgi popularizētu ieteikumus, kas ir svarīgi reģioniem, pilsētām un ciematiem visā ES;
  • piesaistīs savus tīklus, piemēram, vietējo un reģionālo pašvaldību apvienības visā ES, Bijušo RK locekļu tīklu un Pašvaldību ES lietu padomnieku tīklu , ko nesen izveidoja, lai mudinātu vietējos un reģionālos politiķus organizēt pilsoņu debates. Par šādu apspriešanos rezultātiem tiks ziņots konferences plenārsēdē.

Viss konferencē sniegtais RK ieguldījums tiks izmantots ziņojumā, ar ko paredzēts iepazīstināt Eiropas Reģionu un pilsētu 9. samitā , kurš notiks 2022. gada 3. un 4. martā Marseļā.

Uzziņai

Konference par Eiropas nākotni sākās 2021 . gada 9. maijā. Tā ir apspriešanās platforma un unikāla iespēja iedzīvotājiem paust savu viedokli par Eiropas Savienības nākotni. Konferences valdē ir pārstāvēts RK priekšsēdētājs, bet konferences plenārsesijā — RK delegācija , kurā ir 30 pārstāvji. Viņu mērķis ir konferences plenārsesiju laikā uzrunāt pārējos 420 delegātus, lai stiprinātu pašvaldību lomu Eiropas Savienības demokrātiskajā darbībā un veicinātu ES politikas teritoriālo dimensiju.

Šeit ir sniegts pārskats par to, kuri no deviņiem konferences debašu tematiem ir svarīgi ES reģioniem un pilsētām.

Kontaktpersonas:

Ella Huber

Tālr. +32 2 284 24 18

ella.huber@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain

Tālr. +32 (0) 473 52 41 15

mariePierre.Jouglain@cor.europa.eu

Kopīgot :